Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - prosinec 2008

2. 12.

Dne 2. 12. se kardinál Miloslav Vlk zúčastní akce nazvané „Večer apoštola Pavla“ pořádaného Centrem biblických studií, která začíná v 18:00. Večer, na němž se svou přednáškou vystoupí doc. M. Ryšková a dr. J. Roskovec a bude zakončen varhanním koncertem V. Jelínkové, se koná pod záštitou kardinála Miloslava Vlka a synodního seniora ČCE J. Rumla v Klimentském kostele (Praha 1, Klimentská 18)

V úterý 2. 12. 2008 ve 20:00 pořádá redakce teologické revue Salve debatní večer o vztahu hudby a liturgie. Uskuteční se v pražském dominikánském klášteře sv. Jiljí. O hudbě v liturgii budou debatovat: Jiří Hodina, prof. František Kunetka a další. Večer bude moderovat Dr. Vojtěch Eliáš.

3. 12.              

Ve středu 3. 12. 2008 v 17:00 se kardinál Miloslav Vlk zúčastní adventního setkání s polskou komunitou na velvyslanectví Polské republiky v Praze. Setkání se každoročně účastní také polští kněží působící v České republice.

Dne 3. 12. 2008 v 19:30 kardinál Vlk navštíví adventní koncert SONS (Spolek nevidomých a slabozrakých) ve Španělském sále Pražského hradu.

4. 12.

Při tzv. „modlitební snídani“ promluví dne 4. 12. v 8:00 kardinál Miloslav Vlk k poslancům Parlamentu ČR, kteří se napříč stranami sejdou k této příležitosti.

5. 12.  

V 16:00 se kardinál Miloslav Vlk zúčastní adventního koncertu hudby Hradní stráže, který zazní v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

V kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech se v pátek 5. 12. 2008 koná adorace za nová povolání ke kněžskému i k zasvěcenému životu, za rodiny a za věrnost všech, která je zakončena slavnostní mší sv., které bude předsedat kardinál Miloslav Vlk. Společnou adoraci povedou dominikáni a sestry dominikánky. Den bude zahájen mší svatou v 7:30, po ní následuje celodenní eucharistický výstav s možností individuální adorace.

Biskup Václav Malý, předseda rady Iustitia et pax se 5. 12. v 11:00 setká v Arcibiskupském paláci se zástupci rady Iustitia et Pax z Rakouska.

Svatomikulášské slavnosti pořádá ve spolupráci s farností u kostela sv. Tomáše v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně Společnost pro duchovní hudbu a Psaltérium s.r.o. V předvečer svátku patrona tohoto kostela, v pátek 5. 12., se od 16:15 uskuteční nadílka pro děti, kterou zpěvem doprovodí Jana Svobodová, syn Mikuláš a Pavel Svoboda.

6. 12.

V sobotu 6. 12. v 10:00 zazní v chrámu sv. Mikuláše na Malé Staně slavná zpívaná mše sv., hlavním celebrantem je Mons. Vladimír Vyhlídka, sídelní kanovník vyšehradský. Ordinárium F. X. Brixiho zpívá Křižovnický chrámový sbor – Wowes kolegium. Po mši sv. bude kostel volně přístupný do 15:45.

7.12.

Uvedení nového CD Boba Fliedra a dětského sboru Bobci s názvem „Abrahám on the Road“ se uskuteční 7. prosince 2008 v Komunitním centru Matky Terezy. Akci pořádá občanské sdružení Fchod a chodovská farnost za podpory  Městské části Praha 11.

V 10:00 bude kardinál Miloslav Vlk celebrovat mši sv. při 2. neděli adventní v kostel sv. Antonína v Holešovicích.

Dne 7. 12. 1943 se zrodilo Hnutí fokoláre, jehož členem je také pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. Jeho italská zakladatelka Chiara Lubichová přispěla významně k obnovení vztahů mezi katolicismem a pravoslavným světem.

8. 12.

Předvánoční setkání u příležitosti prezentace nové pohádkové knížky Princ Bajaja, kterou namalovaly děti ze Zambie, se odehraje 8. prosince 2008 od 17:00 do 9:00 ve Farním klubu u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18, Praha 1, vchod do Klubu z Františkánské zahrady.

8. 12.

Na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie (8. 12.) bude biskup Karel Herbst slavit mši svatou v 18:30 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně.

13. 12.

Slavnostního setkání přátel terapeutické komunity Magdaléna v Mníšku pod Brdy v sobotu 13. prosince 2008, se v 10:00 zúčastní také kardinál Miloslav Vlk, který je prvním čestným členem klubu přátel této komunity. Toto středisko poskytuje rezidenční léčbu klientům se závislostí na návykových látkách a výrazným stupněm psychosociálního postižení v důsledku užívání drog.

Římskokatolická farnost Keblov pořádá pouť ke cti sv. Lucie v Ježově 13. prosince 2008. V 10:00 začíná mše svatá, kazatelem bude P. Martin Brousil. Následuje koncert duchovní hudby v 11:00 pod vedením P. Jaroslava Konečného. Program bude ukončen přátelským posezením s pohoštěním v KD Píšť od 12:00.

14. 12.

Kardinál Miloslav Vlk bude sloužit mši sv. v kostele P. Marie Královny Míru v Praze-Lhotce.

Biskup Václav Malý udělí 14. 12. 2008 v 10:30 jáhenské svěcení v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném. 

Dne 14. 12. 993 se pražský biskup sv. Vojtěch vrátil z Říma a vysvětil chrám nově založeného břevnovského kláštera.

18. 12.

Ve čtvrtek 18. 12. 2008 proběhne od 19:00 v prostorách Anežského kláštera vernisáž výstavy Svatý Václav a jeho kult, kterou pořádá Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Národní galerií. Účast přislíbilo mnoho významných osobností kulturního a uměleckého života.

Dne 18. 12. 1733 byl Jan Mořic Gustav hrabě z Mandersheid-Blankenheimu potvrzen papežem Klementem XII. jako 20. pražský arcibiskup. Za jeho úřadování byl r. 1736 v katedrále sv. Víta dokončen náhrobek sv. Jana Nepomuckého podle návrhu architekta Josefa Emanuela Fischera z Erlachu.

Dne 18. 12. 1848 zemřel Bernard Bolzano, český katolický kněz italského původu, světový filosof a logik, profesor UK v Praze (* 5. 10. 1781).

19. 12.

Plamínek dovezený z Betléma, který nás v adventním čase spojí s místy, kde se před více než dvěma tisíci lety narodil Ježíš Kristus, osvětlí 21. 12. ve 13:30 také katedrálu sv. Víta. Minulý rok se vedle paní Livie Klausové slavnostního předání zúčastnil také primátor hl. m. Prahy Pavel Bém a výkonný ředitel Českého rozhlasu Josef Havel. Plamínek převzal pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.

Otevření výstavy Svatý Václav a jeho kult, která bude v Anežské klášteře návštěvníkům přístupná do 8. 3. 2009.

20. 12.

Dne 20. 12. 2008 zazní od 19:00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha Rybova Česká mše vánoční, kterou vyslechne také kardinál Miloslav Vlk.

21. 12.

O 4. neděli adventní bude kardinál Miloslav Vlk celebrovat od 9:00 mši svatou v kostele Povýšení sv. Kříže v Praze-Kolodějích.

V neděli 21. 12. v 11:00 udělí biskup Václav Malý jáhenské svěcení v kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech.

24.–25.12.

Kardinál Miloslav Vlk bude o půlnoci na Štědrý den sloužit půlnoční mši svatou v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze-Nových Butovicích.

Biskup Václav Malý bude celebrovat 24. 12. půlnoční mši svatou (ve 24:00) v Komunitním centru Matky Terezy v Praze na Jižním Městě.

Biskup Karel Herbst bude na Štědrý den slavit mši svatou ve 22:00 v kostele sv. Šimona a Judy v Ondřejově.

25., 26. a 28. 12.

Kardinál Miloslav Vlk bude na Hod Boží celebrovat mši svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Na Štěpána v 10:00 kardinál Vlk bude sloužit mši v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi a na svátek Svaté rodiny 28. 12. od 9:30 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně.

Na slavnost Narození Páně (25. 12.) v 9:00 bude biskup Karel Herbst celebrovat mši svatou v kostele sv. Bartoloměje v Černoučku, na svátek sv. Štěpána (26. 12.) v 10:00 v kostele sv. Prokopa v Tehově a 28. 12. na svátek sv. Rodiny v 11:00  v zámecké kapli sv. Judy Tadeáše v Dobřichovicích.

29. 12.

Dne 29. 12. si letos připomeneme 120. výročí narození kardinála Berana, který je považován za symbol odporu proti komunistické totalitní moci. Arcibiskupství pražské má v úmyslu při příležitosti 40. výročí úmrtí kardinála Josefa Berana v květnu 2009 položit základní kámen jeho pomníku.

31. 12.

Na závěr občanského roku dne 30. 12. bude kardinál Miloslav Vlk celebrovat mši svatouv katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 17:00. (ap)

28. 11. 2008