Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - srpen 2010

4. 8.

Při příležitosti 18. výročí úmrtí kardinála Františka Tomáška bude od 18.00 hodin pražský arcibiskup Dominik Duka celebrovat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha vzpomínkovou mši svatou.

7. 8.

V předvečer řeholního svátku arcibiskupa Dominika Duky OP proběhne v kostele sv. Jiljí na Starém Městě v Praze od 21.00 vigilie ze svátku sv. Dominika. Vigilie se zúčastní pražský arcibiskup.

Uplyne 100 let od narození pražského pomocného biskupa Kajetána Matouška.

8. 8.

Od 9.30 hodin bude pražský arcibiskup Dominik Duka slavit mši svatou v Klášteře Mnišek Kazatelského řádu v Praze Lysolajích.

10. 8.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se na svátek sv. Vavřince zúčastní každoroční pouti na Sněžku. Spolu s ním vystoupá na nejvyšší horu ČR také prezident republiky Václav Klaus a předseda Senátu Přemysl Sobotka. Od 12.00 hodin bude pražský arcibiskup spolu s polským biskupem sloužit mši svatou ve třech jazycích - češtině, polštině a němčině.

14. 8.

Od 17.00 hodin bude pražský arcibiskup Dominik Duka slavit mši svatou ve Všejanech u Nymburka, kde požehná opravenou zvonici kostela sv. Jana Křtitele.

Uplyne 120 let od narození Otty Alberta Tichého, českého hudebního skladatele, pedagoga a varhanního interpreta, který působil na Pražské konzervatoři a hudební akademii a také jako dómský dirigent v chrámu u sv. Víta v Praze.

15. 8.

Arcibiskup Dominik Duka se zúčastní Neratovské poutní slavnosti. Poutní mši svatou bude slavit od 10.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Římskokatolická farnost Stará Boleslav a Matice staroboleslavská pořádají poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie a slavnost Palladia u příležitosti 360. výročí návratu Palladia do Staré Boleslavi v roce 1650. Slavnost vrcholí mší svatou v chrámu Nanebevzetí Panny Marie, kterou od 10.30 hodin celebruje kardinál Miloslav Vlk, a mší svatou, kterou od 17.00 hodin celebruje pražský arcibiskup Dominik Duka OP. Bližší informace na www.staraboleslav.com.

Poutní mše svaté na slavnost Nanebevzetí Panny Marie se budou konat v kostelích s tímto zasvěcením po celé arcidiecézi. Poutní slavnost proběhne také v chrámu Matky Boží před Týnem. Mše svaté budou slouženy od 9.00, 11.00, 21.00 hodin. Při bohoslužbě v 11.00 zazní zpěvy sboru Notre Dame.

16. 8.

V rámci Celostátního setkání animátorů v Kroměříži bude pražský arcibiskup Dominik Duka slavit v kostele sv. Mořice od 17.30 hodin mši svatou.

18. 8.

Uplyne 20 let od úmrtí předního českého teologa Josefa Zvěřiny. Vzpomínkovou mši bude při této příležitosti slavit pražský arcibiskup Dominik Duka v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně od 18.00 hodin.

Ekologická sekce České křesťanské akademie pořádá výstavu vybraných obrázků a fotografií ze soutěže pro děti a dospělé „Moje tajné místo aneb krajina a setkání s Bohem“. Výstava bude otevřena v Galerii Josefa Adamce (Praha 7, Na Špejcharu 3) každou středu od 14 do 19 hodin v období od 18. srpna do 15. září 2010.

27. 8.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla Praha v Bohnicích pořádá „Noční koncert při svíčkách“. Od 21.00 hodin vystoupí v kostele sv. Petra a Pavla jazzová formace Transitus Irregularis. Více na www.osmicky.cz.

28. 8.

V roce 1580 zemřel Antonín Brus z Mohelnice, který roku 1561 nastoupil na pražský arcibiskupský stolec uprázdněný od té doby, co byl v roce 1425 zbaven úřadu prohusitský Konrád III. z Vechty. S podporou panovníka začal pracovat na obnově katolické církve v Čechách. (Aleš Pištora)

03. 08. 2010