Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - srpen 2012

4. 8.

Při příležitosti 20. výročí úmrtí kardinála Františka Tomáška bude od 18.00 hodin pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP celebrovat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha vzpomínkovou mši svatou.

12. 8.

Římskokatolická farnost Stará Boleslav a Matice staroboleslavská srdečně zvou na poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie a slavnost Palladia. Hlavní poutní mši svatou bude v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi celebrovat biskup Karel Herbst SDB. V podání chrámového sboru Václav při bohoslužbě zazní Messe in G Franze Schuberta. Pobožnost u Palladia země české začíná ve 13.30 hodin. Více na www.staraboleslav.com.

Od 10.00 hodin bude P. David Bouma celebrovat v kostele Nanebevzetí Panny Marie slavnostní bohoslužby v rámci Salvátorské pouti v Chrudimi. Od 11.30 hodin budou mít věřící možnost uctít obraz Nejsvětějšího Salvátora. Více na www.farnost-chrudim.cz.

15. 8.

V rámci slavnosti Nanebevzetí Panny Marie bude od 18.00 hodin Mons. Vladimír Málek celebrovat v chrámu Matky Boží před Týnem na Starém Městě poutní mši svatou. Bohoslužbu hudebně doprovodí sbor Notre Dame. Další bohoslužby poutní slavnosti budou slouženy od 8.00 a 12.15 hodin. Ve 13.15 hodin začne prohlídka chrámu s výkladem. Více na www.tyn.cz.

Kapucíni zvou na slavnost nanebevzetí Panny Marie. Mši svatou od 18.00 hodin v klášterním kostele Panny Marie Andělské doprovodí soubor Societas Musicalis hudbou J. K. F. Fischera a J. A. Plánického. Více na www.kapucini.cz.

Poutní mše svaté na slavnost Nanebevzetí Panny Marie se budou konat v kostelích s tímto zasvěcením po celé arcidiecézi.

16. 8.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se zúčastní Celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Více na https://zdar2012.signaly.cz.

22. 8.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude při příležitosti slavnosti posvěcení kostela celebrovat od 15.00 hodin mši svatou v kostele sv. Karla Boromejského.

23. 8.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP ve Svatém Janu pod Skalou navštíví tábor ministrantů pražské arcidiecéze. Od 16.00 hodin pro ně bude sloužit mši svatou.

24. 8.

Na svátek sv. Bartoloměje zve kongregace šedých sester na poutní mši svatou do kostela sv. Bartoloměje. Hlavním celebrantem bude od 11.30 hodin novokněz P. Radek Tichý. Hudebně bohoslužbu doprovodí varhaník Petr Mašlaň a pěvecký sbor Acant. Více na www.sedesestry.cz.

25. 8.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP otevře při mši svaté od 10.30 hodin v Polné první církevní muzeum. To se bude nacházet v půdních prostorách nad hlavní chrámovou lodí farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, který byl nedávno prohlášen národní kulturní památkou.

V rámci poutních sobot se v kapucínském klášteře na Hradčanech uskuteční od 16.00 hodin přednáška Mgr. Ignáce Muchy na téma „Internet: dobrý sluha a zlý pán“.  Mši svatou bude od 18.00 hodin sloužit P. Josef Ptáček. Více na www.kapucini.cz.

28. 8.

V roce 1707 se narodil Antonín Petr Příchovský z Příchovic, který byl papežem Klementem XIII. v roce 1764 jmenován pražským arcibiskupem.

V roce 1907 byla papežem Piem X. prohlášena za blahoslavenou Zdislava z Lemberka.

01. 08. 2012