Vyhledávání Menu

Významné události a výročí - listopad 2013

1. 11.

Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě pražském zve k poutní liturgii Slavnosti Všech svatých, která se koná v kapitulním kostele v Praze na Hradčanech. Pontifikální mše svatá, kterou bude v přímém přenosu vysílat Česká televize, začíná v 17.00 hodin.

Národní galerie v Praze ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK poskytla obrazům Patrika Hábla azyl v Klášteře sv. Anežky České v expozici Středověkého umění v Čechách a Střední Evropě. Jeho obrazy zde budou umístěny od 1. listopadu 2013 do 2. února 2014. Více na http://ctu-uk.cz.

2. 11.

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě zve na slavnostní bohoslužbu věnovanou památce zesnulých, kterou bude od 17.00 hodin v bazilice sv. apoštolů Petra a Pavla sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

V chrámu Matky Boží před Týnem zazní při bohoslužbě od 16.00 hodin Mozartovo Requiem v podání sboru Notre Dame a Piccolo Coro s doprovodem orchestru Piccola Orchestra pod vedením Marka Valáška. Více na www.tyn.cz.

Od 19.00 hodin zazní v chrámu Narození Páně (Loreta) poslední koncert z cyklu Loretánské hudební podvečery. Účinkuje: Schola Týnského chrámu, sbormistr: Bohuslav Korejs. Více na www.loreta.cz.

V roce 1713 byl položen základní kámen ke sloupu Nejsvětější Trojice na pražském Malostranském náměstí. Autorem návrhu sloupu byl G. B. Alliprandi. V roce 1715 byl jako výraz díků za odeznění morové rány v Praze dohotoven.

3. 11.

Farníci týnské farnosti si připomenou stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Slavnostní mši svatou od 9.30 hodin celebruje biskup Václav Malý. Po skončení bohoslužby následuje modlitba litanií před novou sochou P. Marie v Celetné ulici. Více na www.tyn.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se ve Varšavě zúčastní pohřbu polského katolického intelektuála a jednoho z vůdců polské Solidarity Tadeusze Mazowieckiho, který zemřel 28. října 2013.

5. 11.

V Arcibiskupském paláci se bude konat společné jednání České církevní provincie a Freisingské biskupské konference. Setkání bude zakončeno společnou mší svatou, která v bazilice sv. Markéty na Břevnově začne v 18.00 hodin.

Platforma Dominikánská 8 a Filosofický ústav AV ČR pořádají od 19.30 hodin v dominikánském klášteře u sv. Jiljí v Praze (Jilská 7a) debatní večer o dialogu marxistů a křesťanů v 60. letech minulého století. Debatovat budou prof. Jan Sokol, Václav Umlauf a Michael Hauser. Více na www.dominikanska8.cz.

6. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 18.00 hodin v kostele sv. Kříže sloužit mši svatou za zemřelé bezdomovce. Více na www.santegidio.cz.

Akademická duchovní správa ČVUT pořádá od 20.00 hodin v kostele sv. Bartoloměje Bartolomějská 9a) diskusní večer na téma smrti. Hovořit budou P. Jan Houkal, Th.D., Ondřej Kolář, Th.D. a Mikuláš Vymětal, Th.D. Více na http://ads.cvut.cz.

Platforma Dominikánská 8 pořádá od 19.30 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera u sv. Jiljí v Praze (vstup Jilská 7a) diskusní večer na téma památkové péče. Hovořit budou Rostislav Švácha, Josef Pleskot, Benedikt Mohelník OP. Více na www.dominikanska8.cz.

Mons. Karel Herbst SDB, pomocný biskup pražský a titulární biskup siccesiánský, oslaví své 70. narozeniny.

8. – 10. 11.

Hlavní program národní pouti na zakončení Roku víry, kterou povede kardinál Dominik Duka s ostatními biskupy, je rozložen do 3 dnů v Izraeli a v Betlémě (palestinská autonomie). Více na http://tisk.cirkev.cz.

10. 11.

V kostele sv. Tomáše na Malé Straně pořádá Farnost sv. Tomáše a Hnutí Křesťan a práce ČR od 14.15 hodin modlitbu za pronásledované křesťany.

V kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem se od 16.00 hodin koná pod názvem „Cyrilometodějské hudební variace“ slavnostní koncert pěveckých sborů, který připomene významné cyrilometodějské jubileum.

V roce 1883 se narodil Bedřich Antonín Wiedermann, který působil jako varhaník v emauzském klášteře v Praze a poté v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně. Od roku 1946 byl řádným profesorem na AMU.

11. 11.

Při příležitosti Dne válečných veteránů se v 9.30 hodin uskuteční ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech ekumenická bohoslužba k uctění památky válečných veteránů a padlých vojáků v zahraničních mírových misích Armády České republiky. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se poté zúčastní rovněž pietního aktu na Vítkově. Více na www.army.cz.

12. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 11.00 hodin v budově Arcibiskupského semináře v Praze – Dejvicích zúčastní prezentace českého vydání papežské encykliky „Lumen Fidei“, která česky vyšla 17. října 2013 v Karmelitánském nakladatelství. Více na www.kna.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 16.00 hodin zúčastní vernisáže výstavy „Tolik let spolu“ o společné historii Muzea Policie ČR a kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově. Více na www.muzeumpolicie.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná v 17.30 hodin nově rekonstruované varhany v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí. Více na www.jesuit.cz.

Žižkovský farář P. Miloš Szabo vydává knihu „Žít podle Bible“. Prezentace se koná v kostele sv. Prokopa po mši svaté, kterou od 18.00 hodin celebruje novokněz P. Jan Slavík. Knihu představí sám autor, spolu s „kmotrou“ Marií Rottrovou. Více na www.farnost-zizkov.cz.

13. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v Arcibiskupském paláci setká s veliteli pozemních sil polské a české armády generálem Zbigniewem Glowienkou, kterého bude doprovázet generálmajor Ján Gurník.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 18.00 hodin sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou ke cti sv. Anežky České. Více na www.katedralasvatehovita.cz.

15. 11.

V rámci projektu Nádvoří národů se od 9.30 hodin v Malé aule Karolina koná přednáška předsedy Papežské rady pro kulturu kardinála Gianfranco Ravasiho. Spolu s prof. Tomášem Halíkem a prof. Cyrilem Höschlem bude hovořit na téma „Péče o duchovní vývoj jednotlivce v současném kulturním prostředí“. Více na www.cortiledeigentili.com.

Od 15. do 17. listopadu se v chrámu Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech budou konat Dny důvěry. Toto víkendové setkání připravují bratři z Taizé společně s mladými Pražany ve spolupráci a s podporou Sekce pro mládež ČBK, ADCM Nazaret a Komise pro mládež ERC. Více na www.dnyduvery.cz.

16. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 11.00 hodin sloužit mši svatou v rámci Arcidiecézního setkání ministrantů. Více na www.katedralasvatehovita.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 18.00 hodin zúčastní v Domě kultury v Litoměřicích benefičního koncertu na podporu letošními povodněmi postižené obce Počaply u Terezína. Více na www.euromedia.cz.

17. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP vysvětí v 10.30 hodin při slavnostní liturgii nový oltář v kostele kláštera bosých karmelitánů ve Slaném. Slavnost je završením obnovy liturgického prostoru v klášterním kostele Nejsvětější Trojice, na kterém se pracuje od podzimu 2010. Více na www.klasterslany.cz.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se od 18.00 hodin koná ekumenická modlitba za oběti totalitních režimů. Na modlitbu navazuje koncert, při němž zazní „Messe des Morts“ (Requiem) Jeana Gillese (1668–1705). Během slavnostního večera, na který jsou pozváni rektoři českých univerzit a děkani jejich fakult, bude paní Naděžda Kavalírová oceněna zlatou Svatovojtěšskou medailí Arcibiskupství pražského. Více na www.katedralasvatehovita.cz.

19. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se jako velký kancléř teologické fakulty zúčastní od 16.00 oslav 10. výročí Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze. Více na www.ktf.cuni.cz.

Farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech zve na vzpomínkový večer k 100. výročí narození P. Jaroslava Zámečníka. Mši svatou bude od 18.00 hodin sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Od 19.30 pak osobnost P. Jaroslava Zámečníka i dobu, ve které žil, přiblíží PhDr. Jan Stříbrný a doc. Jaroslav Šebek. Více na http://srdcepane.cz.

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ uspořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně již devátý koncert duchovní hudby s názvem „LUDES“ od 17.00 hodin. Na programu budou díla Ch. Tye,  Hasslera, Handla-Gallus, Palestiny, Croce, Černohorského, Francka, Mozarta a Praetoria.

21. 11.

Ve 12.00 hodin bude v Arcibiskupském paláci podepsána dohoda mezi Českou biskupskou konferencí, Ekumenickou radou církví a generální ředitelem Vězeňské služby v ČR o vězeňské duchovní službě. Více na www.vscr.cz.

Škola sv. Augustina na Praze 4 zve na den otevřených dveří. Více na www.skolasvatehoaugustina.cz.

22. 11.

Arcibiskupství pražské a Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze pořádají konferenci o katedrále v Praze a Milaně. Vzácným hostem bude milánský arcibiskup kardinál Angelo Scola. Konference začíná v 13.00 hodin v Arcibiskupském paláci. Její součástí bude představení přírůstku do katedrálního pokladu.

Milánský arcibiskup kardinál Angelo Scola bude spolu s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou OP v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužit od 18.00 hodin mši svatou          ke cti sv. Cecílie. Zazní „Missa integra D dur“ Jana Zacha (1713 – 1773).

Každoroční víkendová "Duchovní obnova - podzimní Tammím" bude letos probíhat od 22. do 24. listopadu v budově Arcibiskupského semináře. Téma zní: „Ke kořenům víry“. V sobotu 23. listopadu bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP pro účastníky setkání sloužit mši svatou, po níž bude následovat beseda. Více na http://tammim.tvorime.net.

25. 11.

Společnost pro duchovní hudbu, pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají u příležitosti svátku Sv. Kateřiny od 16.00 hodin koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Na programu arie a dueta ze světových oratorií: M. A. Charpentiera, J. Haydna, J. Rathgebera, G. F. Händela, G. Böhma, J. Pachelbela, J. S. Bach a, G. Ch. Wagenseila.

27. 11.

Biskup Václav Malý přednese od 18.30 hodin v knihovně III. interní kliniky VFN, Praha-Nové Město přednášku na téma „Co pro mne znamená víra“.

29. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 18.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužit zádušní mši svatou za císaře Karla IV. Více na www.katedralasvatehovita.cz.

30. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP povede od 16.30 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bohoslužbu slova k přijetí kandidátů křtu do katechumenátu. V podvečer bude následovat setkání s katechumeny v Arcibiskupském paláci.

Aleš Pištora 05. 11. 2013