Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - únor 2009

2. 2.

Setkání řeholníků a řeholnic pražské arcidiecéze se v pondělí 2. února na svátek Uvedení Páně do chrámu zúčastní také kardinál Miloslav Vlk, který bude v 10:00 předsedat slavení mše svaté v Praze na Strahově.

Mše svatá na svátek Uvedení Páně do chrámu bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužena v 18:00.

Na svátek Uvedení Páně do chrámu se 2. února výjimečně rozezní od 17:00 zvonkohra pražské Lorety. Ta zaznívá pravidelně každou neděli v 15:00. Různé duchovní skladby hrají Radek Rejšek, Alena Michálková a Vít Janata.

3. 2.

Dne 3. února roku 1264 vysvětil pražský biskup Jan III. z Dražic kapli Všech svatých na Pražském hradě, kterou dal vystavět král Přemysl.

Dne 3. února roku 1814 zemřel Jan Evangelista Antonín Koželuh, hudební skladatel, ředitel kůru v křížovnickém chrámu na Starém městě pražském, od roku 1784 kapelník svatovítského chrámu.

4. 2.

V rámci cyklu přednášek o sociální nauce církve vystoupí v 19:00 se svým příspěvkem nazvaným „Církev a očekávání současného světa“ biskup Václav Malý. Cyklus pořádá farnost Strašnice ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím. Přednášky s besedou se konají po celý rok 2009 vždy první středu v měsíci od 19:00 v Divadle Miriam (farní sál u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, Ke Strašnické 10, Praha 10 – Strašnice, 100 00).

5. 2.

Ve čtvrtek 5. února se kardinál Miloslav Vlk v Kongresovém centru Praha zúčastní konference „Rodičovská péče o děti a politika zaměstnanosti“. Konferenci pořádá České předsednictví v Radě EU a místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí České republiky Petr Nečas za podpory Evropské komise. Na konferenci vystoupí kromě jiných také kardinál Ennio Antonelli, předseda Pontifikální rady pro otázky rodiny, Vladimír Špidla, Jérôme Vignon a další.

Ve čtvrtek 5. února v 16:30 přednese v rámci doprovodných akcí k výstavě Svatý Václav – ochránce České země svou přednášku „Sv. Václav v nástěnném malířství středověku“ Mgr. Ondřej Faktor z Národní galerie. Přednáška se koná ve Slavnostním sále (refektář) v přízemí Anežského kláštera.

Komunita Chemin Neuf a Misijní centrum Arcibiskupství pražského pořádají další setkání z cyklu „Večery v kavárně“, které se koná ve čtvrtek 5. února od 20:00 v Kavárně u sv. Ludmily na náměstí Míru v Praze (roh s Francouzskou ulicí). Na programu bude literárně-dramatické pásmo „Veřejná samota“ o samotě uprostřed světa a o společenství – poezie, divadlo a hudba v podání Magdy a Vojty Duřtových.

Dne 5. února 1649 byl osmnáctým pražským arcibiskupem jmenován František Ferdinand hrabě Khünburg.

6. 2.

V kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech se v pátek 6. února od 7:30 koná adorace za nová povolání ke kněžskému i k zasvěcenému životu, za rodiny a za věrnost všech zakončená slavnostní mší svatou, které bude v 16:30 předsedat biskup Karel Herbst.

6.–8. 2.

Arcidiecézní centrum pro mládež zve především mladé lidi (ve věku 14–30) na dvoudenní akci s názvem „Creatůry aneb tvořivý víkend“. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet, jak se dělá design trika T-Fish, jak se vyrábí ketlované šperky, co je to mramorování nebo drátkování.

7. 2.

V rámci výstavy Svatý Václav – ochránce České země probíhá Den otevřených dveří kostelů sv. Václava. V sobotu 7. února bude otevřen kostel sv. Václava v Praze 10 – Vršovicích. Tento kostel, postavený ve stylu konstruktivismu, je jednou z nejvýznamnějších staveb Josefa Gočára. Akce se koná od 10:00 do 17:00. Komentované prohlídky (včetně detailní prohlídky varhan) budou v 10:00 a 13:00.

Dne 7. února v roce 999 zemřel kníže Boleslav II., za jehož vlády bylo roku 973 zřízeno pražské biskupství.

8.–13. 2.

Ve dnech 8.–13. února se kardinál Miloslav Vlk zúčastní mezinárodního setkání biskupů – přátel Hnutí fokoláre, které se již tradičně koná v italském Castel Gandolfu. Téma setkání navazuje na reflexe nedávné biskupské synody o Božím slově a jeho tématem je „Kristus jako střed společnosti“. Na programu je také audience u Svatého otce, návštěva nového univerzitního institutu Hnutí fokoláre „Sophia“ a setkání s novou prezidentkou Marií Emmaus Voce.

11. 2.

Světový den nemocných se bude v pražské arcidiecézi slavit v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze (Pod Petřínem) dne 11. února. Ve 13:30 proběhne krátký seminář. Den bude zakončen mší svatou od 15:00 v kostele sv. Karla Boromejského na Malé Straně, kterou bude celebrovat biskup Karel Herbst. Světový den nemocných se již tradičně slaví na celém světě 11. února, v den památky Panny Marie Lurdské.

Ve středu 11. února ve 14:00 v kostele sv. Vavřince v Klobukách si Římskokatolická farnost Zlonice, obec Klobuky v Čechách a odbor kultury města Slaný společně připomenou 140. výročí narození českého kněze a spisovatele Jindřicha Šimona Baara (1869-1925), který v kostele sv. Vavřince působil.

12. 2.

Ve čtvrtek 12. února v 16:30 přednese v rámci doprovodných akcí k výstavě Svatý Václav – ochránce České země svou přednášku „Obraz, kult a antikult sv. Václava v 19. a 20. století“ prof. Vít Vlnas z Národní galerie. Přednáška se koná ve Slavnostním sále (refektář) v přízemí Anežského kláštera.

14. 2.

V sobotu 14. února proběhne v Praze na Vyšehradě (kde je uchován ostatek sv. Valentina) Pouť snoubenců ke sv. Valentinu, patronu zamilovaných. Tuto akci pořádá Kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě ve spolupráci s Centrem pro rodinu při Arcibiskupství pražském. Na programu bude celodenní rekolekce pro předem přihlášené snoubence od 9:00 do 15:00, kterou povede P. Prokop Brož, Th.D., a poutní mše svatá v 15:30 ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla.

Letošní již 28. ročník Cyrilometodějské etapové pěší pouti z Levého Hradce na Velehrad bude zahájen v sobotu 14. února mší svatou v 9:30 v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci.

V rámci výstavy Svatý Václav – ochránce České země probíhá Den otevřených dveří kostelů sv. Václava. V sobotu 14. února bude od 9:00 do 16:00 přístupná Svatováclavská kaple katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Komentované prohlídky (včetně detailní prohlídky Svatováclavské kaple) budou začínat vždy v celou hodinu od 9 hodin u vchodu z Vikářské ulice. Poslední prohlídka začne v 15:00.

17. 2.

Přednáška P. Prokopa Brože, Th.D., od 19:30 „Jak se dnes chápe církev“ o současném pohledu na církev a dalších aktuálních tématech. Přednášku pořádá Římskokatolická farnost Dobříš.

18. 2.

Přednáška JUDr. Marie Kolářové, Th.D., od 18:00 „Rovnost a nerovnost křesťanů a křesťanek“, kterou v budově KTF UK pořádá v rámci cyklu Ženská spiritualita Unie katolických žen ve spolupráci s ČKA.

19. 2.

Při příležitosti výročí jmenování sv. Vojtěcha biskupem bude ve čtvrtek 19. února v 19:00 slavena mše svatá s modlitbou za naše biskupy v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci. Událost pořádá Římskokatolická farnost Roztoky u Prahy.

Ve čtvrtek 19. února v 16:30 přednese v rámci doprovodných akcí k výstavě Svatý Václav – ochránce České země svou přednášku „Sv. Václav v barokním malířství a sochařství“ PhDr. Tomáš Hladík z Národní galerie. Přednáška se koná ve Slavnostním sále (refektář) v přízemí Anežského kláštera.

20. 2.

V pátek 20. února se kardinál Miloslav Vlk zúčastní od 19:00 v Městském divadle ve Žďáru nad Sázavou besedy s názvem „Má katolická církev v dnešní společnosti ještě co nabídnout?“.

22. 2.

Při nedělních bohoslužbách 22. února proběhne ve farnostech sbírka „Svatopetrský haléř“. Výtěžek sbírky bude, tak jako každý rok, odeslán Svatému otci, aby mohl jménem celé církve přispívat ke zmírnění následků neštěstí či živelných katastrof, a také pomáhat obětem válečných konfliktů, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

25. 2.

Mši svatou na Popeleční středu, kterou letos 25. února začíná postní doba, bude celebrovat kardinál Miloslav Vlk od 18:00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Dne 25. února 1999 obdržel kardinál Miloslav Vlk z rukou německého prezidenta Romana Herzoga vysoké státní vyznamenání – Velký kříž za zásluhy – udělený za přínos k česko-německému smíření.

26. 2.

Ve čtvrtek 26. února v 16:30 přednese v rámci doprovodných akcí k výstavě Svatý Václav – ochránce České země svou přednášku „Kult sv. Václava za vlády Karla IV. a Václava IV.“ Jan Klípa, Ph.D., z Národní galerie. Přednáška se koná ve Slavnostním sále (refektář) v přízemí Anežského kláštera. (ap)

27. 01. 2009