Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí – říjen 2011

1. 10.

Řád svatého Huberta ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským pořádá osmnácté Svatohubertské slavnosti. Od 10.00 hodin bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha pražský arcibiskup Dominik Duka OP celebrovat troubenou svatohubertskou mši svatou. Více na www.radsvatehohuberta.cz.

Pražský arcibiskup Dominik Duka požehná v Koclířově v 15.45 hodin sochu blahoslaveného Jana Pavla II.

2. 10.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 10.30 hodin v Uherském Brodě celebrovat poutní mši svatou k Panně Marii Růžencové.

4. 10.

V Klášteře sv. Anežky České proběhne od 16.00 hodin slavnostní prezentaci knihy Heleny Soukupové „Anežský klášter v Praze“. Promluví rovněž pražský arcibiskup Dominik Duka OP. Více na www.ivysehrad.cz.

5. 10.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se od 11.00 hodin zúčastní odhalení pomníku Woodrowa Wilsona ve Vrchlického sadech. Akci pořádá společnost Amerických přátel České republiky.

Provincie kapucínů na Loretě zve od 19.00 hodin do kláštera na benefiční Večer u kapucínů, během kterého vystoupí šumperský dětský pěvecký sbor „Motýli“.

V roce 1781 se narodil Bernard Bolzano, katolický kněz a jeden z nejslavnějších „českých“ myslitelů.

6. 10.

Od 16.00 hodin bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP slavit mši svatou v kapli hradu Křivoklát. Současně požehná zvon Zikmund.

V barokním refektář dominikánského kláštera u Sv. Jiljí (vstup Jilská ul. 7a) se od 19.30 hodin uskuteční debata o způsobu vydávání Sebraných spisů Jakuba Demla, které začnou vycházet pod vedením Martina C. Putny v Nakladatelství Academia. Více na www.dominikanska8.cz.

7. 10.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 16.00 hodin v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze – Liboci slavit mši svatou při příležitosti 20. výročí založení Domova svaté Rodiny. Více na www.domovsvaterodiny.cz.

Římskokatolická farnost Strašnice, a Karmelitánské nakladatelství zvou na besedu v rámci Iniciativy 17–11. Hostem bude poslankyně Evropského parlamentu Zuzana Roithová, která v Divadle Miriam (farní sál ŘK farnosti Praha 10 – Strašnice) od 19.00 hodin promluví o sporu o náboženské symboly v EU. Více na http://i17-11.farnoststrasnice.cz.

V předvečer Světového dne hospiců se od 19.00 hodin v kostele sv. Šimona a Judy v Praze koná benefiční koncert pro hospic Cesta domů. Zazní o životě a smrti v podání kapely Ritornello pod vedením Michaela Pospíšila. Více na www.cestadomu.cz.

8. 10.

Mši svatou u příležitosti 150. výročí příchodu redemptoristů na Svatou Horu bude od 10.00 hodin ve svatohorské bazilice Nanebevzetí Panny Marie celebrovat emeritní arcibiskup pražský Miloslav kardinál Vlk. Po bohoslužbě následuje vernisáž výstavy o redemptoristech ve Svatohorském poutním muzeu v 11.30 hodin, křížová cesta v parku ve 13.00 hodin, komentovaná prohlídka areálu a projekce dokumentu o redemptoristech ve 14.00 hodin, koncert v 15.00 hodin (Antonín Dvořák: Mše D dur) a zpívané latinské chorální nešpory v 16.30 hodin. Více na www.svata-hora.cz.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se ve 14.30 hodin tak jako každý rok setká na Svaté Hoře s pastoračními asistenty.

V 8.30 hodin začíná v Obděnicích u Petrovic VI. setkání mládeže příbramského vikariátu. V jeho závěru bude od 18.00 slavit mši svatou pražský arcibiskup Dominik Duka OP. Více na www.smpv.cz

Na Světový Den hospiců pořádá Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech „Den otevřených dveří“. Od 13.00 hodin bude každou celou hodinu probíhat exkurze po hospici, od 14.30 hodin přednáška na téma „Hospic a potřeby jeho pacientů“, od 17.00 hodin koncert. Více na www.centrum-cercany.cz.

Od 14.00 hodin v zahradních prostorách Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (Malá Strana, Vlašská 36) „Drakiáda v Nemocnici pod Petřínem“. Více na www.nmskb.cz.

Od 16.00 hodin se v chrámu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově koná koncert Spolku pro vokální a komorní hudbu Fenix, při němž pod vedením sbormistra Dr. Romana Michálka zazní „Koruna dvanácti hvězd blahoslavené Panny Marie – Corona stellarum duodecim Beatae Mariae Virginis“ Františka Xavera Brixiho (1732–1771). Více na www.brixi-coronastellarumduodecim.cz.

9. 10.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 9.00 hodin slavit mši svatou v kostele nejv. Srdce Páně na Vinohradech.

Od 15.00 hodin se pražský arcibiskup Dominik Duka OP na pozvání generálního ředitele České pojišťovny zúčastní Velké pardubické. Více na www.vpcp.cz.

V 18.00 hodin zazní v chrámu Panny Marie Sněžné první z tří nových ordinárií, která vznikla v rámci skladatelské soutěže „Zpívejme píseň novou…“ uspořádané Společností pro duchovní hudbu. Korejsovo, Temlovo a Workovo ordinárium bude nastudována vybranými pražskými scholami a provedena v termínech 9. 10., 16. 10. a 23. 10. vždy v tutéž hodinu a na stejném místě.

V kostele Sv. Rodiny v Řepích začíná v 18.00 hodin benefiční koncert s názvem „Andělé kolem nás“. Účinkuje dětský pěvecký sbor Chorus Angelus, slovem doprovodí Valerie Zawadská.

10. 10.

Pomocný biskup Václav Malý se od 12.00 hodin zúčastní diskusního panelu v rámci Fóra 2000. Více na www.forum2000.cz.

10. – 11. 10.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se v Praze zúčastní plenárního zasedání České biskupské konference. Více na www.cirkev.cz.

11. 10.

Ekologická sekce České křesťanské akademie zve k účasti na ekumenické bohoslužbě vděčnosti za stvoření, která se koná ve sboru Obce křesťanů v Praze 7, Na Špejcharu 3. Bohoslužba s kázáním P. Matúše Kociána začíná v 18.00 hodin a bude jí předcházet zakončení výstavy dětských kreseb s tématem Jeden svět (v 17.30). Po bohoslužbě následuje beseda na totéž téma s úvodním slovem ředitele Ekumenické akademie ThDr. Jiřího Silného.

13. 10.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 9.00 hodin přítomen kolokviu „Tomášovo dílo jako vzor vztahu filosofie a teologie“ na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Více na www.jcu.cz.

Od 18.00 hodin bude kardinál Miloslav Vlk v Žarošicích celebrovat poutní bohoslužbu se světelným průvodem. Více na www.zarosice.estranky.cz.

14. 10.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se od 14.00 hodin ve Velkém sále Černínského paláce v Praze zúčastní slavnostního aktu předání Ceny Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

V roce 1771 zemřel František Xaver Brixi, varhaník a hudební skladatel. Významný představitel českého hudebního raného klasicismu. Působil jako ředitel chrámového kůru katedrály sv. Víta.

15. 10.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se v klášteře sv. Jiljí v Praze zúčastní setkání dominikánské rodiny. Více na www.op.cz.

16. 10.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 10.00 hodin v katedrále Božského Spasitele hlavním celebrantem a kazatelem slavnostní mše svaté při příležitosti oslav 15. výročí založení ostravsko – opavské diecéze. Více na www.doo.cz.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského pořádá od 16.00 hodin koncert duchovní hudby v kostele sv. Karla Boromejského (Vlašská 36, Praha 1). Účinkují Pražští pěvci pod vedením Stanislava Mistra. Více na www.nmskb.cz.

V 18.00 hodin bude pražský arcibiskup Dominik Duka při nešporách v bazilice sv. Petra a Pavla instalovat probošta Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Mons. Antona M. Otteho. Více na www.kkvys.cz.

Pastorační středisko Arcibiskupství pražského dovrší 20 let své existence. Výročí bude připomenuto při mši svaté 30. listopadu v 17.30 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Dejvicích.

18. 10.

Od 18.00 hodin bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha celebrovat poutní mši svatou ke sv. Lukášovi.

19. 10.

V 11.00 hodin se pražský arcibiskup v Domě Bible v Kobylisích setká s představiteli Ekumenické rady církví.

Po mši svaté od 15.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v pražských Dejvicích se pražský arcibiskup Dominik Duka OP setká s pracovníky charit České církevní provincie.

V 19.30 hodin začíná v kostele Všech Svatých na Pražském hradě koncert dvou univerzitních sborů: Coro de la Universidad Católica de Cuyo (Argentina) & Acant (KTF UK Praha). Koncert se koná pod záštitou rektorátu Univerzity Karlovy.

20. 10.

Při mši svaté od 10.00 hodin připomene v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáru nad Sázavou pražský arcibiskup Dominik Duka OP 20 let Kolpingova díla. Více na www.kolping.cz.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se v rakouské premonstrátském klášteře v Gerase zúčastní od 19.00 hodin oslav blahoslaveného Jakoba Kerna von Geras.

20. – 21. 10.

Na Katolické teologické fakultě UK proběhne mezinárodní konference na téma „Současná liturgie ve starém kostele“. Pozvání Centra teologie a umění přijali přední odborníci v oblasti teologie, architektury, dějin umění, muzeologie a památkové péče. Záštitu nad konferencí převzal pražský arcibiskup Dominik Duka OP, který se konference zúčastní 21. 10. od 18.00 hodin. Více na www.ctu-uk.cz.

22. 10.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP navštíví Náchod. Setká se s představiteli města a požehná pramen kyselky Ida.

V 19.30 hodin zazní pod záštitou prezidenta republiky, pražského arcibiskupa a dalších významných osobností a institucí v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha oratorium Kristus Ference Liszta. Při příležitosti 200. výročí od věhlasného skladatele ho provede Kühnův smíšený pěvecký sbor se sólisty a dómským varhaníkem Josefem Kšicou.

23. 10.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 9.00 hodin v čakovickém kostele slavit mši svatou při příležitosti 130. výročí posvěcení místního kostela sv. Remigia.

24. – 25. 10.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP vykoná pracovní návštěvu Říma. Setká se s představiteli některých vatikánský dikastérií.

26. 10.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se zúčastní zahájení výstavy o kardinálu Beranovi v Miláně.

26. – 28. 10.

Pomocný biskup Václav Malý se v Bruselu zúčastní zasedání Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie.

27. 10.

V rámci letošních oslav 800 let od narození sv. Anežky České zazní od 18.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha oratorium „Píseň sestry Anežky a bratra Františka“. Hudební skladatel a dirigent Petr Fiala ho napsal v roce 1989 při příležitosti svatořečení Anežky České pro recitátorku, soprán, mužský sbor a varhany na texty brněnské básnířky Zuzany Novákové - Renčové.

28. 10.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se od 20.00 hodin na Pražském hradě zúčastní oficiálních oslav státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu. Více na www.hrad.cz.

29. 10.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 9.15 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi slavit mši svatou za obrácení národa.

30. 10.

Při příležitosti 70. let od zahájení heydrichiády bude od 11.00 hodin pražský arcibiskup Dominik Duka OP v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužit zádušní mši svatou za oběti tohoto těžkého období našich dějin.

31. 10.

Arcidiecézní charita Praha pořádá od 19.30 ve Smetanově síni Obecního domu každoroční benefiční koncert. Tentokrát jde výtěžek ve prospěch projektů Dobrovolnictví a Boj proti podvýživě matek a dětí v Ugandě. Na programu je „Má vlast“ od Bedřicha Smetany. Více na http://praha.charita.cz.

03. 10. 2011