Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - listopad 2010

1. 11.

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude o slavnosti Všech svatých od 18.00 hodin slavit mši svatou v kostele Všech svatých na Pražském hradě. Při bohoslužbě bude do funkce instalován nově zvolený probošt Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském prof. Albert-Peter Rethmann a zároveň bude uveden nový kanovník kapituly Mons. Milan Hanuš.

2. 11.

V 16.30 hodin bude v den vzpomínky na všechny věrné zemřelé celebrovat pražský arcibiskup Dominik Duka mši svatou v bazilice sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě. Modlitbu za zemřelé a požehnání hřbitova na pražském Slavíně, které bude následovat, vysílá v přímém přenosu Česká televize.

Od 15.00 hodin odpoledne se již po jedenadvacáté koná na Olšanských hřbitovech dušičková mše pod širým nebem. Současně bude P. Milošem Szabo otevřena další etapa naučné stezky po zdejších hřbitovech. P. Szabo je autorem již třetí naučné stezky po Olšanských hřbitovech. Nedávno také vydal jedinečnou publikaci, která encyklopedickým způsobem zpracovává přes 300 osobností a zajímavých lidí pohřbených na II. Olšanských hřbitovech.

V chrámu Matky Boží před Týnem zazní při bohoslužbě od 18.00 hodin Mozartovo Requiem v podání místního sboru Notre Dame s doprovodem orchestru Piccola Orchestra pod vedením Marka Valáška. Více na www.tyn.cz.

3. 11.

Slavnostní bohoslužba v chrámu Matky Boží před Týnem v 17.00 hodin připomene 92. výročí stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze v roce 1918. Po skončení mše svaté následují litanie k Panně Marii před novou sochou v Celetné ulici. Mši svaté předchází modlitba růžence. Více na www.tyn.cz.

4. 11.

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude 15.00 hodin slavit v kostele sv. Karla Boromejského mši svatou. Po nešporách se setká s komunitou sester a se zaměstnanci Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského pod Petřínem.

Centrum teologie a umění ve spolupráci s Českou dominikánskou provincií pořádají v 19:30 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí debatu nad knihou literárního historika Jaroslava Meda Literární život ve stínu Mnichova (1938–1939), které se vedle autora zúčastní pražský arcibiskup Dominik Duka OP a historik doc. Jaroslav Šebek. Debatu moderuje redaktor revue Salve Martin Bedřich.

V předvečer 59. výročí úmrtí B. A. Wiedermanna, bude od 15.00 hodin u jeho hrobu na vyšehradském hřbitově setkání za účasti probošta Vyšehradské kapituly P. Antonína Doležala. Od 15.30 hodin následuje koncert v kapitulní bazilice sv. Petra a Pavla.

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy a Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů zvou na Dny otevřených dveří, které se konají 4. a 22. listopadu 2010, 1. prosince 2010 a 11. ledna 2011 vždy od 17:00 v Ječné ulici 33, Praha 2. Více na www.skolajecna.cz.

5. 11.

Katolická teologická fakulta UK a Arcibiskupství pražské pořádají v Sále kardinála Berana v Arcibiskupském paláci od 9.00 hodin symposium nad texty papeže Benedikta XVI. pronesenými během jeho návštěvy v České republice. Se svými příspěvky vystoupí kardinál Miloslav Vlk, prof. Tomáš Halík, doc. Jaroslav Šebek, doc. Stanislav Balík a další. Účast je třeba potvrdit do 1. listopadu 2010 na e-mail: dekanat@ktf.cuni.cz . Více na www.ktf.cuni.cz.

6. 11.

Od 19.00 hodin se koná tradiční Arcidiecézní ples mládeže. Ples tentokrát proběhne v prostorách Kulturního centra Novodvorská v Praze 4. Více na www.praha.signaly.cz.

6. – 7. 11.

Sestry Karmelitky pořádají pravidelná setkání určená těm, kdo zvažují, zda mají povolání k zasvěcenému životu. Jde o setkání určená mladým ženám (cca 17-35 let). Tentokrát proběhne setkání v Praze na Karmelu Edith Steinové v Praze-Košířích (Jinonická 22). Sestry doporučují se předem přihlásit na karmelitky@gmail.com. Více na www.cestanahoru.org.

7. 11.

Od 10.00 hodin bude pražský arcibiskup Dominik Duka slavit mši svatou na připomínku posvěcení kostela sv. Vojtěcha v Praze – Dejvicích.

Při nedělních bohoslužbách se bude konat dušičková sbírka na charitní činnost v arcidiecézi.

Missa solemnis Antona Foerstera v podání chrámového sboru Cantus Amici pod taktovkou Lukáše Dobrodinského zazní od 9.00 hodin při mši svaté v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě (varhanní doprovod Josef Lecian).

8. -12. 11.

Koncem září uplynul rok od návštěvy papeže Benedikta XVI. Jako projev vděčnosti proběhne Národní pouť do Říma. Zúčastní se jí také pražský arcibiskup Dominik Duka. Více na http://tisk.cirkev.cz/temata/narodni-pout-rim-2010.

11. 11.

Institut pro památky a kulturu pořádá v sále Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského (Kolejní 4, Praha 6) třetí ročník mezioborové konference PRO památky. Bude zaměřen na kostely, jejich obnovu a využívání na venkově. Program a možnost registrace na www.propamatky.cz.

12. 11.

Arcibiskupské gymnázium pořádá od 19.00 hodin v Kulturním domě Ládví (Burešova 1661/2) XVII.ročník Společenského večera, jehož tématem bude První republika. Více na www.arcig.cz.

13. 11.

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude na svátek sv. Anežky České od 18.00 slavit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou. Příští rok si připomeneme 800 let od narození světice.

Hostem večera „Třináctého na třináctce“ bude britský písničkář John de Jong s doprovodnou kapelou. Koncert se koná v sobotu 13. listopadu 2010 od 19 hodin v Komunitním centru sv. Prokopa na Slunečním náměstí v pražských Nových Butovicích (metro Hůrka), vstupné je dobrovolné a vstup bezbariérový. Více na http://trinactnatrinact.blog.cz.

14. 11.

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude od 17.00 koncelebrovat mši svatou v katedrále v Regensburgu. Bohoslužba připomene sv. Alberta Velikého, který zemřel před 730 lety v Kolíně nad Rýnem.

Římskokatolická farnost v Praze-Lhotce zve na přednášku P. Juana Provecho OSA na téma Řád augustiniánů – historie a současnost, která se bude konat v rámci Farní akademie od 16.30 hodin v kostele Panny Marie Královny míru v Praze 4 – Lhotce, Ve Lhotce 36.

15. 11.

Biskup Václav Malý pořádá ve 14.00 hodin v Arcibiskupském paláci setkání s novináři na téma své návštěvy Iráku. Předseda rady Iustitia et Pax navštíví Irák ve dnech 3. – 12. 11.

15. - 16. 11.

Pražský arcibiskup Dominik Duka převezme na dominikánské univerzitě ve švýcarském Fribourgu čestný doktorát. Při této příležitosti také přednese před akademiky této univerzity svou přednášku.

17. 11.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se bude od 18.00 hodin konat oslava státního svátku „Den boje studentů za svobodu a demokracii“. Po úvodní modlitbě, projevu prezidenta republiky Václava Klause, zástupců křesťanských církví a představitelů univerzit zazní Requiem W. A. Mozarta.

18. 11.

Proběhne slavnostní setkání s delegací Německé biskupské konference v čele s předsedou Mons. Robertem Zollitschem. Setkání se odehraje při příležitosti výročí 20 let korespondence českých a německých biskupských konferencí, která usilovala o vzájemné smíření.

Od 19.00 hodin pořádá Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích a Karmelitánské nakladatelství v divadle Miriam (Ke Strašnické 10, Praha 10) besedu v rámci Iniciativy 17–11. Hostem listopadového setkání bude ekonom Tomáš Sedláček, autor mnoha článků a knihy Ekonomie dobra a zla. Téma večera zní: Ekonomie, etika, egoismus a empatie.

19. 11.

Arcibiskup Dominik Duka bude od 15.00 hodin slavit v kostele Matky Boží před Týnem mši svatou za Tychona Brahe. V polovině listopadu má proběhnout nový výzkum jeho ostatků.

Letos se koná již 7. ročník benefičního festivalu křesťanské hudby VOX 010. Od 14.00 do 22.00 hodin vystoupí v Pastoračním středisku Arcibiskupství pražského hudební skupiny Tretí deň, Oboroh, Gospel limited, Loyola, !ON, Michael a Wessani. Více na www.vox.signaly.cz.

20. 11.

Arcibiskup Dominik Duka se v dominikánském klášteře u sv. Jiljí od 9.00 hodin zúčastní přednášky prof. Charlese Moreroda OP, rektora Papežské univerzity sv. Tomáše Akvinského (Angelicum) v Římě, na téma Současný atheismus. Setkání je určeno pro dominikánskou rodinu.

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a Apoštolský exarchát řeckokatolické církve v ČR pořádají od 10.00 hodin bohoslužbu, při níž bude v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě uložena relikvie části oltáře sv. Petra z Pisy. Více na www.kkvys.cz.

22. 11.

Pražský arcibiskup Dominik Duka v 10.00 hodin požehná a zahájí provoz nového pracoviště Institutu klinické a experimentální medicíny.

Na svátek sv. Cecílie, patronky muzikantů, bude v 18.00 hodin pražský arcibiskup Dominik Duka slavit v kapli Arcibiskupského paláce mši svatou spolu s katedrálním sborem. Na příští rok se plánuje společné setkání všech diecézních sborů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

24. 11.

V 18.00 hodin bude v Jízdárně Pražského hradu zahájena výstava Karla Škréty. Výstava, kterou připravila Národní galerie ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským, bude pro veřejnost otevřena 26. listopadu 2010 a potrvá do 10. dubna 2011. Je koncipována jako vůbec nejrozsáhlejší přehlídka tohoto významného zakladatele barokního malířství v Čechách. 

Od 19.00 hodin se v sakristii akademického kostela Nejsv. Salvátora u Karlova mostu uskuteční debatní večer nad dílem významného českého architekta Jana Sokola (1904-1987). Debatní setkání u Nejsv. Salvátora se koná ve spolupráci Centra teologie a umění při KTF UK, Akademické farnosti Praha a teologické revue Salve.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Rytířský řád křižovníků, Městská část Praha 2 a Společnost pro duchovní hudbu pořádají od 15.30 hodin koncert v kostele sv. Kateřiny u příležitosti svátku patronky tohoto kostela. Na programu budou skladby pro sbor a varhany. Od 16.30 hodin následuje poutní mše sv. za účasti velmistra řádu Jiřího Kopejska O.Cr. a za doprovodu strahovského chrámového sboru.

Ve Farním Klubu Panny Marie Sněžné proběhne od 14.30 hodin přednáška Dr. Ondřeje Bartušky o Kanárských ostrovech.

24. – 26. 11.

Biskup Václav Malý se zúčastní plenárního zasedání  Komise biskupských konferencí zemí EU v Bruselu.

26. 11.

V roce 1965 prohlásil papež Pavel VI. v apoštolském listu „Praga urbs“ sv. Vojtěcha za hlavního patrona pražské arcidiecéze.

26. – 28. 11.

Arcibiskupský seminář v Praze již tradičně dvakrát v roce pořádá duchovní obnovu pro mladé muže od 15 let s názvem TAMMÍM. Letošní adventní setkání se uskuteční 26. – 28. 11. v Arcibiskupském semináři (Thákurova 3, Praha). Setkání se 27. 11. od 11.00 hodin zúčastní také pražský arcibiskup Dominik Duka. Informace a závazné přihlášky na www.tammim.spolco.cz.

27. 11.

Od 16.30 hodin povede pražský arcibiskup Dominik Duka v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bohoslužbu slova k přijetí do katechumenátu. Od 17.30 hodin bude následovat setkání s katechumeny v Sále kardinála Berana v Arcibiskupském paláci.

29. 11.

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude od 17.00 hodin slavit zádušní mši svatou za Karla IV. v kapli sv. Kříže na hradě Karlštejn. Celou bohoslužbu bude přenášet Česká televize.

Česká křesťanská akademie pořádá v Pastoračním středisku Arcibiskupství pražského od 20.00 hodin přednášku prof. Bedřicha Moldana „Podmaněná planeta“. (Aleš Pištora)

01. 11. 2010