Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - únor 2012

1. 2.

V rámci benefičních Večerů u kapucínů od 19.00 hodin vystoupí v kapucínském klášteře v Praze na Hradčanech písničkář Ivo Jahelka. Zpívat bude pro občanské sdružení Rosa, centrum pro týrané a osamělé ženy. Více na www.veceryukapucinu.cz.

2. 2.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se na svátek Uvedení Páně do chrámu od 9.30 hodin při mši svaté setká v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha s řeholníky Arcidiecéze pražské.

3. – 5. 2.

Biskup Václav Malý navštíví českou komunitu katolíků žijících v Paříži.

5. 2.

Při mši svaté od 9.30 hodin posvětí pražský arcibiskup Dominik Duka OP nový oltář v kostele sv. Anny v Benešově.

Během nešpor budou v 17.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavnostně uvedeni noví kanovníci Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. Jsou jimi probošt Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi a současně týnský farář a diecézní konzervátor P. Vladimír Kelnar. Spolu s ním se novým sídelním kanovníkem metropolitní kapituly stává také osobní sekretář arcibiskupa pražského P. Tomáš Roule. Více na www.mekapha.cz.

6. – 7. 2.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se spolu s ostatními biskupy pražské arcidiecéze a dalšími spolupracovníky zúčastní výjezdního zasedání biskupské rady.

8. 2.

Polský institut v Praze na závěr Mezinárodní roku Czesława Miłosze pořádá večer, který se zaměří na myšlenkový odkaz tohoto polského básníka a esejisty. Hosty setkání, které v 18.00 hodin zahájí pražský arcibiskup Dominik Duka OP, budou Krzysztof Czyżewski, Tomasz Dostatni OP a Josef Mlejnek. Bude rovněž představeno poslední číslo revue Salve věnované tvorbě Czesława Miłosze. Více na www.polskyinstitut.cz.

9. 2.

V Arcibiskupském paláci na Hradčanech se pražský arcibiskup Dominik Duka OP od 11.00 hodin setká s vikáři pražské arcidiecéze.

Od 18.00 hodin přednese pražský arcibiskup Dominik Duka OP ve sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 8 – Libni svou přednášku na téma „Člověk se ptá: Kdo jsem“. Více na http://liben.evangnet.cz/.

10. 2.

Domov sv. Karla Boromejského (K Šancím 50, Praha – Řepy) pořádá benefiční koncert ke Světovému dni nemocných. Na programu jsou skladby J. S. Bacha, A. Dvořáka, C. Francka, C. Saint-Saënse, W. A. Mozarta, Ch. Gounoda aj. Více na www.domovrepy.cz.

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského pořádá oslavu XX. Světového dne nemocných, která se bude konat v předvečer svátku Panny Marie Lurdské ve společenství nemocných, zdravotníků i všech, kteří se nemocným věnují, v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Mši svatou celebruje biskup Karel Hersbst v kostele sv. Karla Boromejského od 15.00 hodin. Před tím zazní přednášky P. Angela Scarana, Th.D., S.S.L. a Mons. Tomáše Holuba, Th.D. Více na www.nmskb.cz.

11. 2.

V Praze na Vyšehradě proběhne v rámci památky svatého Valentina Pouť snoubenců. Na programu bude celodenní rekolekce pro předem přihlášené snoubence od 9.00 do 15.00 hodin a poutní mše svatá od 15.30 hodin ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla. Na rekolekci se snoubenci přihlašují nejpozději do 7. února na http://manzelstvi.cz/valentin/.

České velkopřevorství Suverénního řádu Maltézských rytířů a Nadační fond Českého velkopřevorství Suverénního řádu Maltézských rytířů Lourdes pořádají od 17.00 hodin v konventuálním kostele Panny Marie Pod řetězem (Praha 1 – Malá Strana) mši svatou u příležitosti památky Panny Marie Lurdské. Sbírka při mši sv. bude věnována na podporu letošní řádové puti do Lurd. Více na www.lurdy.eu.

13. 2.

Od 14.00 hodin pražský arcibiskup Dominik Duka OP oslaví ve Všeobecné fakultní nemocnici XX. Světový den nemocných.

14. 2.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 10.00 hodin slavit mši svatou v kostele Nejsv. Trojice v Kolíně.

Ekologická sekce České křesťanské akademie zve od 17.30 hodin do přízemí kláštera Emauzy (Praha 2, Vyšehradská 49) na besedu na téma „Zvířata a spravedlnost“ s úvodním slovem P. RNDr. Matúše Kociana. Více na www.krestanskaakademie.cz.

V roce 1932 zemřel ThDr. Antonín Podlaha, pražský pomocný biskup, historik a archeolog.

15. 2.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP v 16.00 hodin požehná zrestaurovanou zámeckou kapli v Komorním Hrádku, ve kterém v současné době sídlí Školicí a vzdělávací středisko Ministerstva obrany ČR. Více na www.army.cz.

17. – 21. 2.

Během zasedání konzistoře bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP v Římě papežem Benediktem XVI. uveden mezi kardinály. Převezme kardinálský biret a jmenovací dekret. Kromě účasti na konzistoři bude během svého pobytu v Římě také koncelebrovat slavnostní mši svatou ve vatikánské bazilice sv. Petra a přijme gratulace svých spolupracovníků a přátel.

19. 2.

Při nedělních bohoslužbách proběhne ve farnostech sbírka "Svatopetrský haléř". Výtěžek sbírky bude, tak jako každý rok, odeslán Svatému otci, aby mohl jménem celé církve pomoci lidem v nouzi.

V roce 982 byl druhým pražským biskupem zvolen v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci sv. Vojtěch.

21. 2.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP přijme v Arcibiskupském paláci na Hradčanech premiéra německé spolkové země Sasko-Anhaltsko Reinera Haseloffa.

22. 2.

Mši svatou na Popeleční středu, kterou křesťané vstoupí do čtyřicetidenní postní doby, bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP slavit od 18.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Pražský arcibiskup během ní udělí popelec - kříž, který popelem vyznačí věřícím na čelo.

Popelec umělců, který pořádá Akademická farnost Praha, se koná v Městské knihovně na Mariánském náměstí. Čas bude upřesněn. Diváci se mohou těšit na představení s názvem „Lamento aneb Z tance strach a opět do tance (Den a noc matky Terezy)“ Lucie Trmíkové. Bohoslužbu s udílením popelce v nedalekém kostele Nejsv. Salvátora bude po představení celebrovat Mons. Tomáš Halík. Více na www.salvator.farnost.cz.

Mši svatou s udělováním popelce v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře hudebně doprovodí od 17.00 hodin Olejníkova Česká mše z Andělské hory. Více na http://svata-hora.cz.

23. 2.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se v Bratislavě zúčastní společného zasedání stálých rad České a Slovenské biskupské konference. Více na www.cirkev.cz.

V refektáři kláštera na Svaté Hoře zazní od 18.00 hodin první koncert cyklu „Hudba v nezvyklých souvislostech“. Barokní́ a soudobé́ skladby pro zobcovou flétnu a cembalo zahrají M. Devátá́, J. Šlechtová. http://svata-hora.cz.

23. – 24. 2.

Biskup Karel Herbst se ve Žďáru nad Sázavou zúčastní IV. Celostátního fóra mládeže.

25. 2.

Při příležitosti svého jmenování kardinálem bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP od 11.00 hodin slavit mši svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

26. 2.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 11.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Ždáru nad Sázavou slavit mši svatou pro Národní fórum mládeže a místní farnost.

26. 2. – 4. 3.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se spolu s ostatními biskupy České biskupské konference ve Vanově u Brna zúčastní exercicií. Více na www.cirkev.cz.

27. 2.

V tento den uplyne rok od úmrtí významného českého kněze a teologa Mons. Dr. Oty Mádra. Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě na tohoto svého člena vzpomene téhož dne při mši svaté v 18.00 hodin ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla. V prostorách kapituly bude od 19.00 hodin následovat vzpomínkový večer na téma: „Oto Mádr a katolický samizdat“. Více na www.kkvys.cz.

31. 01. 2012