Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - únor 2013

2. 2.

Na svátek Uvedení Páně do chrámu se uskuteční tradiční setkání řeholníků, řeholnic a zasvěcených osob s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou OP. Slavnost začíná v 10.00 hodin bohoslužbou s žehnáním svící v kapitulním kostele Všech svatých.

3. 2.

Farnost Lhotka zve na přednášku P. Mgr. Jana Linharta „Libanon – putování zemí cedrů a bílých hor“, která se bude konat v od 16.30 hodin v kostele P. Marie Královny míru (Ve Lhotce 36, Praha 4).

6. 2.

Bratři kapucíni pořádají od 19.00 hodin pravidelnou benefici v refektáři kláštera kapucínu na Hradčanech, během níž v programu nazvaném „Masopust Juž Nastal“ vystoupí Michael Pospíšil a jeho hosté. Výtěžek benefice bude věnován Komunitě Sant’Egidio, která se zaměřuje na pomoc lidem bez domova. Více na www.veceryukapucinu.cz.

8. 2.

Paulínky zvou na dva filmové večery ve farním klubu u Panny Marie Sněžné. V pátek 8. února (1. část) a v pondělí 11. února (2. část) od 19.15 hodin na film Lurdy. V rámci Roku víry nabízí toto filmové zpracování impuls k zamyšlení nad vztahem mezi vírou a vědou. Film uvede P. Miroslav Cúth. Vstupné dobrovolné.

9. - 11. 2.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP navštíví arcibiskupství v Hamburku, aby se zúčastnil oslav sv. Ansgara, prvního hamburského biskupa. Týden, který je věnován diskusím o víře, končí 10. února nešporami, které od 17.00 hodin povede pražský arcibiskup v evangelickém kostele sv. Michala. Více na www.ansgarwoche.de.

11. 2.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP na Mezinárodní den nemocných navštíví motolskou nemocnici. Pozdraví se s pacienty, setká se s vedením nemocnice a bude sloužit mši svatou.

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze zvou na oslavu XXI. Světového dne nemocných. Na programu jsou přednášky, které zakončí mše svatá od 15.00 hodin v kostele sv. Karla Boromejského. Více na www.boromejky.cz.

12. 2.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP převezme ve 14.00 hodin čestný doktorát Univerzity Hradec Králové. Doktorát bude pražskému arcibiskupovi udělen za přínos ke vzniku oboru Politologie-latinskoamerická studia a za navázání kontaktů s latinskoamerickými univerzitami. Více na www.uhk.cz.

13. 2.

Mši svatou na Popeleční středu, kterou křesťané vstoupí do čtyřicetidenní postní doby, bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP slavit od 18.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Pražský arcibiskup během ní udělí popelec - kříž, který popelem vyznačí věřícím na čelo.

V roce 1518 se narodil Antonín Brus z Mohelnice, katolický kněz, člen Řádu křížovníků s červenou hvězdou a od roku 1561 pražský arcibiskup.

14. 2.

Emeritní arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk se v Římě zúčastní oslav ke cti sv. Cyril a Metoděje.

16. 2.

V Praze na Vyšehradě v rámci památky svatého Valentina se uskuteční Arcidiecézní pouť snoubenců. Na programu bude celodenní rekolekce pro předem přihlášené snoubence od 9:00 do 15:00 hodin a poutní mše svatá v 15.30 hodin ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla. Na rekolekci, kterou povede P. Josef Čunek, SJ, se páry snoubenců přihlašují nejpozději do 13. února. Více na http://manzelstvi.cz/valentin/.

Národní rada Sekulárního františkánského řádu a společenství poutníků – přátel sv. Františka srdečně zvou na tradiční zahájení XXXII. ročníku pěší etapové poutě z Levého Hradce na Velehrad. Zahájení bude v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci v 9.30 hodin při mši svaté, kterou bude celebrovat biskup Karel Herbst. Druhá etapa začne v neděli 17. února v 9.00 hodin mší sv. v kostele sv. Cyrila a Metoděje, odkud se bude putovat do Mukařova. Více na www.sfr.cz nebo www.poutnik-jan.cz.

17. - 22. 2.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se spolu s dalšími biskupy Čech a Moravy zúčastní exercicií ve Vranově u Brna.

19. 2.

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za podpory Městské části Praha 1 od 17.00 hodin v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby „Salmi e concerti“ (nešporní hudba 17. a 18. stol. skladatelů A. Mazak, G. A. Rigati, Adam Michna z Otradovic a další).  Účinkuje Capella Regia: Magdalena Malá – barokní housle, Ondřej Šmíd – tenor, Jaromír Nosek – bas, Robert Hugo – varhany. Kostelní lavice jsou vytápěné, vstup na koncert volný.

22. 2.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP přednese od 19.00 hodin ve velké posluchárně Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v rámci aktivit Pražské vysoké školy psychosociálních studií přednášku na téma „Tomismus jako antropologický základ věd o člověku“. Více na www.pvsps.cz.

24. 2.

Biskup Karel Herbst se jako hlavní host od 18.00 hodin v předvečer výročí komunistického převratu zúčastní v Praze na Újezdě vzpomínky na oběti komunistického režimu. Více na www.viteznyunor.cz.

Při nedělních bohoslužbách proběhne v kostelech pražské arcidiecéze sbírka „Svatopetrský haléř“.

24. – 27. 2.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se zúčastní mezinárodního kongresu s názvem „Svatí Cyril a Metoděj mezi slovanskými národy: 1150 let od začátku misie“, který se koná na Papežské univerzitě Gregoriana (Papežský východní institut).
30. 01. 2013