Vyhledávání Menu

Významné události a výročí - únor 2015

1. 2.

Římskokatolická akademická farnost působící při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze slaví 25 let od obnovení studentské pastorace. Slavnostní mši svatou bude od 20.00 hodin sloužit Mons. Tomáš Halík. Více www.farnostsalvator.cz.

2. 2.

Na svátek Uvedení Páně do chrámu se uskuteční tradiční setkání řeholníků, řeholnic a zasvěcených osob s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou OP. Slavnost začíná v 10.00 hodin bohoslužbou s žehnáním svící v kapitulním kostele Všech svatých.

Arcibiskupství pražské pořádá od 19.00 hodin v Pastoračním středisku panelovou diskusi s názvem „Mezi dvěma synodami aneb evangelium pro dnešní rodinu“. Účastníky diskuze budou doc. Aleš Opatrný, doc. Jaroslav Šebek, P. Michal Němeček a dr. Jaroslav Lorman.

3. 2. - 17. 3.

Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha – Vršovice

zve na cyklus přednášek inspirovaných Exhortací papeže Františka Evangelium radosti. Každé úterý od 19.00 do 21.00 hodin. Více na www.farnostvrsovice.cz.

4. 2.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 18.00 hodin v Zrcadlové kapli pražského Klementina zúčastní vzpomínkového večeru k výročí narození lidického faráře Josefa Štemberky, který organizuje Český svaz bojovníků za svobodu. Více na www.zasvobodu.cz.

6. 2.

V Arcibiskupském paláci bude symbolicky předána finanční obnos Škole Jaroslava Ježka pro děti a mládež s postižením zraku, kterou vybral pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Finanční obnos pochází z vydražených obrazů, které pod patronací velvyslanectví Chilské republiky v Praze, malovaly děti několika pražských škol.

8. 2.

Farnost Nejsvětějšího Srdce Páně pořádá od 16.00 hodin přednášku s názvem „Příběhy kamenů“, kterou přednese akademický sochař Petr Váňa, mimo jiné realizátora obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Více na www.srdcepane.cz.

9. 2.

Pod záštitou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP a místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Bartošky se bude v Parlamentu ČR konat konference na téma „Eutanazie a křesťanství“. Konference je pouze pro zvané.

10. 2.

Trvalí jáhni pražské arcidiecéze se v Arcibiskupském paláci setkají s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou OP.

11. – 16. 2.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v Římě zúčastní kardinálské konzistoře.

11. 2.

U příležitosti Světového dne nemocných zvou pražské boromejky ke společné modlitbě za nemocné do kostela sv. Karla Boromejského. Po celý den mohou lidé přistupovat ke svátosti smíření a nemocných anebo požádat o individuální přímluvnou modlitbu za uzdravení. Začátek adorace je v 10.00 a mše svatá v 15.00 hodin. Více na www.nmskb.cz.

Pacienti, zaměstnanci a návštěvníci Psychiatrické nemocnice Bohnice se během bohoslužby k 22. výročí znovuvysvěcení kostela sv. Václava v Bohnicích budou moci setkat s biskupem Karlem Herbstem. Bohoslužba na svátek Panny Marie Lurdské začíná v 15.30 hodin. Více na www.plbohnice.cz.

13. 2.

V kostele Panny Marie na Slovanech, který je součástí benediktinského opatství (Emauzy) se od 18.00 hodin koná ekumenická bohoslužba u příležitosti 70. výročí náletů na Prahu a Emauzy. Bohoslužbě bude předseda biskup Karel Herbst.

14. 2.

V Praze na Vyšehradě se uskuteční pouť snoubenců ke sv. Valentinovi. Na programu bude celodenní rekolekce pro předem přihlášené snoubence a poutní mše svatá v 15.30 hodin ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla. Na rekolekci je třeba se přihlásit nejpozději do 13. února. Více na www.apha.cz/cpr.

17. 2.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná v 10.00 hodin ve Vojenském technickém ústavu letectva a protivzdušné obrany v Praze-Kbelích prototyp bezpilotního prostředku Brus. Více na www.vtusp.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP přijme v Arcibiskupském paláci zástupce Svazu perzekvovaných pedagogů.

V rámci „Varhanních nešpor maltézských rytířů“ v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici na Malé Straně se od 17.00 hodin koná druhý koncert cyklu duchovní hudby Cantate Domino canticum novum. Na programu budou díla W. A. Mozarta, J. Haydna, Clary Wieck – Schumann a dalších. Účinkuje Bronislava Tomanová – soprán, Eva Bublová – varhany. Vstup na koncert je volný.

Biskup Václav Malý bude od 19.00 hodin besedovat v kulturním centru Sirkus v Sušici. Beseda je nazvána „Škrtněte si prosím“. Více na www.kulturasusice.cz.

18. 2.

Mši svatou na Popeleční středu, kterou vstoupí křesťané do čtyřicetidenní postní doby, bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP slavit od 18.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Pražský arcibiskup během ní udělí popelec - kříž, který popelem vyznačí věřícím na čelo.

Od 15.30 hodin se v nemocničním kostele sv. Václava v Psychiatrické nemocnici Bohnice koná ekumenický „Popelec zdravotníků“, při kterém účastníky do postní doby uvede svou promluvou evangelický farář Ondřej Kolář a popelem označí katolický kněz Jan Kofroň. Více na www.plbohnice.cz.

V roce 1965 jmenoval papež Pavel VI. biskupa Františka Tomáška apoštolským administrátorem pražské arcidiecéze.

19. 2.

V roce 1965 byl pražský arcibiskup kardinál Josef Beran donucen čs. úřady natrvalo opustit svou vlast. Až do své smrti roku 1969 žil a pracoval v Římě.

21. 2.

Farnost Uhlířské Janovice zve na pěší pouť v rámci „Cesty sedmi kostelů“, která vychází ve 12.00 hodin od drahobudického kostela a směřuje do františkánského kláštera v Zásmukách. Více na www.farnostjanovice.cz.

22. 2.

Výročí mučednické smrti faráře Josefa Toufara připomene 22. února od 11.00 hodin v číhošťském kostele při mši svaté pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Od 13.00 hodin následuje diskuse s kardinálem Dukou, P. Tomášem Petráčkem a Milošem Doležalem.

Během bohoslužeb se koná sbírka „Svatopetrský haléř“.

22. – 28. 2.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se spolu s pomocnými biskupy pražské arcidiecéze a ostatními českými a moravskými biskupy zúčastní ve Vranově u Brna duchovních cvičení.

26. 2.

V kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě začíná Cyklus postních kázání, který potrvá až do 26. března. Pět biblických pohledů na eucharistii představí P. Jaroslav Brož a P. doc. Josef Hřebík. Kázání začínají v 18.00 hodin.
Aleš Pištora 29. 01. 2015