Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - Srpen 2008

4.8.
Výročí úmrtí Františka kardinála Tomáška, který zemřel roku 1992

5.8.

Apoštolský nuncius Diego Causero bude hlavním celebrantem slavnosti požehnání základního kamene nového kláštera trapistek v Poličanech, která začne v 10 hodin. Vlastní obřad položení a požehnání základního kamene povede generální vikář Mons. Michael Slavík.

6.8.
Svátek Proměnění Páně. Proměnění Páně označuje událost ze života Ježíše Krista, kdy Ježíš vyvedl tři apoštoly (Petra, Jakuba a Jana) na horu, kterou tradice ztotožňuje s horou Tábor, kde jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý a Ježíš rozmlouval s Elijášem a Mojžíšem. Hlas z oblaku přitom označuje Ježíše za milovaného Syna.

13.8.
Roku 1893 byl vysvěcen kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mukařově (vikariát Jílové)

15.8.
Kardinál Miloslav Vlk požehná staveniště nového kláštera trapistek Naší Paní nad Vltavou v Poličanech. Mše sv. začne v 10 hodin. Kardinál Vlk pozval komunitu trapistek z italského Vitorchiana.

Roku 1948 biskupská konference v Nitře schválila memorandum vládě ČSR, v němž jí vytýká neplnění slibů a zásahy proti církvi

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

17.8.
Každoroční Netvořické pouti v Netvořicích se letos zúčastní také kardinál Miloslav Vlk, který bude sloužit od 10 hodin mši svatou.

Roku 1753 se narodil Josef Dobrovský, kněz, český filolog, historik a zakladatel slavistiky v duchu osvícenství. Málo kdo dnes ví, že to nebyl pouze Antonín Koniáš, ale také veliký zastánce české kultury Bohuslav Balbín a právě také Josef Dobrovský, kdo vstoupili do Jezuitského řádu

20.8.
Roku 1878 se narodil Jakub Deml, kněz, básník a spisovatel.

24. 8.
Požehnání a slavnostní otevření komunitního centra sv. Jiljí (Uhlířské Janovice). Mši sv. slouží kardinál Vlk od 10 hodin v kostele sv. Aloise.

26.8.
Při výročí úmrtí českého krále Jana Lucemburského roku 1346 bude v katedrále sv. Víta sloužena mše svatá.

Kardinál Vlk vystoupí v 18:00hod v Impulsech Václava Moravce

27.8.
Na Svaté Hoře u Příbrami se koná Slavnost výročí posvěcení baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Ta byla pražským arcibiskupem Matoušem Sobekem z Bilenberka vysvěcena roku 1673.

28.8.
Roku 1678 byl vysvěcen jezuitský chrám sv. Ignáce z Loyoly v Praze pražským arcibiskupem Janem Bedřichem z Valdštejna.

30.8.
Kardinál Vlk se v Olomouci zúčastní oslavy 60. narozenin olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera

31.8.
V neděli v 15:00 proběhne vysvěcení kaple Dobrého Pastýře v Čerčanech. Světit ji bude biskup Karel Herbst. Slavnostní zahájení provozu a posvěcení budovy hospice proběhne 29.9. okolo 11 hodiny. Provoz hospice slavnostně zahájí kardinál Miloslav Vlk.

Kardinál Miloslav Vlk bude při mši sv. od 10.30 v pražském kostele sv. Jakuba slavit 77 let kněžství P. Bernardina Mráze, nejstaršího kněze pražské arcidiecéze, který se příští rok dožije 100 let. (ap)

25. 07. 2008