Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí – listopad 2012

TENTO PŘEHLED JE VÝHLEDOVÝ A JE AKTUÁLNÍ V DOBĚ PUBLIKOVÁNÍ.

ZMĚNA VYHRAZENA.  

 

1. 11.

Kolegiátní kapitula Všech svatých pořádá od 18.00 hodin v kapitulním kostele na Pražském hradě poutní slavnost Všech svatých. Poutní mši svatou bude spolu s kapitulou a poutníky poprvé slavit prof. Petr Piťha, nový probošt kapituly.

„Křížové cesty Šluknovska“ - vernisáž mimořádné výstavy aktuálních a dobových fotografií se koná od 16.00 hodin v Nostickém paláci (Maltézské náměstí 1, Praha 1). Součástí vernisáže bude i komentovaná prohlídka a malé občerstvení.

2. 11.

Od 17.00 hodin bude v den vzpomínky na všechny věrné zemřelé celebrovat pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP mši svatou v bazilice sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě. Po mši svaté bude následovat požehnání hřbitova na pražském Slavíně. Více na www.kkvys.cz.

Mše svaté za věrné zemřelé budou probíhat také na jiných místech pražské arcidiecéze. V chrámu Matky Boží před Týnem zazní při mši svaté za Všechny věrné zemřelé od 18.00 hodin Requiem W. A. Mozarta v provedení sboru Notre Dame a ansámblu Piccolo Coro a Piccola Orchestra. Více na www.tyn.cz.

V chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně bude od 17.00 hodin provedeno Mozartovo Requiem – d moll. Účinkovat bude soubor Praga Sinfonietta. Více na www.stnicholas.cz.

V kostele Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu se bude od 20.00 hodin konat bohoslužba za zemřelé, kterou celebruje Mons. Tomáš Halík. Při mši svaté zazní Mozartovo Requiem. Účinkuje: Capella Regia Praha, Pražský komorní sbor, řídí Robert Hugo. Sólisté: soprán - Marie Fajtová, alt - Nadia Ladkany, tenor - Ondřej Šmíd, bas - Jan Morávek. Více na http://salvator.farnost.cz.

3. 11.

Slavnostní mše svatá od 18.00 hodin připomene v chrámu Matky Boží před Týnem stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Bohoslužbu slouží P. Ondřej Salvet. Více na www.tyn.cz.

V kulturním centru Novodvorská (Novodvorská 151, Praha 4 – Lhotka) se i letos od 19.00 hodin koná Arcidiecézním ples mládeže. Více na http://praha.signaly.cz.

Bratři kapucíni pořádají od 16.30 hodin v pražské Loretě „Dušičkový koncert“. Vystoupí soubor Collegium Quod Libitum a Columba Lauretana. Na programu jsou skladby od A. Michny, J. Despreze, W. Byrda a dalších. Více na www.kapucini.cz.

4. 11.

Hnutí Křesťan a práce se společně s farností sv. Tomáše na Malé Straně připojuje ke světovému dni modliteb za pronásledované křesťany. Modlitby začínají ve 14. 30 hodin v kostele sv. Tomáše.

4. - 12. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP navštíví Peru. Absolvuje přednáškový cyklus a setká se s místními autoritami.

7. 11.

U příležitosti vydání druhého, závěrečného dílu překladu stěžejního díla Bernarda z Clairvaux „Kázání na Píseň písní I., II.“ se v 16.30 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera u sv. Jiljí v Praze 1 (Jilská 7a) uskuteční slavnostní prezentace této knihy. Více na http://www.dominikanska8.cz.

V prostorách kapucínského kláštera v Praze na Hradčanech se od 19.00 hodin koná 26. benefiční večer na podporu občanského sdružení Kaleidoskop, které pomáhá lidem s poruchou osobnosti začlenit se do společnosti. Vystoupí folková skupina Vrkoč. Více na www.veceryukapucinu.cz.

8. 11.

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy a Vyšší odborná škola zdravotnická SŘMR srdečně zvou na dny otevřených

dveří, které se uskuteční v termínech 8. listopadu, 27. listopadu 2012 a 16. ledna 2013, vždy od 17:00, v Ječné 33, Praha 2 – Nové Město. Více na www.skolajecna.cz.

8. – 11. 11.

Praha přivítá třetí ročník Konference evropských jezuitů a jejich spolupracovníků působících v univerzitní pastoraci. Téma setkání, které se uskuteční v Centru Mariapoli v Praze-Vinoři, organizátoři pojmenovali "Nová evangelizace - ignaciánská cesta."

11. 11.

Ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech se od 9.15 hodin koná ekumenická bohoslužba k uctění památky válečných veteránů a padlých vojáků v zahraničních mírových misích Armády České republiky. Bohoslužbu povede hlavní kaplan naší armády plk. Jan Kozler a zúčastní se jí také generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Michael Slavík.

13. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 18.00 hodin slavit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou na svátek sv. Anežky.

14. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná v 10.00 hodin bojové prapory protiletadlové raketové brigády ve Strakonicích.

V 15.15 hodin přijme pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v Arcibiskupském paláci předsedu Spolkového sněmu Německa Norberta Lammerta.

Unie katolických žen a Studentské společenství KTF UK pořádá besedu na téma Víra za mřížemi – vystoupí hlavní kaplanka Vězeňské služby ČR Květa Jakubalová, výkonná ředitelka mezinárodního vězeňského společenství v ČR Gabriela Kabátová a koordinátor výuky Teologických nauk ve věznici Ruzyně Jaroslav Lorman. Od 18.00 hodin v prostorách KTF UK, Thákurova 3, Praha 6.

15. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP převezme v 16.00 hodin za P. Josefa Toufara cenu Václava Bendy in memoriam, kterou uděluje Ústav pro studium totalitních režimů.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 17.00 hodin zúčastní zahájení výstavy Czech Press Photo na Staroměstské radnici. Jedním z hlavních témat výstavy je loňský pohřeb prezidenta Václava Havla.

17. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 15.00 hodin slavit poutní mši svatou v kostele Panny Marie Vítězné.

U příležitosti oslavy státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii proběhne ve spolupráci s mezinárodním projektem Mene Tekel v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 18.00 hodin ekumenická modlitba za oběti totalitních režimů. Ekumenickou modlitbu povede pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP a zazní koncertní provedení Mozartova Requiem a budou předány Svatováclavské medaile.

18. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 9.15 hodin slavit poutní mši svatou v kostele sv. Alžběty v Praze – Kbelích.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 20.00 hodin na Vysoké škole ekonomické zúčastní slavnostního předání cen Česká hlava.

Farnost Lhotka pořádá přednášku Zdeňka Kosiny na téma „Islám včera a dnes. Zkušenosti katolíka ve službách OSN s islámem“, která se bude konat od 16.30 hodin v kostele Panny Marie Královny míru v Praze 4 – Lhotce.

19. 11.

Česká křesťanská akademie pořádá od 20.00 hodin v Pastoračním středisku Arcibiskupství pražského (Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice) přednášku světově proslulého novozákonníka prof. Petra Pokorného.

20. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná v 9.00 novou mateřskou školu sv. Augustina v Praze – Krči. Více na www.skolasvatehoaugustina.cz.

V rámci cyklu „Královský nástroj ve všední den“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně již šestý koncert duchovní hudby od 17.00 hodin. Na programu budou díla M.-A. Charpentiera, J. S. Bacha, F. Mendelssohn-Bartholdyho, C. Saint-Saënse, G. Ph. Telemanna. Účinkují: L. Čechová – varhany, J. Verner – trubka.

21. 11.

Krakovský arcibiskup kardinál Stanislaw Dziwisz bude od 18.00 hodin slavit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou na svátek sv. Cecilie.

22. 11.

Od 14.00 hodin se na Arcibiskupství pražském koná 2. ročník konference o katedrále sv. Víta. Letošní téma zní „Krakovský Wawel a Pražký hrad, příklady rozvoje katedrál a katedrálních okrsků ve 20. století“. V rámci konference se svou přednáškou významu Wawelu pro Polsko vystoupí kardinál Stanisław Dziwisz, Jacek Urban promluví o přestavbách Wawelu ve 20. století. Zdeněk Lukeš provede katedrálou sv. Víta. V závěru odpoledne proběhne panelová diskuze.

Společnost pro duchovní hudbu spolu se Všeobecnou fakultní nemocnicí pořádají od 16.00 hodin koncert v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2 u příležitosti oslavy svátku patronky tohoto kostela.  Účinkují Jan Kalfus – varhany, Smíšený sbor Orfej řídí Jan Svejkovský. Na programu skladby Hans Leo Hasslera, J. Arcadelta, J. S. Bacha, L. Compéra, A. Brucknera, N. Kedrova, S. Rachmaninova, F. X. Brixiho, Ch. Gounoda, J. D. Zelenky.

23. – 25. 11.

Arcibiskupský seminář v Praze již tradičně pořádá duchovní obnovu pro mladé muže od 15 let s názvem TAMMÍM. Letošní adventní setkání se uskuteční v Arcibiskupském semináři (Thákurova 3, Praha). Tématem bude eucharistie – „Projevil jim lásku až do krajnosti“ (Jan 13,1). Informace na www.tammim.spolco.cz.

23. - 26. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP navštíví Řím. V rámci své návštěvy převezme 25. listopadu při mši svaté od 19.00 hodin svůj titulární kostel sv. Marcellina a Petra a setká se s místní farností. Kromě jiného se rovněž zúčastní konzistoře kardinálů, absolvuje různá jednání s vatikánskými úřadu a na polském velvyslanectví u Svatého stolce bude prezentovat překlad své knihy „Tradice, která je výzvou“.

25. 11.

Bratři kapucíni pořádají na slavnost Ježíše Krista Krále v pražské Loretě od 18.00 hodin mši svatou, kterou hudebně doprovodí hudební soubory Collegium Quod Libitum a Columba Lauretana. Zazní mimo jiné Missa ad honorem Jesu Christi Regem od Víta Janaty. Více na www.kapucini.cz.

V kostele P. Marie Královny Míru ve Lhotce se od 15.00 hodin uskuteční první setkání Křesťanského společenství rodičů dětí s Downovým syndromem v ČR

26. 11.

Na Papežské univerzitě Svatého Kříže v Římě proběhne slavnostní vernisáž výstavy „Diktatura versus naděje o pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948 – 1989“, kterou v rámci Roku víry uspořádaly Velvyslanectví ČR u Sv. stolce, Archiv Kanceláře prezidenta republiky a Ústav pro studium totalitních režimů. Zahájení výstavy se zúčastní také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, který převzal nad výstavou záštitu. Výstava potrvá do 31. ledna 2013.

28. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP přednese od 18.00 hodin v Rakousko-německou kulturní společnost ve Vídni přednášku na téma „Církev – šance v Evropě a pro Evropu“.

29. 11.

Od 17.00 hodin bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit rekviem za Karla IV. na Karlštejně. Pozváni jsou všichni držitelé klíčů od Korunní komory a ministryně kultury. Velmi omezený prostor kaple sv. Kříže neumožňuje účast veřejnosti. Ta bude moci mši svatou sledovat v přímém přenosu Česká televize.

V roce 1987 pražský arcibiskup kardinál František Tomášek vyhlásil svým Pastýřským listem „Desetiletí duchovní obnovy národa“, jako přípravu na milénium úmrtí sv. Vojtěcha.

(Podle materiálů dodaných organizátory akce zprac. red)

31. 10. 2012