Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - prosinec 2010

2. 12.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se ve Freisingu zúčastní setkání Renovabis, německé katolické organizace pro podporu východní a střední Evropy. Kromě arcibiskupa Duky přednese svůj projev také bývalý předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering.

3. 12.

Pražský arcibiskup Dominik Duka v 17.00 hodin zahájí v Jindřišské věži na Praze 1 výstavu třešťských betlémů. Výstava k 200 letům tradice vyřezávaných betlémů z Třeště potrvá do 2. února 2011.

4. 12.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se od 19.30 hodin zúčastní koncertu ve Španělském sále Pražského hradu, který každoročně pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých.

Společnost přátel beuronského umění pořádá adventní soboty v interiérech kostelů sv. Gabriela a Sacre Coeur v Praze 5. Od 14.30 hodin proběhne v kostele sv. Gabriela beseda o benediktinské spiritualitě s benediktinkami sestrou Anežkou OSB a sestrou Vojtěchou OSB. Od 16.00 hodin bude následovat prohlídka kostela Sacre Coeur. Více na www.beuron.cz.

5. 12.

Při nedělních bohoslužbách se bude konat Mikulášská sbírka na bohoslovce.

Komunitní centrum Matky Terezy pořádá od 15.15 hodin adventní koncert pro děti Boba Fliedra a dětského sboru Bobci. Více na www.kcmt.cz.

Farnost Praha - Čakovice ve spolupráci s farností ve Ventanas v jihoamerickém Ekvádoru pořádají akci „Jeden dárek navíc“. Během trhů o adventních nedělích, pořádaných v pražských Čakovicích, si mohou lidé zakoupit andělíčka na vánoční stromek. Tím sponzorují zdravotní péči, školné či jídlo pro některé chudé dítě z Ekvádoru. Více na www.farnostcakovice.wz.cz.

6. 12.

Občanské sdružení Studánka a církevní MŠ Studánka pořádají tradiční Mikulášský lampionový průvod Kamýkem. Průvod vychází ze tří míst: v 17:15 od ZŠ Angelovova, v 17:30 od kostela Panny Marie Královny míru na Lhotce a současně od ZŠ Zárubova. Všechny tři proudy se v 18:00 hodin setkají na zahradě církevní Mateřské školy Studánka (Ke Kamýku 686).

Poutní slavnost v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně se koná v 18.00 hodin. Hlavním celebrantem je svatovítský kanovník P. Ondřej Pávek. Chrámový sbor Wowes Collegium řídí doc. Marek Franěk.

V prostorách Pastoračního střediska (Thákurova 3, Praha 6) proběhne od 20.00 hodin v rámci ČKA přednáška P. Prokopa Siostrzonka OSB „Mnišska a benediktinska spiritualita“. Více na http://ps.apha.cz.

7. 12.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se jako předseda Rady ČBK pro duchovní službu v armádě setká s ministrem obrany Alexandrem Vondrou, zástupci vrchního velení Armády České republiky a s představiteli Duchovní služby v armádě.

Unie katolických žen pořádá kreativní dílnu pro ženy od 9.30 do 12.00 hodin a 8. prosince od 14.00 do 16.00 hodin v kanceláři UKŽ, Thákurova 3, Praha 6. Kreativní setkání budou věnována výrobě drátěných a korálkových vánočních ozdob.

Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích a Karmelitánské nakladatelství pořádají besedu v rámci Iniciativy 17–11. Hostem prosincového setkání od 19.00 hodin v Divadle Miriam (Ke Strašnické 10, Praha 10) bude Tomáš Ježek. Více na http://i17-11.farnoststrasnice.cz.

8. 12.

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude od 18.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavit mši svatou s trvalými jáhny. Po ní následuje setkání s jáhny a jejich rodinami v Arcibiskupském paláci.

Na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu bude ve strahovské basilice v 18.00 hodin slavena pontifikální mše svatá v ambrosiánském ritu. Celebruje Mons. Franco Buzzi, prefekt Biblioteca Ambrosiana v Miláně.  Účinkovat bude Cappella Musicale Ambrosiana, Basilica di S. Ambrogio, řídí Giovanni Scomparin.

9. 12.

V 10.00 hodin požehná pražský arcibiskup Dominik Duka charitní Azylový dům pro matky s dětmi v Berouně-Lochovicích.

V 15.00 hodin se pražský arcibiskup Dominik Duka zúčastní vernisáže stále expozice ve Strahovském klášteře v Praze a otevření nově rekonstruovaného Filosofického sálu.

Uměnovědná sekce ČKA pořádá od 16.00 hodin komentovanou prohlídku PhDr. Petry Oulíkové Ph.D. "Klementinum v datech a obrazech" v Galerii Klementinum. Sraz před vchodem do galerie (Křížovnická 190, Praha 1).

10. 12.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se v 15.00 hodin zúčastní slavnostního nástupu příslušníků Hradní stráže na prvním nádvoří Pražského hradu a následného adventního koncertu Hudby Hradní stráže.

11. 12.

Pražský arcibiskup Dominik Duka otevře nově opravený kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů v Chlumku u Luže. Součástí slavnostního znovuotevření bude mše svatá od 10.00 hodin.

Unie katolických žen pořádá od 9.00 do 16.00 hodin ve Farním klubu u Panny Marie Sněžné (Jungmannovo náměstí 18, Praha 1) adventní duchovní obnovu pro ženy. Duchovním průvodcem bude P. Vladimír Málek. Informace o přihlášce na http://ukz.katolik.cz/index.htm.

12. 12.

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude o třetí adventní neděli od 9.30 hodin slavit mši svatou v kostele Matky Boží před Týnem na Starém Městě v Praze.

14. 12.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se v Praze na Starém Městě setká s představiteli pražské Židovské obce.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se v reprezentačních prostorách Arcibiskupství pražského setká s nově zvoleným pražským primátorem Bohuslavem Svobodou, s vedením Magistrátu hl. m. Prahy a se starosty městských částí Prahy.

Od 19.00 hodin se biskup Václav Malý zúčastní v Goethe-Institutu interaktivní talk show nazvané „Společnost bez náboženství - jde to?“. Více na www.goethe.de.

15. 12.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se od 7.30 hodin zúčastní již tradiční Adventní snídaně v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

V 10.00 hodin začne setkání pražského arcibiskupa Dominika Duky s okrskovými vikáři Arcidiecéze pražské. Adventní setkání v Arcibiskupském paláci bude zakončeno společným obědem.

Unie katolických žen od 14.30 do 16.30 hodin pořádá ve Farním klubu Panny Marie Sněžné (Jungmannovo náměstí 18, Praha 1) společenské odpoledne na téma: Kanárské ostrovy – Lanzarotte přednáší RNDr. Ondřej Bartušek.

Kolegium katolických lékařů pražské arcidiecéze pořádá od 18.30 hodin adventní setkání s Mons. prof. Tomášem Halíkem. Setkání se uskuteční v budově III. interní kliniky Všeobecné FN, U nemocnice 1, Praha-Nové Město. Více na http://akkl.webpark.cz.

16. 12.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se na Velvyslanectví Belgického království setká s velvyslanci zemí Evropské unie při příležitosti ukončení belgického předsednictví v Radě EU.

V roce 1935 papež Pius XI. jmenoval pražského arcibiskupa Karla Kašpara kardinálem.

17. 12.

V 15.00 hodin dorazí do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha betlémské světlo pocházející z Jeskyně Narození Páně v Betlémě. Od skautů a zástupců České rozhlasu, který cestu Betlémského světla spoluorganizuje, ho převezme pražský arcibiskup Dominik Duka. Po rozžehnutí svíce v katedrále budou mít lidé možnost zapálit si i svou vlastní svítilnu.

18. 12.

Od 19.00 hodin zazní v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha Česka mše vánoční Jakuba Jana Ryby v tradičním podání poslanců parlamentu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a parlamentu České republiky.

19. 12.

Komunitní centrum Matky Terezy pořádá od 16.00 hodin vokální a instrumentální adventní koncert renesanční a barokní hudby skupiny Musica pro Sancta Cecilia. Více na www.kcmt.cz.

Od 16.00 hodin se v zasedacím sále úřadu Městské části Praha 5 (Štefánikova 15) uskuteční pod názvem „Cesta do Betléma“ vyprávění kardinála Miloslava Vlka o zážitcích z jeho putování po Svaté zemi. Více na www.focolare.cz.

21. 12.

V charitním azylovém domě sv. Terezie (Praha 8 – Karlín, Pernerova 20) se od 16.00 hodin bude konat mše svatá sloužená na úmysl „za přežití zimy“ pro bezdomovce.

24. – 25. 12.

Půlnoční mši svatou budou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavit arcibiskup pražský Dominik Duka OP. Půl hodiny před půlnocí začíná pásmo s vánoční tematikou.

Kardinál Miloslav Vlk bude půlnoční mši svatou slavit v Komunitním centrum Matky Terezy (U Modré školy 1, Praha 11).

25. 12.

Na slavnost Narození Páně bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP slavit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou v 9.30 hodin. Další mše svaté budou od 8.00 a 11.00 hodin. V 17.00 začíná modlitba nešpor s Metropolitní kapitulou u sv. Víta v Praze.

Tak jako každý rok pořádá i letos laické katolické hnutí Komunita Sant´Egidio v Arcibiskupském paláci tradiční vánoční oběd pro chudé. Hosty přivítá pražský arcibiskup Dominik Duka OP. Více na www.santegidio.org.

26. 12.

Na svátek Svaté rodiny budou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mše svaté od 8.00, 9.30, 11.00 hodin. Nešpory začínají v 17.00 hodin.

31. 12.

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude od 16.00 hodin spolu s biskupem Václavem Malým slavit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou na zakončení roku.

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude od 22.00 hodin slavit půlnoční mši svatou ve sv. Janu pod Skalou. (Aleš Pištora)

02. 12. 2010