Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - srpen 2013

1. 8.

Na Svaté Hoře u Příbrami se bude konat oslava svátku sv. Alfonsa, zakladatele kongregace redemptoristů. Mše svaté se konají od 7.00, od 9.00 a od 17.00 hodin. Více na http://svata-hora.cz.

3. 8.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 18.00 hodin sloužit rekviem za kardinála Františka Tomáška, od jehož úmrtí letos uplyne 21 let.

4. 8.

Římskokatolická farnost Kašperské Hory a Město Kašperské Hory pořádají Poutní slavnost Panny Marie Sněžné. Nedělní pontifikální mši svatou bude od 10.00 hodin sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Liturgii hudebně doprovodí Schola Gregoriana Pragensis. Program slavnosti trvá od 2. do 4. srpna a zahrnuje Gregoriánské nešpory, slavnostní procesí s korouhvemi a milostnou soškou či česko-německou mši svatou. Více na www.bcb.cz.

5. 8.

V roce 2008 byl položen základní kámen kostela a kláštera Naší Paní nad Vltavou sester trapistek v Poličanech.

10. 8.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se na svátek sv. Vavřince zúčastní každoroční pouti na Sněžku. Od 12.00 hodin bude na vrcholu nejvyšší české hory pražský arcibiskup sloužit mši svatou.

11. 8.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude v kostele sv. Vavřince v Nezabudicích na Rakovnicku od 15.00 hodin sloužit poutní mši svatou.

15. 8.

V chrámu Matky Boží před Týnem se o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie koná od 18.00 hodin mše svatá, kterou celebruje P. Jan Houkal Th.D. Liturgii hudebně doprovodí místní sbor Notre Dame. Prohlídka kostela s výkladem začíná ve 16.30 hodin. Více na www.tyn.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP vykoná pouť do rakouského poutního místa Mariazell.

16. 8.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se zúčastní v Košicích odhalení pamětní desky fr. Mikuláše Jozefa Lexmanna OP. Slavnost začíná mši svatou v Dominikánském kostele v Košicích od 17.30 hodin. Více na www.vyveska.sk.

18. 8.

V kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi se konají Slavnosti Palladia. Hlavní poutní mši svatou celebruje pražský arcibiskup kardinál Dominikem Duka OP. Liturgii hudebně doprovodí staroboleslavský chrámový sbor Václav. Ve 13.30hodin začíná přednáška věnovaná Cyrilometodějskému jubileu, od 15.00 hodin bude poutní mši svatou celebrovat Mons. Vladimír Málek. Více na www.staraboleslav.com.

Emeritní arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk bude od 9.00 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami celebrovat poutní mši svatou. Další bohoslužby se konají od 7.30, 11.00 a 15.30 hodin. Více na http://svata-hora.cz.

20. 8.

Emeritní arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk přednese od 12.00 hodin na Filosofické fakultě UK v Praze přednášku o významu cyrilometodějské misie na Velkou Moravu pro Letní školu slovanských studií.

22. 8.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude v Zásmukách (u Uhlířských Janovic) sloužit mši svatou pro tábor ministrantů.

23. 8.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 15.00 hodin sloužit mši svatou v kapli Navštívení Panny Marie v Davli pro spolek Vltavan, jehož je čestným členem. Více na www.vltavan-praha.cz.

24. 8.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 10.00 hodin slavit mši svatou ke cti sv. Bartoloměje, Dominika a Barnabáše v kostele sv. Karla Boromejského ve Varnsdorfu. Více na http://dekanstvi-varnsdorf.webnode.cz.

V kostele sv. Bartoloměje v Praze se od 11.30 hodin koná poutní mše svatá. Hlavním celebrantem bude novokněz P. Eliáš Tomáš Paseka OFM. Za varhany usedne Petr Mašlaň.

25. 8.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 10.00 hodin hlavním celebrantem nedělní mše svaté při letošní orelské pouti na Svatý Hostýn. Více na www.orelzupasedlakova.cz.

27. 8.

Na Svaté Hoře u Příbrami se bude konat oslava 340. výročí posvěcení baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Více na http://svata-hora.cz.

31. 8.

Lidé se vydají na pěší pouť na Svatou Horu za uzdravení P. Radima Cigánka, berounského kaplana, a jeho chráněnce v nemoci malého Štěpána. Cílem pouti, která začíná v 6.00 hodin na hlavním železničním nádraží v Berouně nebo na libovolném jiném místě podle vlastního uvážení, je mše svatá od 17.00 hodin na Svaté Hoře u Příbrami. Ke skupině putující z Berouna bude možné se připojit optimálně v Hostomicích. Odhadem v 11.45 hodin by skupinka měla odcházet z náměstí (od restaurace Záložna nebo od restaurace U Frajerů).

30. 07. 2013