Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - listopad 2011

1. 11.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se ve Strahovském klášteře zúčastní Adenauer Fórum 2011, které se koná k výročí 20 let působení Konrad-Adenauer Stiftung v Praze. Arcibiskup Duka se v Arcibiskupském paláci rovněž sejde s Hansem-Gertem Pötteringem. Více na www.kas.de.

Kolegiátní kapitula Všech svatých pořádá v kapitulním kostele na Pražském hradě od 17.00 hodin poutní Slavnost Všech svatých. Pontifikální mši svatou spolu s kapitulou a poutníky bude slavit pražský arcibiskup Dominik Duka OP. V liturgii zazní „Missa Prima in F“ Františka X. Thuriho, který usedne za varhany. Pražské sbory povede E. Juran.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 19.30 hodin přihlížet zápasu Ligy mistrů na stadionu pražské Slávie v Edenu. Před utkáním českému týmu požehná.

2. 11.

Od 17.00 hodin bude v den vzpomínky na všechny věrné zemřelé celebrovat pražský arcibiskup Dominik Duka mši svatou v bazilice sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě. Po mši svaté bude následovat požehnání hřbitova na pražském Slavíně. Více na www.kkvys.cz.

V chrámu Matky Boží před Týnem zazní při bohoslužbě od 18.00 hodin Mozartovo Requiem v podání místního sboru Notre Dame s doprovodem orchestru Piccola Orchestra pod vedením Marka Valáška. Více na www.tyn.cz.

Od 19.00 hodin proběhne v kapucínském klášteře v Praze na Hradčanech benefice Večery u kapucínů. Na programu je přednáška JUDr. Květoslavy Štorkánové: „Procházka po starých Hradčanech“. Přednášku s promítáním starých fotografií a kreseb doprovodí hudbou žáci Školy Jaroslava Ježka, pro kterou se benefice pořádá. Více na www.veceryukapucinu.cz.

3. 11.

Slavnostní bohoslužba v chrámu Matky Boží před Týnem v 18.00 hodin připomene 93. výročí stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze v roce 1918. Po skončení mše svaté následují litanie k Panně Marii před novou sochou v Celetné ulici. Mši svaté předchází modlitba růžence. Více na www.tyn.cz.

V kostele sv. Ducha a ve Španělské synagoze na Starém Městě pražském proběhne od 21.00 hodin koncert "Světlo porozumění". Smyslem paralelních koncertů je vyjádřit vztah obou náboženství. Koncertu se zúčastní také pražský arcibiskup Dominik Duka OP. Více na www.bejt-praha.cz.

4. 11.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP odhalí v 15.00 hodin na Motolském hřbitově pamětní desku obětem komunismu. Počítá se rovněž s přítomností ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga a delegace maďarské ambasády.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 16.30 hodin v kostele sv. Ludmily na Vinohradech slavit mši svatou za duchovní povolání.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude při mši svaté od 18.00 hodin připomenuto 20 let od úmrtí biskupa Jana Lebedy (1913 – 1991), pomocného biskupa pražské arcidiecéze, jejího někdejšího generálního vikáře a probošta Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. Více na www.katedralasvatehovita.cz.

Roku 1946 jmenoval papež Pius XII. Josefa Berana pražským arcibiskupem. Biskupské svěcení přijal ve svatovítské katedrále 8. prosince 1946.

5. 11.

V 10.00 hodin začíná v Arcibiskupském paláci v Praze arcidiecézní setkání ministrantů. Uvítáni budou pražským arcibiskupem Dominikem Dukou OP, navštíví kasárna Hradní stráže a od 15.00 hodin budou účastni pontifikální mši svaté, kterou bude celebrovat pražský arcibiskup. Bude rovněž připomenuta památka biskupa Jana Lebedy. Více na http://ministranti.apha.cz.

Od 19.00 hodin proběhne v Kulturním centru Novodvorská (Praha 4) arcidiecézní Ples mládeže. Více na www.praha.signaly.cz.

6. 11.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 8.30 hodin sloužit mši svatou při příležitosti výročí 20 let od úmrtí biskupa Jana Lebedy v kostele sv. Václava v Kladně – Rozdělově.

Při nedělních bohoslužbách proběhne ve farnostech pražské arcidiecéze Listopadová sbírka na charitní činnost v arcidiecézi.

8. 11.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP v 18.00 hodin v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě instaluje a požehná sošku Panny Marie Třiceti tří. Jedná se o sochu patronky Uruguaye a její instalaci bude přítomna nejen velvyslankyně země, ale i diplomatický sbor.

9. 11.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se od 19.30 hodin zúčastní kolokvia na téma „Tradice českých překladů Tomášova díla a jeho význam pro současnost“, která se bude konat v klášteře dominikánů u sv. Jiljí.

Domov svaté Rodiny pro osoby s mentálním postižením ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 a Benediktinským arciopatstvím v Břevnově pod záštitou starostky Prahy 6 Marii Kousalíkové a arcibiskupa pražského Dominika Duky OP pořádají Slavnostní koncert duchovní hudby, který se u příležitosti oslav 20. výročí založení Domova svaté Rodiny koná od 19.30 hodin v Tereziánském sále Břevnovského kláštera.

10. 11.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se od 9.30 hodin zúčastní celostátní finanční konference "Dopady reforem na hospodaření obcí a měst", která se koná v nové budově Národního muzea.

V Muzeu Karlova mostu proběhne od 19.00 prezentace moderní čtenářské edice křížovníka J. F. Beckovského „Milá choť nebeského miláčka blahoslavená Anežka panna“ z roku 1701. Edici uvede Miloš Sládek, hudební doprovod Michael Pospíšil a Ritornello. Více na www.muzeumkarlovamostu.cz.

12. 11.

Při příležitosti 22 let od svatořečení sv. Anežky České bude od 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha celebrovat mši svatou papežský legát kardinál Joachim Meisner, arcibiskup Kolína nad Rýnem. Při mši sv. budou předána děkovná vyznamenání medaile sv. Anežky České.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP zahájí v 15.00 hodin ve Strahovském klášteře výstavu dětských kreseb, která potrvá do 12. prosince 2011. Výstavu prací dětí z České a Slovenské republiky pořádá hnutím Na vlastních nohou - Stonožka a Arcibiskupství pražské. Více na www.stonozka.org.

13. 11.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 11.00 hodin slavit mši svatou při příležitosti výročí posvěcení kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze – Nebušicích.

V rámci oslav 800. výročí narození sv. Anežky České proběhne od 15.00 komentovaná prohlídka Kláštera sv. Anežky České, první gotické stavby v Praze. Více na www.muzeumkarlovamostu.cz.

15. 11.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se na Arcibiskupství pražském setká s vedením Svazu měst a obcí.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP požehná v 18.00 hodin sochu sv. Jana Nepomuckého na Křižovnickém náměstí v Dobřichovicích.

16. 11.

Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích a Karmelitánské nakladatelství pořádají od 19.00 hodin v Divadle Miriam další besedu o sociální nauce církve a společenském rozměru křesťanství. Hostem tentokrát děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity doc. Tomáš Machula, který promluví na téma „Druhý vatikánský koncil, katolíci a lidská práva“. Více na http://i17-11.farnoststrasnice.cz.

17. 11.

U příležitosti oslavy státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii proběhne ve spolupráci s mezinárodním projektem Mene Tekel v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 18.00 hodin ekumenická modlitba za oběti totalitních režimů. Zazní koncertní provedení Mozartova Requiem a budou předány Svatováclavské medaile.

V chrámu Matky Boží před Týnem Mše bude od 10.00 hodin kardinál Miloslav Vlk sloužit mši svatou na poděkování Bohu a sv. Anežce České za 22 let svobody. Po skončení mše se vyjde průvod na Národní třídu, kde bude uctěna památka tohoto významného dne.

18. 11.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se od 20.00 hodin v atriu VŠE v Praze zúčastní předávání ceny Česká hlava.

18. – 20. 11.

Arcibiskupský seminář v Praze již tradičně pořádá duchovní obnovu pro mladé muže od 15 let s názvem TAMMÍM. Letošní adventní setkání se uskuteční v Arcibiskupském semináři (Thákurova 3, Praha). Informace a závazné přihlášky, které je třeba odeslat do 14. 11., na www.tammim.spolco.cz.

18. – 27. 11.

Biskup Václav Malý podnikne návštěvu na podporu křesťanů v Súdánu.

20. 11.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se setká s pacienty, zaměstnanci a návštěvníky psychiatrické léčebny Bohnice. Od 15.30 hodin bude v ústavním kostele sv. Václava slavit mši svatou, při které posvětí nově zřízenou kapli sv. Ducha a požehná nové vitráže.

Na slavnost Ježíše Krista Krále bude v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře mše svatá v 9.00 hodin, adorace od 12.00 do 15.30 hodin a v 16.15 slavnostní Svatocecilské nešpory. V 18.00 hodin začíná benefiční koncert na stavbu velkých varhan. Účinkují Gabriela Demeterová – housle a Jaroslav Tůma – varhany.

21. 11.

Prahu navštíví pařížský arcibiskup kardinál André Vingt-Trois. Na Arcibiskupství pražském se zúčastní konference, jejímž tématem budou katedrály v Praze a Paříži.

Od 18.00 hodin bude kardinál André Vingt-Trois hlavním celebrantem a kazatelem mše svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Při liturgii zazní Lužanská mše D dur Antonína Dvořáka ve verzi s orchestrem a zpěvem diecézních sborů, které se ve svatovítském chrámu setkají v předvečer svátku sv. Cecilie, patronky hudebníků.

22. 11.

Od 17.00 do 19.00 hodin se koná Den otevřených dveří v nově zřízené mateřské a základní škole sv. Augustina v Praze 4 (Hornokrčská 3). Více na www.skolasvatehoaugustina.cz.

22. – 24. 11.

Na půdě Katolické teologické fakulty UK proběhne mezinárodní vědecká konference s názvem „Svatá Anežka a velké ženy její doby“. Konferenci 24. 11. v 9.00 hodin slavnostně zahájí pražský arcibiskup Dominik Duka OP děkan Katolické teologické fakulty UK Prokop Brož a rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl. Více na www.ktf.cuni.cz.

23. 11.

V barokním refektáři dominikánského kláštera u sv. Jiljí bude od 19.30 hodin představena nová kniha rozhovorů s arcibiskupem Dominikem Dukou s názvem „Tradice, která je výzvou“. Více na www.portal.cz.

24. 11.

V kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2 zazní od 15.30 hodin u příležitosti svátku patronky kostela koncert duchovní hudby. Na programu budou skladby G. F. Händela, J. S. Bacha, W. A. Mozarta a dalších.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP zahájí v 18.00 hodin v klášteře sv. Anežky České v Praze na Starém Městě unikátní výstavu "Svatá Anežka Česká - princezna a řeholnice".

25. 11.

Od 16.30 hodin bude v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2 emeritní velmistr Řádu křížovníků s červenou hvězdou P. Jiří Kopejsko slavit poutní mši svatou.

25. 11. 2011 – 25. 3. 2012

Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Národní galerií v Praze a dalšími kulturními a církevními institucemi pořádá v Klášteře sv. Anežky České unikátní výstavu "Svatá Anežka Česká - princezna a řeholnice". Více na www.apha.cz.

26. 11.

V 8.00 hodin bude v kostele sv. Klimenta ve Staré Boleslavi slavena poutní mše svatá. Více na www.tyn.cz.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP povede od 16.30 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha obřad přijetí do katechumenátu.

Od 14.00 DO 22.00 hodin proběhne v Pastoračním středisku (Kolejní 4, Praha 6) 8. ročník benefičního křesťanského hudebního festivalu Vox 011. Více na http://vox.signaly.cz.

27. 11.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 10.00 hodin slavit mši svatou v kostele sv. Václava v Praze Vršovicích.

28. 11.

Roku 1911 se narodil Václav Renč, katolický básník, spisovatel, dramatik, literární a divadelní kritik.

29. 11.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se od 9.00 hodin zúčastní kolokvia „Tomášovo dílo jako vzor vztahu filosofie a teologie“, které se koná na Teologické fakultě České Budějovice.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP od 18.00 hodin sloužit zádušní mši svatou za císaře Karla IV.

30. 11.

Pastorační středisko Arcibiskupství pražského dovršilo 16. října 2011 dvacet let své existence. Od 17.30 hodin bude při mši svaté v kostele sv. Vojtěcha v Dejvicích toto výročí připomenuto.

27. 10. 2011