Vyhledávání Menu

Významné události a výročí - leden 2015

5. 1.

Od 18.00 hodin se v kostele sv. Benedikta (Hradčanské nám., Praha 1) koná další setkání o  modlitbě sv. Terezie od Ježíše. Přednáší P.  David Peroutka OCD. V roce 2015 církev slaví pětisté výročí narození této světice.

7. 1.

Biskup Václav Malý požehná v 11.00 hodin nově zřízenou kapli v Domově pro seniory „Vršovický zámeček“. Více na www.csop10.cz.

V refektáři kapucínského kláštera v Praze na Hradčanech (Loretánské nám. 6a) se od 19.00 hodin koná 47. benefice v rámci cyklu „Večery u kapucínů“. Vystoupí komorní soubor Societas Musicalis s programem nazvaným „Perly baroka“. Výtěžek benefice podpoří Diakonii ČCE v Praze – Středisko křesťanské pomoci. Více na www.veceryukapucinu.cz.

Od 19.30 hodin zazní v chrámu Matky Boží před Týnem v podání sboru Notre Dame vánoční koncert s podtitulem Gloria in excelsis Deo.

11. 1.

V kostele Panny Marie Královny míru (Ve Lhotce 36, Praha 4) se od 16.30 hodin koná přednáška Petra Křížka s promítáním fotografií s názvem „Po stopách zaslíbení daných Izraeli z Uru Chaldejského až do Nazareta“. Více na www.lhoteckafarnost.cz.

13. - 15. 1.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v Budapešti zúčastní setkání Kongregace pro nauku víry.

15. 1.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP zahájí v Brně veletrh cestovního ruchu, kterého se pravidelně účastní také Arcibiskupství pražské. Více na www.bvv.cz/go-regiontour.

17. 1.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se zúčastní oslav narozenin nejstaršího slovenského dominikána P. Akvinase Juraje Gabura, který 17. ledna oslaví své 100. narozeniny.

18. 1.

Od 16.00 hodin se v rámci cyklu „Zlatá Praha” koná v zasedacím sále úřadu MČ Praha 5 (Štefánikova 15) přednáška emeritního arcibiskupa pražského kardinála Miloslava Vlka, který promluví o  ekumenických setkáních biskupů. Více na www.focolare.cz.

19. 1.

V rámci „Týden modliteb za jednotu křesťanů“, který se koná od 18. do 25 ledna, bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit od 18.00 hodin ekumenickou bohoslužbu v kostele Evangelické církve metodistické (Ječná 19). Více na www.umc.cz.

19. - 21. 1.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude v Praze předsedat plenárnímu zasedání České biskupské konference.

20. 1.

V rámci „Varhanních nešpor maltézských rytířů“ se v kostele Panny Marie Pod řetězem (v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně) koná od 17.00 hodin první koncert cyklu duchovní hudby Cantate Domino canticum novum. Na programu budou díla J. S. Bacha, G. F. Händela, F. X. Thuriho a dalších. Účinkuje Veronika Hádková – hoboj, Jan Hádek – housle, Miroslav Pšenička – varhany. Vstup na koncert je volný.

21. 1.

Na Svaté Hoře si připomenout 110 let od povýšení kostela Nanebevzetí Panny Marie na basiliku. Mše svaté se konají od 7.00, 9.00, 17.00 hodin. Více na http://svata-hora.cz.

22. 1.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude od 18.00 hodin sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP rekviem za biskupa Antonína Podlahu při příležitosti 150. výročí jeho narození. Po bohoslužbě následuje přednáška v Mladotově domě.

23. - 25. 1.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se při oficiální a pastorační návštěvě setká v Bruselu s krajany.

25. 1.

V roce 1965 jmenoval papež Pavel VI. kardinálem pražského arcibiskupa Josefa Berana, jemuž komunistický režim znemožňoval od roku 1949 vykonávat povinnosti arcibiskupa.

27. 1.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v 10.00 hodin setká s obyvateli Domova pro seniory na pražských Hájích. Více na www.dshaje.cz.
Aleš Pištora 05. 01. 2015