Vyhledávání Menu

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI A VÝROČÍ – ÚNOR 2016


V měsíci únoru nás čeká začátek postní doby, připomeneme si Světový den nemocných, proběhne pouť ke sv. Valentinu a připraveno je také několik zajímavých přednášek.


56625


2. 2.

Na svátek Uvedení Páně do chrámu se uskuteční tradiční setkání řeholníků, řeholnic a zasvěcených osob s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou OP. Slavnost začíná v 10.00 hodin bohoslužbou s žehnáním svící v kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě. 

3. 2.

Od 19.00 hodin se v rámci cyklu „Večery u kapucínů“ koná v historickém refektáři kapucínského kláštera v Praze na Hradčanech (Loretánské nám. 6a) 58. benefiční koncert, na kterém vystoupí Sedláčkovo kvarteto a zahraje skladby S. Hořínky, W. A. Mozarta a V. Franze. Výtěžek benefice podpoří Diakonii ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze a projekt "Stop násilí ve vztazích", konkrétně "skupinový terapeutický program" zaměřený na podporu lidí, kteří mají problémy s agresí ve vztazích. Více na www.veceryukapucinu.cz.

Pastorační středisko sv. Tomáše v Dobříši pořádá od 19.30 hodin besedu s Karlem Satoriou, autorem knížky Povoláním člověk (autogramiáda). Více na www.farnostdobris.cz.

4. 2.

Centrum Dominikánská 8 pořádá od 19.30 hodin v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí v Praze (vstup Jilská 7a) debatu o „utrpení Boha“. Diskutovat budou Ludvík Grundmann a Vojtěch Novotný. Více na www.dominikanska8.cz.

5. – 8. 2.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v Paříži zúčastní oslav 800. výročí dominikánského řádu ve Francii. 

10. 2.

Na Popeleční středu bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP od 18.00 hodin sloužit mši svatou ve svatovítské katedrále. Udělí během ní popelec – kříž, který popelem vyznačí věřícím na čelo. Začne tak čtyřicetidenní postní doba – příprava na slavení Velikonoc.

Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok zřizovaná Arcibiskupstvím pražským pořádá „Den otevřených dveří“. Více na www.jabok.cz.

Po bohoslužbě Popeleční středy, která v kostele Nejsv. Salvátora u Karlova mostu začíná v 19.00 hodin, se bude konat vernisáž postní intervence s názvem „Free Visit“. Autorem je německý umělec Christian Helwing. Projekt bude doprovázet série salvátorských Postních zamyšlení. Více na http://ctu-uk.cz.

11. 2.

V kostele sv. Karla Boromejského (Vlašská 36, Praha 1) si od 10.00 hodin věřící připomenou „Světový den nemocných“. Mši svatou bude od 15.00 hodin sloužit biskup Karel Herbst SDB.

Při příležitosti Světového dne nemocných navštíví pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP Polikliniku Agel v Italské ulici na Vinohradech.

Centrum Dominikánská 8 pořádá od 19.30 hodin v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí v Praze (vstup Jilská 7a) debatu na téma „Cizinci a vlastenci“ s filosofem a sociologem prof. Milošem Havelkou a francouzským novinářem žijícím v Praze Fabricem Martinem Plichtou. Více na www.dominikanska8.cz.

12. 2.

Bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu u sv. Anežky zve na „Křížovou cestu na Petřín“, která začíná u prvního zastavení v 16.00 hodin. Křížovou cestu povede P. Michal Pometlo OFM.

Arcibiskupství pražské zve na  postní duchovní obnovu s bratry františkány, Školskými sestrami sv. Františka a  jejich spolupracovníky. Akce proběhne v Pastoračním středisku (Kolejní 4, Praha 6) od 18.30 hodin a v sobotu 13. února od 9.00 do  17.00 hodin. Na programu jsou chvály, přednášky, adorace, přímluvná modlitba, rozhovory, příležitost ke  svátosti smíření a  mše svatá. Více na www.apha.cz/navrat-k-otci.

13. 2.

V Praze na Vyšehradě se 13. února bude konat pouť ke sv. Valentinovi. Na programu je celodenní rekolekce pro předem přihlášené snoubence a poutní mše svatá od 15.30 hodin ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla. Více na www.apha.cz/cpr-nov-pout-sv-valentin-2016.

Do bývalého františkánského kláštera v Zásmukách se 13. února opět vrátí poutníci, umělci, pedagogové, žáci, studenti a skauti, aby svou tvorbou na téma „Uvnitř a vně“ připomněli zajímavou historii místa, aktuální výzvy současného světa nebo svůj pohled na dnešní život v městě Zásmuky. Lidé budou tento den od 14.00 hodin moci zhlédnout výtvarné práce, putovní výstavu Stopy totality, vyslechnout si přednášející z Charity ČR, seznámit se s mezinárodním projektem proti totalitě Mene Tekel či si prohlédnout pokračující stavební obnovu kláštera. Výstava potrvá do 19. března. Vernisáži bude předcházet čtyřkilometrová pěší pouť od kostela z Drahobudic, odkud poutníci vyjdou ve 12.00 hodin. 

16. 2.

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ pořádá od 17.00 hodin Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby.

17. 2.

Centrum Dominikánská 8 pořádá od 19.30 hodin v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí v Praze (vstup Jilská 7a) debatu nad překladem dokumentu mezinárodní teologické komise Sensus fidei v životě církve. Hostem bude překladatel Ctirad Václav Pospíšil, debatu čtenářů moderuje Benedikt Mohelník OP. Více na www.dominikanska8.cz.

18. 2.

Centrum Dominikánská 8 pořádá od 19.30 hodin v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí v Praze (vstup Jilská 7a) debatu na téma „Katolický rozvod?“ Damián Němec OP bude hovořit o změnách v manželském právu, které zavedl papež František. Více na www.dominikanska8.cz.

Kolegiátní kapitula Všech svatých na  Hradě pražském ve Svatém roce Božího milosrdenství zve na cyklus postních kázání „Tři biblické příběhy o  milosrdenství“. Přednášky budou vždy ve čtvrtek, cyklus začíná 18. února v 18.00 hodin v kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě. Promluvy přednesou biblisté doc. Jaroslav Brož a doc. Josef Hřebík.

21. 2.

Biskup Karel Herbst SDB bude od 15.00 hodin sloužit v kostele sv. Jana Křtitele v Tuklatech mši svatou a zároveň požehná varhany.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 10.00 hodin sloužit mši svatou v Ostravě Svinově, aby v kostele, kde kardinál František Tomášek sloužil svou první biskupskou mši, připomněl „Vítězný únor“.

24. 2.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 18.00 hodin zúčastní na Újezdě u památníku obětem komunismu akce s názvem „Nezapomeňme na oběti komunismu“. V závěru aktu pronese své slovo.

25. 2.

Centrum Dominikánská 8 pořádá od 19.30 hodin v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí v Praze (vstup Jilská 7a) literární večer nazvaný „Krok do tmavé noci“, při kterém Miloš Doležal uvede svou novou knihu o P. Josefu Toufarovi. Dalšími hosty budou Helena Marjanovičová, Tomáš Petráček a Petr Pithart. Více na www.dominikanska8.cz.

Při příležitosti 180 let od korunovace Ferdinanda V. Dobrotivého českým králem se v roce 2016 bude konat několik kulturních akcí. Jednou z prvních bude přednáška doc. Jana Galandauera na téma „Ferdinand V. Dobrotivý a jeho význam pro české i evropské dějiny“, která zazní od 18.00 hodin v budově Českého svazu vědeckotechnických společností (Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1). Více na www.oslavykorunovace.cz.

28. 2.

Na závěr festivalu Mene Tekel povede pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 14.00 hodin ekumenickou bohoslužbu za oběti totality. Homilii přednese biskup Václav Malý.
Aleš Pištora 02. 02. 2016