Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - říjen 2010

30.9. – 3.10.

Arcibiskup Dominik Duka se v Záhřebu (Chorvatsko) zúčastní plenárního zasedání předsedů evropských biskupských konferencí na téma: „Demografie a rodina v Evropě“.

2.10.

Kardinál Miloslav Vlk se v německém Straubingu zúčastní od 15.00 hodin panelové diskuse pořádané mládežnickou organizací Ackermann Gemeinde při příležitosti oslav jejího 60. výročí.

Sdružení Opus bonum ve spolupráci s Radou Iustitia et Pax pořádá v Břevnovském klášteře od 9.30 hodin sympozium na téma "Právo a právní kultura / Vzpomínka na Ivana Medka". Sympozium začíná mší svatou v 8.30 hodin v bazilice sv. Markéty, kterou celebruje biskup Václav Malý. Podrobné informace a závazná přihláška je k dispozici na www.opus-bonum.cz.

3.10.

Biskup Václav Malý požehná v 11.00 hodin sochu sv. Václava, která byla 28. září 2010 vyzdvižena na funkcionalistický kostel sv. Václava ve Vršovicích. Před samotným odhalením bude od 10.00 hodin v kostele sloužena slavnostní mše. Zazní při ní Missa in Dis pro sóla, sbor a dechovou harmonii Jakuba Lokaje. Více na www.farnostvrsovice.cz.

Generální vikář P. Michael Slavík uvede do úřadu při mši svaté v 9.00 hodin nového faráře Římskokatolické farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha-Vinohrady P. Zdeňka Wasserbauera, dosavadního spirituála Arcibiskupského semináře.

Římskokatolická farnost Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích zve na koncert pro varhany a orchestr,  který se koná v rámci Dnů Prahy 10 s podporou městské části Praha 10. Od 19.30 hodin vystoupí v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze – Strašnicích Lucie Žáková, Marie Zahrádková a Carlos Arturo Guerra Parra – varhany, Komorní soubor Musica Barocca.

V kostele sv. Václava na Smíchově zazní při mši svaté od 18.00 hodin Missa brevis Eduarda Treglera v podání pěveckého sboru Cantus amici pod taktovkou Lukáše Dobrodinského. Za varhany usedne Václav Vála.

5.10.

Sestry z Kongregace Matky Božího Milosrdenství srdečně zvou na společnou oslavu svátku sv. Faustyny Kowalské. Konat se bude v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě od 17.30 hodin, kdy bude ke cti sv. Faustyny Kowlaské celebrována mše svatá.

6.10.

Pražský arcibiskup Dominik Duka přednese od 18.00 hodin v Berlíně přednášku na téma „Religion im öffentlichen Raum aus Sicht der Kirche Tschechiens“ pro německou biskupskou konferenci.

V Pastoračním středisku v Dejvicích (Thákurova 3) proběhne od 15.00 hodin setkání posluchačů Radia Proglas u příležitosti 15. výročí zahájení vysílání.

Dívčí katolická střední škola v Praze u příležitosti oslav dvaceti let svého trvání zve na výstavu „Nedomazlenky“, která se koná pod záštitou biskupa Václava Malého. Výstava bude otevřena od 6. října 2010 vždy od 10.00 do 19.00 hodin v Ambitu bratří Františkánů na Jungmannově náměstí v Praze.

7.10.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP požehná ve 14.00 hodin nově postavenou soukromou kapli sv. Jana v areálu Bašta Úžice.

V 15.00 hodin proběhne za účasti pražského arcibiskupa Dominika Duky, dalších zástupců církve a veřejného života slavnostní otevření Centra sociálních služeb Farní charity Kralupy nad Vltavou. Více na www.nasefarnost.cz.

Kardinál Miloslav Vlk se od 14.00 hodin na půdě Husitské teologické fakulty UK zúčastní rozhovorů mezi příslušníky různých duchovních tradic v ČR.

9.10.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se v dopoledních hodinách bude spolu s řeholnicemi z Prahy a okolí plavit na Vltavě. Ve 13.30 hodin bude nad Štěchovickou přehradou u sochy sv. Jana Nepomuckého sloužit mši svatou.

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude od 17.30 hodin biřmovat v kostele sv. Václava v Praze – Nuslích.

Rodiče a děti jsou zváni na „Drakiádu v nemocnici - 2010“, která se uskuteční od 14.00 hodin v zahradních prostorách Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (NMSKB) na Malé Straně v Praze 1.

10.10.

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude od 10.30 hodin slavit poutní mši svatou ke cti  sv. Františka ve Starém Kníně.

Od 15.00 hodin se pražský arcibiskup Dominik Duka na pozvání primátora města Pardubice Jaroslava Demla zúčastní závěrečného dostihu Velké Pardubické.

Na Svaté Hoře od 17.00 hodin zazní koncert pod názvem „Hudba v nezvyklých souvislostech – hudba pro jedny až čtvery varhany“. Návštěvníci vyslechnou premiéru skladeb pro čtvery varhany Františka Xavera Thuriho, Radka Rejška a Pavla Šmolíka. Více na www.svata-hora.cz.

11. - 14.10.

V těchto dnech proběhne ve Vranově u Brna plenární zasedání České biskupské konference.

12.10.

Ekologická sekce České křesťanské akademie zve od 18.30 hodin do kostela sv. Klimenta v Praze 7, Kostelní ul. (u Strossmayerova nám.) k účasti na ekumenické bohoslužbě vděčnosti za stvoření. Kázáním poslouží P. RNDr. Matúš Kocian, Ph.D., zpívat bude pěvecký soubor Scandula. Po bohoslužbě následuje beseda k tématu „Krajina“.

V kostele sv. Ducha a ve Španělské synagoze na Starém Městě pražském proběhne od 20.30 hodin simultánně v koncert „Světlo porozumění“. V rámci koncertu se budou interpreti přesouvat z jednoho liturgického prostoru do druhého a vyjádří tak nový vztah obou náboženství.

13.10.

Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích a Karmelitánské nakladatelství pořádají v rámci Iniciativy 17–11 od 19.00 hodin v Divadle Miriam (Ke Strašnické 10, Praha 10) besedu na téma „Demokracie a kapitalismus v krizi hodnot (možné léky)“. Hostem říjnového setkání bude prof. Lubomír Mlčoch. Více na i17-11.farnoststrasnice.cz.

Od 9.30 hodin promluví v Pastoračním středisku v Dejvicích (Thákurova 3) v rámci Akademie nejen pro seniory P. Tomáš Roule, sekretář arcibiskupa na téma „Z kuchyně sekretáře arcibiskupa“.

15.10.

Roku 1680 zemřel Friedrich Bridel, katolický kněz-jezuita a kazatel, misionář, básník, profesor poetiky a rétoriky na řádových školách, autor poetické skladby „Co Bůh? Člověk?“. V letech 1656–1660 řídil jezuitskou tiskárnu v pražském Klementinu.

16.10.

Pražský arcibiskup Dominik Duka přednese od 17.00 hodin svůj příspěvek na kurzu animátorů Pražské arcidiecéze. Ten proběhne v Praze Kunraticích od 16. do 18. října 2010. Více na www.signaly.cz.

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče pořádá v Komunitním centru Matky Terezy (U Modré školy 1/2337, 149 00 Praha 4) od 10.00 do 16.00 hodin konferenci „Hospic v nás“, aneb jak doprovázet doma i v lůžkovém zařízení“. Přihlášky a další informace na www.asociacehospicu.cz.

17.10.

Od 9.00 hodin bude pražský arcibiskup Dominik Duka slavit mši svatou v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. Po skončení bohoslužby následuje setkání s pražským arcibiskupem.

Arcibiskup pražský Dominik Duka přijal pozvání na benefiční koncert Dům Šance, který začíná v 17.00 hodin v Divadle na Vinohradech a na kterém mimo jiné vystoupí Marie Rottrová. Projekt Šance je první preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, kteří žijí v ČR v zapomenutí. Více na www.sance.info.

18.10.

Na svátek sv. Lukáše, evangelisty bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavit biskup Karel Herbst od 18.00 hodin mši svatou s výstavem lebky sv. Lukáše.

19.10.

Roku 1865 pražský arcibiskup Bedřich Josef Schwarzenberg slavnostně požehnal pražský orloj na Staroměstském náměstí.

20.10.

Oblastní charita Hradec Králové a Univerzita Hradec Králové pořádají od 9.30 hodin pod záštitou pražského arcibiskupa Dominika Duky konferenci „Chudoba – záležitost nás všech“. Pražský arcibiskup tam přednese svůj příspěvek. Přihlášky a další informace na www.uhk.cz.

21.10.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se zúčastní od 16.00 hodin diskuse „Etika v podnikání v konzumní společnosti“ v Novém Adalbertinu v Hradci Králové.

Kardinál Miloslav Vlk se od 19.30 hodin v Římě zúčastní slavnostního koncertu na počest arcibiskupa Jana z Jenštejna, který pořádá velvyslanec ČR při Svatém stolci Pavel Vošalík.

Roku 1040 byly ostatky svaté Ludmily přeneseny do chrámu sv. Jiří na Pražském hradě.

Roku 1125 zemřel kanovník svatovítské kapituly a český kronikář Kosmas. Proslul jako autor první latinsky psané české kroniky Chronica Boemorum. Dílo zachycuje české dějiny od mytických počátků až po vládu knížete Soběslava. Vyzdvihoval upevnění českého státu a křesťanství za vlády Přemyslovců.

22.10.

Kardinál Miloslav Vlk se od 12.00 hodin v Lateránském paláci ve Vatikánu zúčastní slavnostního aktu zahájení diecézního procesu blahořečení Božího služebníka kardinála Francoise-Xaviera Nguyen Van Thuana.

24.10.

V 8.00 hodin bude pražský arcibiskup Dominik Duka sloužit mši svatou v kostele sv. Bartoloměje během své pastorační návštěvy Rakovníka.

Bob Fliedr a dětský sbor zvou na koncert u příležitosti vydání CD „Bílé sárí“. Koncert, který začíná v 16.00 hodin v Komunitním centru Matky Terezy v Praze (u metra Háje), proběhne v rámci oslav stého výročí narození Matky Terezy. Více na www.bobci.cz.

Při nedělních bohoslužbách se bude konat sbírka na misie.

Roku 1925 zemřel Jindřich Šimon Baar, katolický kněz, spisovatel, autor próz z chodského prostředí. V roce 1899 jmenován farářem v Klobukách a po 10 letech se vrátil jako farář do Ořechu u Prahy.

26.10.

V malém sále Městské knihovny v Praze uvede od 17.00 hodin režisér Otakáro Maria Schmidt své filmy „Svatý Vojtěch – první český Evropan“ a „Mistr Eckhart - Světlo svítí ve tmě a tma ho nepochopila“. Ve filmu o Mistru Eckhartovi, od jehož narození letos uplyne 750 let, hovoří také pražský arcibiskup Dominik Duka.

27.10.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se od 9.30 hodin v budově Katolické teologické fakulty UK zúčastní besedy s Akademií pro seniory. Téma zní: „Starosti a radosti pražského arcibiskupa“.

Slavnostní večer u příležitosti 20 let revue Salve za účasti jejího šéfredaktora arcibiskupa Dominika Duky a mnoha dalších hostů se uskuteční v klášteře dominikánů u Sv. Jiljí v Praze. V 18.30 hodin začíná děkovná bohoslužba v kostele sv. Jiljí a v 19.30 hodin debatní večer v barokním refektáři kláštera.

28.10.

Již počtvrté se pod Řípem sejdou křesťané z různých církví, aby společně oslavili státní svátek. Ekumenická rada církví pořádá další ročník akce Modlitba za domov, tentokrát s podtitulem "Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš." (Kaz 11, 1). Akce se zúčastní biskup Václav Malý. Dopolední část programu začne v 10.00 hodin v parku Domova odpočinku ve stáří v Krabčicích.

30.10.

Od 17.00 hodin bude pražský arcibiskup Dominik Duka v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavit mši svatou pro lesníky a myslivce s řádem sv. Huberta.

31.10.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se v Londýně zúčastní pietního aktu k uctění památky československých letců v RAF.

Kongregace Školských sester sv. Františka vás zve na koncert duchovní hudby, který se koná od 15.00 hodin v kapli Panny Marie Andělské (Radimova 2, Praha 6). Chrámový sbor Cantus amici zazpívá pod vedením Lukáše Dobrodinského.

V 19.00 hodin začíná ve Smetanově síni Obecního domu benefiční dušičkový koncert Arcidiecézní charity Praha. Na programu jsou mimo jiné skladby autorů: G. F. Händel, G. Gabrieli, V. Miškinis, Petr Eben, A. Dvořák v podání Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, orchestr bude řídit dirigent Jaroslav Brych. (Aleš Pištora)
30. 09. 2010