Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - říjen 2012

1. 10.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 9.00 hodin v kostele Panny Marie před Týnem v Praze na Staroměstském náměstí slavit mši svatou "Veni Sancte", při níž studenti a pedagogové Katolické teologické fakulty UK budou prosit o Boží požehnání v akademickém roce 2012/2013.

2. 10.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 9.00 hodin v katedrále sv. Váta, Václava a Vojtěcha slavit mši svatou pro Metropolitní církevní soud.

3. 10.

V pořadí 25. benefice v rámci cyklu "Večery u kapucínů" zazní od 19.30 hodin sklady Vivaldiho, Tesaře, Ingemanna a dalších v rámci programu s názvem „Hudební sklizeň s Kakofonem". Více na www.veceryukapucinu.cz.

5. 10.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 12.00 hodin zúčastní slavnostního aktu přejmenování pražského letiště na „Letiště Václava Havla“. Více na www.prg.aero.

Od 18.00 hodin se v Sále kardinála Berana v Arcibiskupském paláci koná Koncert pro hospice. Koncert na podporu Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče se koná pod záštitou kardinála Dominika Duky. Účinkují Vlachovo kvarteto Praha a klavíristka Helena Suchárová – Weiser. Více na www.asociacehospicu.cz.

9. 10.

Biskup Václav Malý požehná základní kámen projektu superlaseru ELI v Dolních Břežanech. Více na www.eli-beams.eu.

10. 10.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se při obědě setká s německým prezidentem Joachimem Gauckem. Po obědě ho provede katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Od 20.00 hodin se v kostele sv. Bartoloměje na Starém Městě pražském koná slavnostní bohoslužba „Veni Creator Spiritus“ celebrovaná pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou na zahájení nového akademického roku 2012/13 na Českém vysokém učení technickém v Praze. Touto bohoslužbou zahajuje svoji činnost Akademická duchovní správa ČVUT v Praze. Po mši svaté proběhne diskuse se studenty. Více na http://ads.cvut.cz.

Nakladatelství Paulínky v Praze ve spolupráci s Městskou knihovnou a Akademickou farností chystají v rámci cyklu „Spiritualita a film“ od 19.00 hodin ve Velkém sále Městské knihovny projekci filmu Des hommes et des dieux (s českými titulky) spojenou s prezentací knihy „Silnější než nenávist“. Po filmu následuje přednáška s diskusí nad filmem.

10. – 11. 10.

Na půdě Katolické teologické fakulty UK (Thákurova 3) se koná mezinárodní vědecké konference "Církev a II. vatikánský koncil - ekleziologická perspektiva". Tuto konferenci připravila Katedra fundamentální a dogmatické teologie KTF UK při příležitosti 50. výročí od zahájení II. vatikánského koncilu. Více na www.ktf.cuni.cz.

11. 10.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP převezme v 18.00 hodin v Libici nad Cidlinou čestné občanství tohoto města.

13. 10.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude blahořečeno Čtrnáct pražských mučedníků. Mši svatou bude od 10.00 hodin slavit papežský legát Angelo Amato spolu s kardinálem Dominikem Dukou OP. Program v katedrále začíná již v 9.00 hodin. Více na http://pms.ofm.cz/14.html.

14. 10.

Papežská misijní díla pořádají ve spolupráci s farností Nejsvětějšího Srdce Páně interaktivní přednášku s názvem „Papežská misijní díla slaví u nás 100 let, týká se to i mne?“ Přednáška začíná v 16.00 hodin ve videosále kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech. Setkání vede SM. Angelika, SCB, arcidiecézní ředitelka PMD. Více na www.misijnidila.cz.

Zbraslavská farnost zve na koncert od 16.00 hodin v kostele sv. Jakuba Staršího v rámci podzimního cyklu varhanních koncertů, na kterých zazní například G. F. Händel, F. X. Brixi, J. Brahms, F. Mendelssohn-Bartholdy, W. A. Mozart, G. Verdi, A. Vivaldi a další. Další koncert se koná rovněž od 16.00 hodin 28. října. Více na http://zbraslav.info.

16. 10.

Suverénní řád maltézských rytířů a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1 pořádají od 17.00 hodin pátý koncert cyklu duchovní hudby "Královský nástroj ve všední den" v řádovém kostele Panny Marie pod řetězem (Lázeňská ul. 16.). Zazní skladby  B. Storaceho, A. Vivaldiho, J. Kuhnaua, J. S. Bacha, W. A. Mozarta a A. Dvořáka. Účinkuje B. Tomanová - soprán, na velké varhany a chórový positiv hraje E. Bublová.

17. 10.

V Mladotově domě proběhne od 19.00 hodin vernisáž výstavy fotografií Romana Albrechta a Ireny Grimové z katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Pro veřejnost bude výstava otevřena 18. října a potrvá do 18. listopadu. Více na http://imagepro.photography.com/clovekavira.

17. - 21. 10.

V Clam-Gallasově paláci se koná „1. výroční konference Pražského centra židovských studií: Židovská studia v 21. století. Praha – Evropa – svět”. Podrobný program na stránkách Pražského centra židovských studií. Více na http://pcjs.ff.cuni.cz.

18. 10.

Na svátek patrona lékařů svatého Lukáše bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 18.00 hodin slavit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP eucharistii za naše lékaře a lékařky, ošetřovatele a ošetřovatelky, zdravotní setry a všechny, kteří slouží nemocným.

20. 10.

Při příležitosti 20 let Kolpingova díla v ČR bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP od 10.00 hodin slavit mši svatou v bazilice Panny Marie ve Ždáru nad Sázavou. Více na www.kolping.cz.

Uskuteční se 7. ročník setkání mladých vikariátu Příbram, tentokrát ve farnosti Krásná Hora nad Vltavou. Setkání zahrnující workshopy, přednášky, sportovní, výtvarné a dramatické aktivity bude zakončeno slavnostní mši svatou s kardinálem Miloslavem Vlkem v kostele sv. Mikuláše od 18.00 hodin. Více na www.smpv.cz.

21. - 23. 10.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude ve Vranově nad Dyjí předsedat plenárnímu zasedání České biskupské konference. Více na http://tisk.cirkev.cz.

23. 10.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 17.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužit rekviem za oběti heydrichiády. Více na www.katedralasvatehovita.cz.

24. 10.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP navštíví koncentrační tábor Mauthausen, kde bude sloužit bohoslužbu za oběti.

25. - 26. 10.

V dominikánském klášteře v Krakově bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP prezentovat polský překlad své knihy „Duka Dominik: Tradice, která je výzvou“.

27. 10.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 9.30 hodin slavit mši svatou ke cti sv. Huberta ve Vojkovicích u Brna.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 14.00 hodin zúčastní Dušičkového setkání v Zahrádce u Ledče nad Sázavou, v první působišti P. Josefa Toufara.

Od 18.00 hodin proběhne v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha ekumenická modlitba za vlast, na kterou naváže slavnostní koncert. Více na www.katedralasvatehovita.cz.

28. 10.

Od 20.00 hodin se pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP ve Vladislavském sál Pražského hradu zúčastní oslav státního svátku. Na Hradčanském náměstí se rovněž zúčastní přísahy vojáků Armády České republiky.

29. - 30. 10.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP navštíví Monackém knížectví. V rámci své cesty také vysvětí kapli sv. Jana Nepomuckého.

31. 10.

Ve Smetanově síni obecního domu zazní od 19.00 hodin Dušičkový koncert Arcidiecézní charity Praha. Více na www.charita-adopce.cz.
01. 10. 2012