Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - říjen 2008

2. 10.

Ve 12:00 bude kardinál Vlk sloužit mši sv. s požehnáním kaple Střední školy technické, Praha 5 – Jinonice. Velmi zajímavé je to, že kaple je výsledkem práce studentů v jednotlivých studijních oborech.

4. 10.

Kardinál Miloslav Vlk bude v 10:00 v kostele sv. Jana Křtitele na poušti v Dolních Hbitech celebrovat mši sv. u příležitosti výročí úmrtí P. Františka Jáska, příbramského vikáře a faráře v Dolních Hbitech.

4. 10.

Biskup Karel Herbst bude v 11:00 sloužit mši sv. v kostele sv. Prokopa a Martina a připomene se spolu s ostatními 650 let od založení hrádku Karlík. Biskup Herbst také požehná pamětní desku.

5.-26. 10.

Kardinál Miloslav Vlk se zúčastní XII. řádné generální biskupské synody ve Vatikánu, která se obvykle koná v rozmezí 3 let a účastní se jí zástupci všech biskupských konferencí celého světa. Pro letošní synodu byl stanoveno téma: Boží slovo v životě a poslání církve.

7. 10.

U příležitosti 350. výročí uvedení piaristů do Slaného bude pořádáno kolokvium Slánské rozhovory 2008, kterého se zúčastní řada významných osobností kulturního a vědeckého života. Kolokvium zahájí v bývalé kapli Zasnoubení Panny Marie starosta města dr. Ivo Roubík a děkan Katolické teologické fakulty UK prof. Ludvík Armbruster.

8. 10.

V rámci Roku svatého Pavla připravilo Pastorační středisko cyklus setkání tematicky zaměřených na osobnost apoštola Pavla. První přednášku na téma Svatý Pavel jako člověk pronese Kateřina Lachmanová, Th.D., ve středu 8. října v 19:30 v Pastoračním středisku v Praze 6.

8. 10.

V roce 1893 byl vysvěcen chrám sv. Ludmily v Praze na Vinohradech pražským arcibiskupem Františkem de Paula kardinálem Schönbornem.

10. 10.

Roku 1593 Zbyněk Berka z Dubé a Lipé přijal biskupské svěcené a ujal se správy pražské arcidiecéze jako 10. pražský arcibiskup.

14. 10.

Společnost pro etiku v ekonomice, hnutí KAP a síť sociálního dialogu pořádají přednášku Ing. Luďka Rychetníka „Karel IV. a jeho etické poslání dnešku". Úvodní slovo budou mít P. Miroslav Cúth a doc. Lidmila Němcová. Po přednášce následuje beseda. Setkání se koná v úterý 14. října 2008 od 16:30 v sále Farního domu u kostela sv. Cyrila a Metoděje (3. poschodí), Praha - Karlín, Křižíkova 57.

16. 10.

Roku 1978 byl polský kardinál Karol Wojtyla zvolen papežem jako Jan Pavel II.

17.–18. 10.

Mezinárodní konference XVI. Dny Josefa Zvěřiny (kněze, teologa, historika umění a filosofa) se koná ve dnech 17.-18. 10. 2008 v Pastoračním středisku (Praha 6, Thákurova 3). S příspěvky vystoupí Mons. prof. Tomáš Halík, Dr. Petr Pithart, Dr. Josef Pilvousek, prof. Michael N. Ebertz a další přednášející.

18. 10.

V 10:00 se v pražských Emauzích setká biskup Václav Malý s křesťany zapojenými do sociální práce.

18. 10.

Roku 1863 pražský arcibiskup kardinál Bedřich Josef ze Schwarzenberga vysvětil novorománskou baziliku sv. Cyrila a Metoděje v Praze–Karlíně.

24. 10.

V rámci cyklu Hudební most Praha – Drážďany promluví na úvod koncertu od 19:30 v pražském malostranském kostele sv. Vavřince biskup Václav Malý. Soubor Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704 zahraje cyklus sedmi pašijních kantát od D. Buxtehudeho: Membra Jesu nostri patientis sanctissima (Hellichova 18, Praha 1).

29. 10.

Kardinál Vlk bude v 15:00 celebrovat mši sv. v rámci oslav 830 let od první zmínky o obci Modřany.

31. 10.

V 19:00 začíná v Obecním domě koncert Arcidiecézní charity Praha, který pravidelně navštěvuje papežský nuncius arcibiskup Diego Causero a jehož se vedle kardinála Vlka zúčastní také mnoho dalších významných osobností. (ap)

30. 09. 2008