Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí – prosinec 2012

1. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP povede od 16.30 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bohoslužbu slova k přijetí kandidátů křtu do katechumenátu. V podvečer bude následovat setkání s katechumeny v Arcibiskupském paláci.

Farnost u kostela sv. Jakuba St. v Praze-Petrovicích pořádá koncert dětského smyčcového orchestru Orecchie Grandi. Koncert se bude konat od 19.00 hodin v kostele sv. Jakuba St. v Praze-Petrovicích. Zazní skladby J. S. Bacha, L. Janáčka a B. Brittena. Výtěžek ze sponzorského vstupného poslouží ke stavbě nového Farního centra v Praze-Petrovicích. Více na www.farnost.petrovice.org.

V chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně začínají adventní koncerty, které o adventních sobotách a nedělích začínají vždy od 17.00 hodin. Více na www.stnicholas.cz.

2. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v 10.00 hodin při mši svaté slavnostně otevře chrám sv. Bartoloměje v Kolíně, který již několik let prochází rozsáhlou rekonstrukcí a bude opět otevřen pro pravidelné bohoslužby. Od 16.00 hodin začne adventní koncert. Více na www.bartolomej-kolin.cz.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude od 10.00 hodin generální vikář Mons. Michael Slavík slavit mši svatou s žehnáním jubilejní svíce Roku víry pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně. Od této svíce bude možno zažehnout svíce pro další farnosti, případně i pro rodiny.

V kostele sv. Václava v Bohnicích začínají adventní koncerty, které se o adventních nedělích konají vždy od 18.00 hodin. Více na www.plbohnice.cz.

O první neděli adventní bude kardinál Miloslav Vlk od 8.30 hodin slavit mši svatou v kostele Panny Marie Andělské na Hradčanech. Od 16.00 hodin v tomtéž kostele zazní „Adventní koncert“ v podání souboru Societas Musicalis a hostů. Více na www.kapucini.cz.

Při nedělních bohoslužbách se koná Mikulášská sbírka na bohoslovce ve farnostech pražské arcidiecéze.

2. – 4. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se na Svaté Hoře setká s kněžími pražské arcidiecéze.

3. 12.

Milosrdní bratři udělí v 19.30 hodin v pražském kostele sv. Šimona a Judy již potřetí Cenu Celestýna Opitze za příkladnou a obětavou práci s nemocnými. Ocenění bude uděleno během adventního koncertu Marie Pospíchalové a Jana Vojtka.

Nakladatelství Paulínky zve na večer s názvem „Zůstat člověkem“ u příležitosti vydání knihy Wandy Półtawské „A bojím se snů“, který se koná od 19.15 hodin v refektáři františkánského kláštera při kostelu Panny Marie Sněžné (Jungmannovo nám. 18). Hosty večera budou Marek Orko Vácha a Jaroslava Skleničková, nejmladší z lidických žen, která se v koncentračním táboře s W. Półtawskou potkala. Více na www.paulinky.cz

Charita ČR a sdružení JHP škola pořádá u příležitosti fotografické výstavy „Děti patří do školy“ koncert dětského sboru ZŠ Jaroslava Ježka pro zrakové postižené, který se uskuteční v od 17.00 hodin v kostele sv. Tomáše na Malé straně v Praze. Více na www.detipatridoskoly.cz.

4. 12.

V kostele sv. Petra a Pavla zazní od 18.00 hodin koncert k poctě sv. Mikuláše. Legendu o sv. Mikuláši přednese Vladimír Matějček, na varhany bude hrát Vladimír Roubal.

5. 12.

V kostele sv. Mikuláše na Malé Straně začíná v 18.00 hodin akce s názvem „Mikuláš v Mikuláši“. Zvány jsou všechny děti v doprovodu rodičů, přítomen bude Mikuláš i s nadílkou. Více na www.stnicholas.cz.

V čase Adventu bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP každou středu od 5.45 hodin slavit mši svatou s rorátními zpěvy v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

V rámci Večerů u kapucínů zazní od 19.00 hodin v refektáři kapucínského kláštera benefiční koncert s adventním programem nazvaným „Adveniat, Domine“. Vystoupí Salvátorská schola a výtěžek benefice půjde na podporu mateřské školy na Holečkově ulici v Praze, která pomáhá sluchově postiženým dětem. Více na www.veceryukapucinu.cz.

6. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se na Ministerstvu obrany zúčastní zasedání Rady pro duchovní službu.

Centrum teologie a umění pořádá od 19.30 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera komponovaný literární večer spojený s uvedením knihy Miloše Doležala „Jako bychom dnes zemřít měli“. Adventní literární večer připomene osobnost číhošťského faráře a mučedníka komunistického režimu Josefa Toufara. Více na http://ctu-uk.cz.

V kostele sv. Mikuláše na Malé Straně od 17.00 hodin sloužena mše svatá ke cti svatého Mikuláše. Hlavním celebrantem bude rektor kostela P. Vojtěch Eliáš. Více na www.stnicholas.cz.

7. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 11.00 hodin slavit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha „Bohoslužbu pro Stonožku“. Mši svatou bude v přímém přenosu vysílat Česká televize na programu ČT 2. Více na www.stonozka.org.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP otevře ve 14.00 hodin v Klášteře sv. Anežky České výstavu dětských výtvarných soutěžních prací na téma „Po stopách Konstantina a Metoděje“. Více na www.stonozka.org.

9. 12.

Před kostelem sv. Václava v areálu Psychiatrické léčebny Bohnice se od 14.00 do 17.00 hodin koná předvánoční trh výrobků pacientů PL Bohnice. Více na www.plbohnice.cz.

V komunitním centru Matky Terezy se od 16.00 hodin koná adventní koncert Boba Fliedra a dětského sboru Bobci, kteří zahrají a zazpívají písně (nejen) pro děti. Více na www.kcmt.cz.

10. 12.

Ve Svaté Chýši v Loretě v Praze na Hradčanech si věřící pražské arcidiecéze připomenou od 18.00 hodin památku Panny Marie Loretánské. Více na www.kapucini.cz.

11. 12.

V rámci cyklu přednášek Nicolase Maslowského a jeho hostů v Knihovně Václava Havla přednese biskup Václav Malý od 9.30 hodin přednášku na téma „Paměť disentu“ v pražské Galerie Montmartre.

12. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 20.00 hodin zúčastní v Národním divadle předání Cen paměti.

13. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v Arcibiskupském paláci setká se zástupci diplomatických misí v naší zemi.

16. 12.

V kostele Panny Marie Andělské na Hradčanech zazní při bohoslužbě od 18.00 hodin adventní zpěvy ze staročeských rorátů. Více na www.kapucini.cz.

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla ve spolupráci s Městskou částí Praha 8 pořádá „Starobohnické vánoční těšení“. Náměstí ve starých Bohnicích se promění v jarmark lidových řemesel, těšit se můžete na vánoční speciality, program na podiu a další doprovodné akce. Více na www.starebohnice.cz.

17. 12.

V předvečer prvního výročí úmrtí prezidenta Václava Havla bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit od 18.00 hodin rekviem v kostele sv. Anny, který nyní slouží jako duchovní místo k setkávání známé pod názvem Pražská křižovatka.

18. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v Arcibiskupském paláci setká se zástupci Armády ČR.

V rámci cyklu „Královský nástroj ve všední den“ se v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem koná od 17.00 hodin koncert duchovní hudby. Na programu budou nově nalezené Malostranské roráty z 18. století a Árie-Písně Václava Karla Hollana Rovenského jako Dialog Nebe a Země o Lidskou Spásu. Zpívá a na dobové nástroje hraje soubor Ritornello.

Pedagogové i děti Veselé školy zvou na Vánoční trhy, které se konají od 15.00 hodin v budově Soukenická 20, Praha 1. Návštěvníci se mohou těšit na vánoční dobroty, koncert školního orchestru i bohatou nabídku vlastních výtvorů žáků školy. Více na www.veselaskola.cz.

19. 12.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zazní od 19.00 hodin jako již poněkolikáté Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání senátorů a poslanců Parlamentu ČR. Koncertní provedení této mše pořádá Základní umělecká škola Praha 10 – Hostivař pod záštitou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP.

Provincie bratří františkánů a Collegium Europaeum FF UK zvou na slavnostní prezentaci nové knihy „Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení“. Setkání v refektáři františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné začíná v 16.30 hodin. Více na www.ofm.cz.

22. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v Kolíně nad Rýnem zúčastní 50. výročí kněžského svěcení kardinála Joachyma Meisnera. Přednese kázání při mši svaté, která v kolínském dómu začíná v 10.00 hodin.

24. - 25. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavit půlnoční mši svatou ze slavnosti Narození Páně. Program v katedrále, který se bude skládat ze zpěvu koled a čtení poezie, začíná již ve 23.30 hodin.

25. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 10.00 hodin slavit mši svatou ze slavnosti Narození Páně.

Ve svatovítské katedrále na Pražském hradě se od 16.00 hodin koná zpívání českých koled u jesliček. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka zve všechny děti a jejich rodiče.

V den slavnost Narození Páně bude mši svaté od 18.00 hodin v Loretě v Praze na Hradčanech předsedat biskup Karel Herbst SDB. Od 13.00 do 17.00 hodin bude Loreta volně zpřístupněna. Po skončení večerní bohoslužby začne v 19.15 hodin tradiční "Vánoční troubení z loretánské věže". Trubači Radek Rejšek, Richard Hora, Jakub Šefl a carillonér Vít Janata zahrají pásmo vánočních koled a pastorel. Více na www.kapucini.cz.

26. 12.

Generální vikář Mons. Michael Slavík bude od 10.15 hodin slavit mši svatou v konferenčním sále hotelu Step při příležitosti 7. celostátní konference vietnamské katolické komunity v ČR.

30. 12.

V roce 1977 jmenoval papež Pavel VI. kardinála Františka Tomáška 34. arcibiskupem pražským.

31. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka bude od 16.00 hodin slavit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou na poděkování za uplynulý roku.

31.12 – 1. 1.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově o půlnoci sloužit mši svatou na prahu nového roku.

28. 11. 2012