Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - prosinec 2011

1. 12.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP na Arcibiskupství pražském předá vyznamenání Jeho Svatosti Mons. Aleši Opatrnému, který byl jmenován čestným prelátem, a P. Vladimíru Málkovi, který je papežem jmenován „kaplanem Jeho Svatosti“ zodpovědným za duchovní a pastorační péče ve vztahu k zahraničí a koordinaci této péče poskytované cizincům.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se spolu s vedením a studenty Katolické teologické fakulty UK setká na půdě této fakulty s ministrem školství Josefem Dobešem.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se od 19.30 hodin zúčastní koncertu ve Španělském sále Pražského hradu, který každoročně pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Více na www.sons.cz.

2. 12.

Od 11.00 bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP slavit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou pro nadaci Stonožka. V arcibiskupském paláci se poté setká s dětskými výherci výtvarné soutěže na téma „Sv. Anežka Česká - genius českého učitele”, kterou Stonožka spolu s Arcibiskupstvím pražským organizovala. Více na www.stonozka.org.

V 16.00 hodin pronese pražský arcibiskup Dominik Duka OP duchovní slovo v rámci adventního koncertu Hradní stráže, který při příležitosti 93. výročí založení Hradní stráže zazní v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Pražský arcibiskup převezme z rukou velitele Hradní stráže ocenění.

3. 12.

Roku 1621 se narodil Bohuslav Balbín, katolický kněz, jezuita a významná postava českého baroka.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude na přání ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga od 16.00 hodin v kostele Panny Marie před Týnem sloužit rekviem za Jiřího Grušu.

4. 12.

Při nedělních bohoslužbách se koná Mikulášská sbírka na bohoslovce ve farnostech pražské arcidiecéze.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP přijal pozvání na adventní koncert živě přenášený Českou televizí, který proběhne od 18.00 hodin v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě a je věnován občanskému sdružení Podané ruce. Více na www.ceskatelevize.cz.

5. - 7. 12.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se v Římě zúčastní generální audience u papeže Benedikta XVI.

6. 12.

V 11.00 hodin zahájí pražský arcibiskup Dominik Duka OP spolu s ministrem kultury Jiřím Besserem v prostorách Papežské univerzity sv. Kříže v Římě výstavu fotografií Herberta Slavíka nazvanou "Anežský zázrak - Listopad 1989". Výstava, která se koná pod záštitou ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga, uspořádalo velvyslanectví ČR při Svatém stolci u příležitosti 800. výročí narození svaté Anežky české.

Pedagogové i děti Veselé školy srdečně zvou na Vánoční trhy, které se konají od 14.30 hodin ve Veselé škole - církevní ZŠ a ZUŠ, v budově Soukenická 20, Praha 1. Návštěvníci se mohou těšit na vánoční dobroty, koncert školního orchestru i bohatou nabídku vlastních výtvorů žáků školy. Více na www.veselaskola.cz.

V kostele sv. Mikuláše bude kardinál Miloslav Vlk slavit poutní mši svatou od 18.00 hodin. Křižovnický chrámový sbor pod vedením M. Fraňka provede Brixiho Missu brevis in B. Slavnost zahájí chorální nešpory od 17.30 hodin.

7. 12.

V kapucínském klášteře v Praze na Hradčanech (Loretánské nám.6a) proběhne od 19.00 hodin další benefice nazvaná „A Světlo přijde …“. Se svými autorskými písněmi vystoupí Eva Henychová. Přispět lze Mateřské škole v Holečkově ulici v Praze, která pomáhá sluchově postiženým dětem rozvinout jejich komunikační kompetence na úroveň slyšících vrstevníků. Více na www.veceryukapucinu.cz.

V dominikánském klášteře u sv. Jiljí proběhne od 19.30 hodin debatní večer Jiřího Hanuše s jeho hosty Václavem Malým, Janem Sokolem a Jiřím Barošem na téma „Lidskost lidských práv“. Více na www.dominikanska8.cz

8. 12.

V den slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, kdy kaple Katolické teologické fakulty UK slaví své patrocinium, bude od 16.00 hodin slavena poutní mše svatá v kapli Arcibiskupského semináře. Po bohoslužbě proběhne adventní setkání zaměstnanců fakulty. Více na www.ktf.cuni.cz.

10. 12.

Unie katolických žen zve na duchovní obnovu pro ženy s generálním vikářem Michaelem Slavíkem. Duchovní obnova se bude konat od 9.00 do 16.00 hodin ve Farním klubu u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1. Více na 220 181 329 nebo ukz@volny.cz.

11. 12.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 11.00 hodin slavit mši svatou u sester benediktinek v kostele P. Marie Vítězné na Bílé Hoře.

13. 12.

Od 15.00 hodin se pražský arcibiskup Dominik Duka OP sejde s Metropolitní kapitulou u sv. Víta v Praze.

14. 12.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se od 14.00 hodin na Generálním štábu v Dejvicích zúčastní zasedání Rady pro duchovní službu při Ministerstvu obrany.

Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích a Karmelitánské nakladatelství pořádají od 19.00 hodin v Divadle Miriam další besedu o sociální nauce církve a společenském rozměru křesťanství. Hostem tentokrát bude historička Stanislava Vodičková, pracovnice Ústavu pro studium totalitních režimů. Více na http://i17-11.farnoststrasnice.cz.

Od 17.00 hodin proběhne v knihkupectví Neoluxor na Václavském náměstí autogramiáda knihy rozhovorů Dominika Duky  „Tradice, která je výzvou“. Více na www.neoluxor.cz.

Od 19.00 hodin proběhne na Arcibiskupství pražském setkání se zástupci Armády České republiky.

15. 12.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se od 7.30 hodin zúčastní adventní snídaně v parlamentu.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se od 11.00 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Bartolomějské ulici setká s ženskou větví Konference vyšších řeholních představených.

Od 18.00 hodin proběhne na Arcibiskupství pražském adventní setkání s diplomatickým sborem, kterého se zúčastní také pražský arcibiskup Dominik Duka OP.

16. 12.

Po více než 20 letech se do kaple sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu vrátí stálá expozice Svatovítského pokladu. Pro návštěvníky se expozice otevře v pravé poledne. Před tím její provoz slavnostně zahájí pražský arcibiskup Dominik Duka OP a prezident republiky Václav Klaus. Více na www.hrad.cz.

Do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha dorazí ve 14.30 hodin betlémské světlo pocházející z Jeskyně Narození Páně v Betlémě. Od skautů a zástupců Českého rozhlasu, kteří cestu Betlémského světla organizují, ho převezme pražský arcibiskup Dominik Duka OP. Více na www.betlemskesvetlo.cz.

17. 12.

Jednodenní adventní duchovní obnova se koná od 9.00 hodin na Svaté Hoře. Na programu je katecheze, adorace a možnost svaté zpovědi, mše svatá v 11.00 hodin. Vede P. J. Andrejčák, OCr. V 18.00 hodin se koná adventní benefiční koncert na podporu stavby velkých varhan. Více na http://svata-hora.cz.

18. 12.

Mons. Giuseppe Leanza, nový apoštolský nuncius v České republice bude od 9.30 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha poprvé sloužit veřejnou mši svatou, kdy bude hlavním celebrantem i kazatelem. Tato adventní bohoslužba má být jeho oficiální představení věřícímu lidu v ČR.

Roku 1751 zemřel Kilián Ignác Dientzenhofer, architekt pražského baroka a autor mnoha významných kostelů a dalších staveb.

19. 12.

Na Svaté Hoře se od 16.00 hodin koná vernisáž výstavy betlémů. Výstava bude otevřena v Mníšecké kapli a Svatohorském poutním muzeu od 20. prosince 2011 do 2. ledna 2012 vždy od 10.00 do 16.00 hodin. Více na http://svata-hora.cz.

21. 12.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se od 17.00 hodin zúčastní slavnostního vyhlášení jubilejního desátého ročníku soutěže „Farma roku 2011“, kterou v pražském divadle ABC pořádá Asociace soukromého zemědělství ČR. Více na www.asz.cz.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zazní od 19.00 hodin Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání senátorů a poslanců Parlamentu ČR. Více na www.katedralasvatehovita.cz.

24. 12.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 24.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavit půlnoční mši svatou ze slavnosti Narození Páně.

25. 12.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 9.30 hodin slavit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou na slavnost Narození Páně.

V Arcibiskupském paláci se koná tradiční vánoční oběd pro chudé, který pořádá laické katolické hnutí Komunita Sant´Egidio a který zahájí pražský arcibiskup Dominik Duka OP. Více na www.santegidio.org.

26. 12.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 10.00 hodin v hotelu Olšanka slavit mši svatou pro vietnamskou komunitu.

31. 12.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 16.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavit mši svatou na závěr občanského roku.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 24.00 hodin slavit půlnoční mši svatou v kostele sv. Ludmily na Tetíně.

29. 11. 2011