Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - únor 2011

1. 2.

Na webu www.vira.cz proběhne od 14.00 do 15.00 hodin internetový rozhovor  na téma "Proč v dnešní době studovat teologii?" Na otázky čtenářů bude odpovídat děkan Katolické teologické fakulty UK Prokop Brož Th.D. Otázky je možné klást i předem na adrese www.vira.cz/rozhovory.

2. 2.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se na svátek Uvedení Páně do chrámu od 9.30 hodin při mši svaté setká v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha s řeholníky Arcidiecéze pražské.

V rámci cyklu "Večery u kapucínů" proběhne od 19.00 hodin další z benefičních večerů pořádaných v kapucínském klášteře v Praze na Hradčanech (Loretánské náměstí 6a). V pořadí již 9. benefice bude mít podobu přednášky a nese název "Poutník Gustav Mahler". Více na http://vecery.kapucini.cz.

5. 2.

Od 16.30 hodin se bude v Divadle Miriam (Ke Strašnické 10, Praha 10 – Strašnice) konat komorní koncert s poesií. Hudbu Dua Semplice (Vít Homér – flétna, Lukáš Dobrodinský – harfa) doprovodí umělecký přednes Blanky Suriakové.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se od 19.00 hodin v Anežském klášteře zúčastní koncertu k výročí Institutu klinické a experimentální medicíny.

6. 2.

Od 11.00 hodin, den před 700. výročím korunovace Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, se na místě konání korunovace, v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, sejdou současní potomci prvního Lucemburka a poslední Přemyslovny k děkovné mši svaté, kterou bude celebrovat arcibiskup Dominik Duka OP.

8. 2.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se ve 14.00 hodin setká v Břevnovském klášteře s redakcí Katolického týdeníku.

9. 2.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se při mši svaté od 13.30 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Dejvicích setká s vedoucími center pro mládež.

Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích a Karmelitánské nakladatelství pořádají besedu z cyklu Iniciativy 17–11, která se koná od 19.00 hodin v divadle Miriam. Na téma „Církev, ekumenismus, univerzální hodnoty“ promluví prof. Jan Sokol. Více http://i17-11.farnoststrasnice.cz.

10. 2.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se na půdě Slezské univerzity v Opavě zúčastní inaugurace českého překladu Jeruzalémské Bible. Ve 14.30 hodin přednese svou přednášku o Jeruzalémské biblické škole.

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze pořádají v předvečer svátku Panny Marie Lurdské oslavu XIX. světového dne nemocných v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1. Program na www.nmskb.cz.

Domov sv. Karla Boromejského (K Šancím 50, 163 00 Praha – 17 Řepy) pořádá od 14.00 hodin v refektáři koncert k Světovému dni nemocných. Staropražské písničky bude hrát Josef Horváth a spol. Více na www.domovrepy.cz.

11. 2.

Pražský arcibiskup Dominik Duka navštíví v Den nemocných Domov sv. Karla Boromejského v Praze – Řepích.

12. 2.

V Praze na Vyšehradě proběhne v rámci památky sv. Valentina již třetí Pouť snoubenců. Na programu bude celodenní rekolekce pro předem přihlášené snoubence od 9.00 do 15.00 hodin a poutní mše svatá od 15.30 hodin ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla. Je třeba se přihlásit do 7. února. Více na  http://manzelstvi.cz/valentin.

12. - 15. 2.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se spolu s dalšími českými biskupy zúčastní v Římě oslav svátku sv. Cyrila, který se slaví 14. února. Oslavy zahájí tříletou přípravu na výročí 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

14. 2.

Od 16.00 hodin přednese v Komunitním centru Matky Terezy (U modré školy 1, Praha 11 – Háje) doc. Jaroslav Šebek přednášku na téma „Lidovci a co dál?“.

14. – 20. 2.

Ve dnech 14. až 20. února 2011 proběhne tradiční Národní týden manželství, jehož téma zní „Věrnost není slabost“. Více na http://tydenmanzelstvi.cz.

15. 2.

Pražská arcidiecéze si při mši svaté v 18.00 hodin v kostele Panny Marie Sněžné připomene (tak jako každý 15. den v měsíci) 400. výročí mučednické smrti čtrnácti františkánských bratří od Panny Marie Sněžné. Mši svatou bude celebrovat arcibiskup Dominik Duka. U příležitosti výročí byla v ambitu kláštera připravena významná výstava, otevřená do 27. února 2011. Více na http://pms.ofm.cz.

16. 2.

Unie katolických žen pořádá od 14.30 hodin ve Farním klubu u Panny Marie Sněžné (Jungmannovo náměstí 18, Praha 1) společenské odpoledne na téma „Čína II – Sečuan, Tibet“, přednáší RNDr. Ondřej Bartušek.

17. 2.

Pražská arcidiecéze si připomene výročí narození blahoslaveného P. Gerharda Hirschfeldera, kněze vysvěceného roku 1932 pro hrabství kladské, tehdy spadající do pražské arcidiecéze, který byl za svůj odpor proti nacismu umučen v koncentračním táboře Dachau. Blahoslaven byl 19. září 2010 v Münsteru.

19. 2.

Cyrilometodějská pěší pouť bude zahájena mší svatou v 9.30 hodin v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci. Vzhledem k oslavám 800. výročí narození sv. Anežky České povede první etapa do kostela sv. Františka z Assisi ke křižovníkům. Více na www.poutnik-jan.cz.

20. 2.

V kostele Nejsvětějšího Salvátora proběhne od 20.00 hodin mše svatá s požehnáním nově zrekonstruovaných varhan. Hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Dominik Duka. Více na http://salvator.farnost.cz.

Při mši svaté v 9.00 hodin zazní v kostele sv. Vojtěcha (Pštrossova ul., Praha-Nové Město) Mše Antonína Hixe v podání chrámového sboru Cantus Amici pod taktovkou Lukáše Dobrodinského. Za varhany usedne Martin Moudrý.

Při nedělních bohoslužbách se bude konat sbírka „Svatopetrský haléř“. V roce 2010 bylo v pražské arcidiecézi jejím prostřednictvím vybráno celkem 1 000 675 Kč.

21. 2.

Od 10.00 hodin proběhne odborná konference, která se bude týkat nově zrekonstruovaných varhan v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Na večer je připravován slavnostní koncert v místním kostele.

23. 2.

Arcibiskup Dominik Duka se v Berlíně zúčastní diskuse o ateismu na základě knihy „Věřit rozumně – rozhovor o ateismu“, kterou vydalo nakladatelství FE – Verlag.

Občanské sdružení Rodinné centrum Praha ve spolupráci s Centrem pro rodinu při Arcibiskupství pražském pořádá od 19.00 hodin v kostele sv. Kříže (Na Příkopě 16) benefiční koncert pro rodinu pod názvem „Zpívání v kostele“. Více na http://rodinnecentrum.cz/koncert.

25. 2.

V 15.00 hodin začíná konference „Vyrovnání se s totalitní minulostí 20. století v česko-německém srovnání“, kterou v Iris Congress Hotelu pořádá od 25. do 27. února Sdružení Ackermann-Gemeinde. Se svou přednáškou vystoupí také pražský arcibiskup Dominik Duka.

27. 2.

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Karlově bude pražský arcibiskup Dominik Duka od 9.30 hodin slavit mši svatou při příležitosti 300. výročí požehnání tzv. Svatých schodů. Stavba schodů po vzoru Lateránské baziliky v Římě byla dokončena slavnostním požehnáním 19. února roku 1711.

Od 14.00 hodin proběhne v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha ekumenická bohoslužba za popravené, umučené a zemřelé politické vězně. Bohoslužbu, která završí V. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa „Mene Tekel“, povede pražský arcibiskup Dominik Duka. Více na www.menetekel.cz. (Aleš Pištora)

31. 01. 2011