Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - únor 2010

1. 2.

Římskokatolická akademická farnost Praha oslaví dvacetileté výročí obnovení studentské pastorace. Součástí menších oslav je také debata s pamětníky farnosti, která proběhne 2. února od 20:00 hodin po mši svaté v kostele Nejsvětějšího Salvátora.

2. 2.

V den svátku Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice) bude Mons. Jiří Skoblík v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 18:00 slavit mši svatou.

Přednášku na téma "Eucharistie: Bohoslužba slova – Bible v liturgii" pronese v rámci cyklu o liturgii P. ThLic. Jan Kotas. Ve farním sále kostela sv. Václava na Čechově nám. v Praze začíná přednáška ve 20:00.

4. 2.

Místní společenství Sekulárního františkánského řádu u kostela sv. Anežky v Praze pořádá přednášku Mons. Antona Otteho a Ing. Josefa Škrábka na téma „Jak se mají rádi Češi a sudetští Němci?“. Setkání se koná po mši svaté, která začíná v 18:00 v sále pod kostelem sv. Anežky na Spořilově.

4.-15. 2.

Kardinál Miloslav Vlk se zúčastní mezinárodního setkání biskupů v Bangkoku (Thajsko). Motto setkání je: „Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu“ (Jan 10,9).

6. 2.

Komunitní centrum Matky Terezy pořádá od 14:00 Karneval pro děti.

8. 2.

Arcidiecézní centrum pro mládež Nazaret zve na bibliodrama, kreativní metodu práce s biblickým textem, jež využívá postupů zážitkové pedagogiky, skupinové práce a biblické exegese. Setkání se odehraje od 18:30 v sále na Kostelním nám. v Praze 4 – Kunraticích. Další setkání bude ve stejnou hodinu také 22. února.

9. 2.

Biskup Karel Herbst SDB bude od 18:30 slavit v kostele sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Praze-Kobylisích mši svatou, na kterou naváže přednáškou.

Přednášku na téma "Eucharistická modlitba – jako text a jako čin" pronese v rámci cyklu o liturgii Mgr. Jan Rückl. Ve farním sále kostela sv. Václava na Čechově nám. v Praze začíná přednáška v 19:30.

10. 2.

Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích a Karmelitánské nakladatelství pořádají další besedu Iniciativy 17–11. Setkání opět věnované rodině navštíví psycholog PhDr. Josef Zeman. Od 19:00 hodin bude ve strašnickém Divadle Miriam mluvit na téma: Manželství a rodina – co všechno se změnilo?

Pastorační centrum sv. Tomáše, Římskokatolická farnost Dobříš pořádá od 19:30 besedu s dr. Kamilou Bendovou na téma „Příběh Charty 77 – povídání o disentu“.

11. 2.

V den svátku Panny Marie Lurdské bude biskup Karel Herbst SDB slavit od 15:00 mši svatou v kostele sv. Karla Boromejského (Malá Strana, Vlašská ulice). Po skončení mše sv. bude následovat zamyšlení P. Dr. Vojtěcha Eliáše, prezidenta Arcidiecézní charity Praha, nad Poselstvím papeže Benedikta XVI. ke XVIII. Světovému dni nemocných 2010.

Odbor církevního školství Arcibiskupství pražského pořádá od 14:00 do 19:00 v sále Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského „Zábavné (předmasopustní) odpoledne“. Na programu je přehlídka ukázek dramatické a taneční tvorby žáků církevních škol pražské arcidiecéze.

Vernisáž výstavy ak. malíře a grafika Ladislava Hojného nazvané „Opomíjené památky“ se koná v 18:00 v Komunitním centru sv. Prokopa. Výstava potrvá do 15. března. Expozice je přístupná vždy v neděli od 9:15 do 12:00.

13. 2.

V Praze na Vyšehradě proběhne v rámci památky sv. Valentina, patrona zamilovaných, již druhá Pouť snoubenců. Na programu bude celodenní rekolekce pro předem přihlášené snoubence od 9:00 do 15:00 a poutní mše svatá v 15:30 ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla. Na rekolekci, kterou povede Mons. Aleš Opatrný, Th.D., je třeba se přihlásit na webu http://cpr.apha.cz/valentin.

14. 2.

V kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze proběhne od 15:30 benefiční koncert na podporu Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Záštitu nad tímto koncertem převzal papežský nuncius Diego Causero. V podání vokálního souboru KrisKrosKvintet zazní skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Francise Poulenca, Zdeňka Lukáše či Jaroslava Křička.

V 16:30 začíná přednáška P. JUDr. Stanislava Přibyla, PhD., JC.D., na téma „Mentalita katolíků na západ i na východ od nás: Německo a Slovensko“. Přednáška se koná v rámci Farní akademie v kostele Panny Marie Královny míru v Praze 4 – Lhotce.

16. 2.

Přednášku na téma "Reforma II. vatikánského koncilu – jak a proč se liturgie změnila" pronese v rámci cyklu o liturgii Ing. Pavel Hradilek. Ve farním sále kostela sv. Václava na Čechově nám. v Praze začíná přednáška v 19:30.

17.2.

Na Popeleční středu, kterou vstupují křesťané do postní doby, bude kardinál Miloslav Vlk slavit od 18:00 mši svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

18. 2.

Roku 1995 se pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk ujal baziliky Svatého Kříže jeruzalémského v Římě, kterou mu papež Jan Pavel II. přidělil při jmenování kardinálem v roce 1994.

19.-20. 2.

Kardinál Miloslav Vlk přednese v Benátkách přednášku v rámci setkání k 20. výročí pádu komunismu, které pořádá Ústav společenských a náboženských dějin ve Vicenze. Kardinál Vlk promluví na téma „Víra v zemích východní Evropy“.

20. 2.

V předvečer 1. neděle postní se budou v 17:00 v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě konat zpívané nešpory v latině.

Národní rada Sekulárního františkánského řádu zve na XXIX. ročník etapové Cyrilometodějské pouti Levý Hradec – Velehrad spojený s X. ročníkem Pouti na Velehrad. Mottem tohoto ročníku je Desatero Božích přikázání. Pouť bude zahájena mší svatou v 9:30 v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci. Podrobnosti na www.poutnik-jan.cz

21. 2.

Při nedělních bohoslužbách proběhne sbírka „Svatopetrský haléř“ určená na pomoc lidem v nouzi po celém světě.

21.-27. 2.

V Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích proběhnou exercicie biskupů České biskupské konference, kterých se zúčastní také kardinál Miloslav Vlk a pomocní biskupové pražští.

23. 2.

Přednášku na téma "Liturgie a prostor" pronese v rámci cyklu o liturgii Jan Klípa, Ph.D. Ve farním sále kostela sv. Václava na Čechově nám. v Praze začíná přednáška v 19:30.

24. 2.

Člen Papežské akademie doc. MUDr. Petr Hach přednese na únorové schůzce Kolegia katolických lékařů pražské arcidiecéze zprávu o shromáždění Papežské akademie Pro vita. Letošní hlavní téma je Bioetika a přirozený morální zákon. Podkladem pro diskuse o tomto tématu byl dokument Mezinárodní teologické komise „Hledání univerzální etiky: Nový pohled na přirozený zákon“.

25. 2.

Občanské sdružení Rodinné centrum Praha ve spolupráci s Centrem pro rodinu při Arcibiskupství pražském pořádá od 19:00 v Komunitním centru Matky Terezy benefiční koncert pro rodinu. V podání sólistky Jitky Drábkové s doprovodem zazní operní recitál skladeb M. A. Charpentiera, J. S. Bacha, J. F. Händela, C. Franka a dalších.

27. 2. - 5. 3.

Kardinál Miloslav Vlk se zúčastní mezinárodního setkání biskupů v Castel Gandolfo v Itálii. Spolu s ostatními se bude zabývat tématem „Bůh Láska a nová evangelizace v dnešní době“. Součástí programu je také audience u Svatého otce.

Při bohoslužbě ve strašnickém kostele Neposkvrněného početí Panny Marie zazní od 18:00 Messa a quattro voci Claudia Monteverdiho v podání sboru Cantus Amici (diriguje Lukáš Dobrodinský, na varhany hraje Lucie Žáková). (ap)

27. 01. 2010