Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - srpen 2009

4. 8.

Letos si připomínáme 17. výročí úmrtí kardinála Františka Tomáška. Zádušní mši v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha celebruje od 18:00 Prof. Jan Matějka, kanovník Metropolitní kapituly u Sv. Víta.

5. 8.

Farnost Říčany u Prahy a Obecní úřad Velké Popovice pořádají v kostele Panny Marie Sněžné ve Velkých Popovicích od 18:30 koncert duchovní hudby. Vystoupí soubor historických hudebních nástrojů Musica da chiesa.

6. 8.

Na svátek Proměnění Páně budou mše svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v 7:00 a v 18:00 . Proměnění Páně označuje událost ze života Ježíše Krista, kdy se Ježíš vydal spolu se třemi apoštoly na horu Tábor, kde promlouval s Bohem.

8. 8.

Roku 1139 zemřel pražský biskup Jan I.

9. 8.

Poutní mši k poctě sv. Vavřince bude od 11:00 celebrovat kardinál Miloslav Vlk v kostele sv. Vavřince v Prčicích.

13. 8.

Kardinál Miloslav Vlk se setká v 15:00 s účastníky mezinárodního setkání bohoslovců v centru Mariapoli ve Vinoři.

14. 8.

Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk bude v rámci kanonické vizitace celebrovat mši svatou v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech od 18:00. Po mši následuje obvyklé setkání s farníky.

15. 8.

V den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, v sobotu 15. srpna, se ve Staré Boleslavi, na nejstarším českém poutním místě, koná výroční pouť k Palladiu země české. Hlavní poutní mši svatou bude od 10:00 celebrovat kardinál Miloslav Vlk.

Poutní mše svaté na slavnost Nanebevzetí Panny Marie se budou konat v kostelích s tímto zasvěcením po celé arcidiecézi. V kostele Nanebevzetí Panny Marie na Strahově celebruje kardinál Miloslav Vlk mši svatou v 10:00 , následující den potom ve Zlonicích rovněž v 10:00.

18. 8.

Před 400 lety, roku 1609, byl starobylý staroboleslavský reliéf Panny Marie prohlášen za Palladium země české. Do Staré Boleslavi za ním po vydání Rudolfova majestátu putovali čeští katolíci prosit o záchranu katolické víry.

23. 8.

Při příležitosti uvedení Lukáše Petřvaldského do liturgické služby varhaníka bude kardinál Miloslav Vlk od 9:00 celebrovat mši svatou v kostele sv. Jakuba v Berouně, kde před dvěma lety žehnal nové varhany.

24. 8.

Před deseti lety, roku 1999, zemřel Jan Anastáz Opasek, opat břevnovského kláštera, teolog a básník.

25. 8.

Dne 25. srpna si připomeneme 970 let od přenesení ostatků sv. Vojtěcha, jeho bratra Radima a sv. Pěti bratří do Prahy, které se událo v roce 1039.

29. 8.

Roku 1599 byla pražským arcibiskupem Zbyňkem Berkou z Dubé vysvěcena kaple Arcibiskupského paláce ke cti sv. Jana Křtitele, sv. Oldřicha, Všech svatých, Všemohoucího a blahoslavené Panny Marie.

31. 8.

Při mši svaté od 18:00 připomene v Čerčanech kardinál Miloslav Vlk první výročí vysvěcení kaple hospice Dobrého pastýře. (ap)
05. 08. 2009