Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - srpen 2011

2. 8.

V kostele Panny Marie Andělské v Praze se koná slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule. Hlavním celebrantem mše svaté od 18.00 hodin bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP. Po liturgii následuje koncert v provedení Heleny Janiczkové a Václava Urbana. Více na www.kapucini.cz.

3. 8.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se zúčastní pohřbu banskobystrického biskupa Rudolfa Baláže. Pohřební obřady začnou v 10.00 hodin zádušní mší svatou ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Banské Bystrici.

4. 8.

Při příležitosti 19. výročí úmrtí kardinála Františka Tomáška bude v 18.00 hodin pražský arcibiskup Dominik Duka OP celebrovat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha vzpomínkovou mši svatou.

6. 8.

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude od 17.00 hodin slavit poutní mši svatou v Lomci u Vodňan. Více www.lomec.cz.

7. 8.

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude od 10.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie slavit mši svatou v rámci tradiční Salvátorské pouti v Chrudimi. Po mši svaté následuje beseda. Více na www.farnost-chrudim.cz.

9. 8.

Pražský arcibiskup Dominik Duka navštíví tábor Evropského skautingu v Kozlanech u Náměšti nad Oslavou. V prostoru tábora u vodní nádrže Dalešice bude od 15.30 hodin slavit mši svatou.

10. 8.

Pražský arcibiskup Dominik Duka přivítá na Arcibiskupství pražském bratislavského arcibiskupa a předsedu slovenské biskupské konference Mons. Stanislava Zvolenského.

11. 8.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se zúčastní zasedání církevní komise připravující zákon o částečném narovnání majetkových křivd způsobených církvím v období nesvobody.

13. 8.

Pražský arcibiskup Dominik Duka připomene v želivském klášteře 43. výročí „smírné pouti“, kterou v klášteře vedl arcibiskup František Tomášek s kněžími internovanými v Želivě v 50. letech. Mši svatou za kněze a řeholníky internované v Želivě bude pražský arcibiskup sloužit od 10.00 hodin. Více na http://zeliv.eu.

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude od 18.00 hodin slavit poutní mši svatou v Dunajské Lužné na Slovensku.

Poutní slavnost ke cti Panny Marie Nanebevzaté se již po jednadvacáté uskuteční v Solci u Kněžmostu. Poutní mše svatá začíná v 15.30 hodin. Více na www.solec.wz.cz.

V kostele Narození Páně na pražské Loretě proběhne sobota s pěveckým sborem. Hlavním celebrantem bohoslužby v 18.00 hodin bude P. Antonín Klaret Dabrowski OFM. Zahraje rodinný soubor Marka Valáška (Marek Valášek, Markéta Valášková, zpěv Iva Lukášová). Po mši svaté následuje krátký koncert. Na programu jsou skladby G. F. Händla, A. Dvořáka, A. Stradelly, M. Trnavského. Více na www.kapucini.cz.

14. 8.

Římskokatolická farnost Stará Boleslav a Matice staroboleslavská zvou na poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie, která se bude slavit v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Hlavní poutní mši svatou bude od 10.00 hodin celebrovat generální vikář Mons. Michael Slavík Th.D. Na tradiční historický poutní průvod s Palladiem, který začíná v 15.00 hodin, navazuje v 16.00 hodin poutní mše svatá celebrovaná P. Jiřím Kusým. Více na www.staraboleslav.com.

15. 8.

V kostele Matky Boží před Týnem proběhne poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Slavná mše svatá se zpěvy sboru Notre Dame (M. A. Charpentier: Te Deum), kterou celebruje P. Karel Martin Satoria, začíná v 18.00 hodin. Více na www.tyn.cz. Poutní mše svaté na slavnost Nanebevzetí Panny Marie se budou konat v kostelích s tímto zasvěcením po celé arcidiecézi.

15. – 22. 8.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se spolu s českými a moravskými biskupy zúčastní Světových dní mládeže v Madridu.

24. 8.

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude od 11.30 hodin slavit poutní mši svatou v kostele sv. Bartoloměje v Praze.

26. 8.

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude od 18.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavit rekviem za Jana Lucemburského.

27. 8.

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude od 9.30 hodin slavit poutní mši svatou v kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni.

Od 15.00 hodin se pražský arcibiskup Dominik Duka v Českých Budějovicích zúčastní akce „Národní dožínky“, které se každoročně konají v rámci „Mezinárodního agrosalonu Země živitelka“.

Od 9.15 hodin se uskuteční mše za národ v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.

Od 16.00 hodin proběhne v kapucínském klášteře v Praze v areálu Lorety přednáška "Je radost mládí povrchní? Světový den mládeže Madrid 2011". Přednášející a hlavní celebrant mše svaté v 18.00 hodin bude P. Vít Zatloukal. Liturgii hudebně doprovodí Vítězslav Ochman a manželé Kšicovi. Poté následuje loretánská pobožnost v ambitech. Více na www.kapucini.cz.

28. 8.

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude od 10.00 hodin slavit mši svatou při příležitosti 265. výročí posvěcení kostela v Divišově u Benešova.

V roce 1991 papež Jan Pavel II. jmenoval Mons. Jaroslava Škarvadu pomocným biskupem pražským. (Aleš Pištora, foto: http://zeliv.eu)
01. 08. 2011