Vyhledávání Menu

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI A VÝROČÍ - LISTOPAD 2015


Vedle liturgických svátků je měsíc listopad plný velmi významných událostí. Konat se bude cyklus debat na téma „Migrační vlna a katolická církev“, ekumenická modlitba připomene oběti totalitních režimů a tématem listopadové konference o katedrále bude katedrální huť


49551


 2. 11.

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě zve na slavnostní bohoslužbu věnovanou památce zesnulých, kterou bude v pondělí 2. listopadu 2015 od 18.00 hodin v bazilice sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

4. 11.

Od 19.30 hodin se v dominikánském klášteře u sv. Jiljí koná slavnostní otevření nového foyer barokního refektáře (vstup Jilská 7a). Kromě jiných promluví autor návrhu Josef Pleskot. Více na www.dominikanska8.cz.

V pořadí 55. benefice v rámci cyklu "Večery u kapucínů" proběhne od 19.00 hodin. Hovořit bude Marie Hofmanová, cestovatelka, která v roce 2010 navštívila za 70 dní 4 kontinenty. Výtěžek benefice podpoří denní stacionář a odlehčovací službu Centrum Seňorina, které pomáhá lidem se sníženou soběstačností z důvodu kognitivních poruch. Více na www.veceryukapucinu.cz.

V Komunitním centru Matky Terezy se od 19.30 hodin koná přednáška dr. Václava Cílka na téma „Co se děje s vodou? Klima a proměna světa“. Více na www.kcmt.cz.

5. 11.

V rámci festivalu Dny soudobé hudby se od 19.30 hodin koná v kostele sv. Klimenta (Klimentská 5, Praha 1) „Koncertní setkání s jubilanty Zdeňkem Pololáníkem a Josefem Vejvodou“. Účinkují Dagmar Kolářová (varhany), Petr Kolář (zpěv/varhany), Jitka Hosprová (viola), Kateřina Englichová (harfa).

8. 11.

V poutním areálu Panny Marie Vítězné na  Bílé hoře koná ekumenická bohoslužba připomínající bitvu na Bílé hoře, která „kdysi rozdělovala a dnes spojuje“. Akce začíná u sokolské mohyly v 17.00 hodin krátkou meditací a pokračuje v poutním areálu na Bílé hoře. Bohoslužba bude zakončena u hrobu padlých vojáků za zvuku dvou nových zvonů. Závěrečné slovo pronese kardinál Miloslav Vlk.

9. 11.

V Komunitním centru Matky Terezy zazní od 9.00 hodin přednáška bezpečnostního analytika Tomáše Chlebečka na téma „Migrační krize“. Více na www.kcmt.cz.

V roce 1655 přišlo z belgického města Liège do Prahy prvních sedm sester Voršilek, aby zde vybudovaly klášter.

10. 11.

V bazilice sv. Jiří na Pražském hradě bude od 16.15 hodin sloužena mše svatá ke cti sv. Ludmily při příležitosti 1090. výročí od přenesení ostatků sv. Ludmily z Tetína na Pražský hrad.

Suverénní řád maltézských rytířů a Společnost pro duchovní hudbu zvou v 17.00 hodin na koncert duchovní hudby v kostele Panny Marie pod řetězem.

Domov svaté Rodiny zve na vzpomínkový večer na sestru Akvinelu L. Loskotovou v areálu Břevnovského kláštera. V 18.00 hodin začíná zádušní mše svatá v Bazilice sv. Markéty a od 19.15 hodin koncert vážné hudby v Tereziánském sále.

Od 18.00 hodin přednese v prostorách Muzea Karlova mostu P. Miroslav Herold SJ přednášku na téma historie Svatojánských slavností Navalis a sv. Jan Nepomucký. Více na www.muzeumkarlovamostu.cz.

11. 11.

V Centru Dominikánská 8 - foyer barokního refektáře (vstup Jilská 7a) se od 19.30 hodin koná debata na téma „Antitotalitní encykliky Pia XI.“ Moderuje: Radim Cigánek. Více na www.dominikanska8.cz.

12. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 17.00 hodin sloužit v kostele sv. Vavřince v Jilemnici mši svatou. Následovat bude otevření výstavy o kardinálu Harrachovi.

V rámci Týdne vědy a techniky AV ČR se od 15.00 do 17.00 hodin koná komentovaná prohlídka významného pražského kostela sv. Havla a jeho umělecké výzdoby s kolektivem pracovníků Ústavu dějin umění AV ČR. Hovořit budou Klára Benešovská, Štěpán Vácha, Martin Mádl a Jiří Roháček. Více na www.udu.cas.cz.

První z debatních setkání na téma „Migrační vlna a katolická církev“ se bude konat od 19.30 hodin v dominikánském klášteře u sv. Jiljí (vchod Jilská 7a). O tom, kde končí láska k bližnímu a začíná mezinárodní politika (anebo naopak) budou mluvit právník a politik Pavel Svoboda a teolog Benedikt Mohelník OP. Více na www.dominikanska8.cz.

13. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužit od 18.00 hodin mši svatou ke cti sv. Anežky České.

14. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v 10.00 hodin setká v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při mši svaté s ministranty pražské arcidiecéze.

15. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná při mši svaté od 11.30 hodin nové zvony pro kostel sv. Václava v Libouni u Louňovic pod Blaníkem.

V kostele Panny Marie Královny míru, Praha 4 – Lhotka se od 16.30 hodin koná přednáška dr. Radima Cigánka a Tomáše Kábeleho na téma „Jan Hus – mýty a fakta.

Domov sv. Karla Boromejského pořádá od 17.00 hodin koncert z děl J. J. Ryby a dalších autorů se sólisty Státní opery Praha. Více na www.domovrepy.cz.

17. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 9.30 hodin sloužit mši svatou v kostele sv. Antonína Velikého v Liberci.

Od 10.00 hodin se v kostele Panny Marie Vítězné (u Pražského Jezulátka) koná mše svatá na poděkování Bohu a sv. Anežce české za 26 let svobody, kterou bude sloužit českobudějovický biskup Vlastimil Kročil. Po skončení mše půjde průvod k památníku 17. listopadu na Národní třídě.

Od 18.00 hodin se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha koná ekumenická modlitba za oběti totalitních režimů, během které zazní světová premiéra „Panychidy“ Petra Koronthályho. Requiem bude sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

18. 11.

Druhá debata na téma „Migrační vlna a katolická církev“ s hlavní koordinátorkou pomoci migrantům v rámci Charity ČR Klárou Boumovou a Petrem Novákem z odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra se bude konat v sakristii kostela Nejsv. Salvátora (v Klementinu) ve středu 18. listopadu od 19.00 hodin. Tématem rozhovoru bude tíživá situace uprchlíků, kooperace státu a církve v konkrétních situacích a projektech a možnosti integrace migrantů. Více na www.farnostsalvator.cz.

19. 11.

V Komunitním centru Matky Terezy se od 19.00 hodin koná diskuze na téma „Uprchlíci a my“. Účast přislíbili: PhDr. Eva Dohnalová (zástupkyně Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR), Mons. Tomáš Holub (generální sekretář ČBK), Ing. Jiří Štyler (starosta MČ Praha 11), Chima Youssefová (absolventka Damašské univerzity v oboru islámské právo a pedagogika, ředitelka jazykové školy Arabesque). Více na www.kcmt.cz.

20. 11.

Metropolitní kapitula u sv. Víta, Arcibiskupství pražské a CTU při KTF UK zve na mezinárodní konferenci „Katedrální huť – Vídeň a Praha (V. konference o katedrále)“, která se koná od 13.00 hodin v sále kardinála Berana v Arcibiskupském paláci (Hradčanské náměstí 16, Praha 1).

Světový den předčasně narozených dětí připomene od 16.30 hodin mše svatá v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Sloužit ji bude P. Prokop Brož. Více informací.

21. 11.

V barokním refektář Kláštera dominikánů Praha (vchod z Jilské ulice) se od 9.00 do 12.00 hodin koná v rámci roku zasvěceného života přednáška profesora Dominique-Benoît de La Soujéole OP na téma „Řeholní profese (teologické a duchovní pojetí)“.

Od 15.00 hodin se koná benefiční křesťanský hudební festival VOX 015 v prostorách Pastoračního střediska, Praha 6, Kolejní 4. Více na www.festivalvox.cz.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se od 18.00 hodin koná diecézní setkání chrámových sborů. Mši svatou ke cti sv. Cecílie bude sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

V roce 8135 se narodil Josef Mocker, architekt a restaurátor, který se podílel na dostavbě svatovítské katedrály.

V roce 1215 byl v Římě papežem Inocencem III. vysvěcen 18. pražský biskup Ondřej.

24. 11.

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v předvečer svátku patronky kostela Sv. Kateřiny od 16.00 hodin koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Na programu díla Z. Lukáše, P. Ebena.

25. 11.

Od 18.30 hodin se v knihovně  III. Interní kliniky VFN, U nemocnice 1, Praha 2 koná od 19.30 hodin přednáška Kardinála Miloslava Vlka na téma „Biskupská synoda o rodině v Římě“.

Další debata v rámci cyklu „Migrační vlna a katolická církev“ se bude konat v Arcibiskupském paláci (Hradčanské nám. 16) od 19.00 hodin. Bude se jednat o jakousi debatu o debatě. Jak jsme schopni racionálně diskutovat o problému uprchlické vlny a s jakými předsudky se musíme vyrovnávat? Diskutovat budou historik a filosof Miloš Havelka a francouzský novinář žijící v Praze Fabrice Martin Plichta.

26. 11.

V roce 1965 papež Pavel VI. v apoštolském listu „Praga urbs“ prohlásil sv. Vojtěcha za hlavního patrona pražské arcidiecéze.

27. 11.

Bohoslovci českých diecézí zvou na duchovní víkend pro mladé muže, který se koná v Arcibiskupském semináři v Praze. Více informací na www.ares.cuni.cz.

28. 11.

Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpokládá o Velikonocích roku 2017, budou přijati do katechumenátu při bohoslužbě slova, která se bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 28. listopadu 2015 v 16.30 hodin. Na bohoslužbu naváže setkání s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou OP.

29. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 10.00 hodin sloužit v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně mši svatou, na kterou naváže žehnání opravené a dostavěné fary.

Aleš Pištora 02. 11. 2015