Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - Září 2008

Kalendář


Září 2008

4. 9.

Při příležitosti 70. výročí posvěcení farního kostela sv. Františka z Assisi v Praze-Chodově se uskuteční slavnostní mše svatá v 18.00 hodin, koncert a program pro děti.

5. 9.

Přednáška Jérôma Vignona, prezidenta Francouzských sociálních týdnů, začne v 17.30 hodin v Sále kardinála Berana na Arcibiskupství pražském. Diskuzi moderuje prof. Tomáš Halík.

10. 9.

V 18.00 hodin začne zahajovací pódiová diskuse v rámci cyklu setkání „Menschen in Europa“ v Passau(Pasově). Diskuze, na níž vystoupí Angela Merkelová, německá spolková kancléřka, a José Manuel Barroso, prezident Evropské komise, se zúčastní také kardinál Miloslav Vlk.

12. 9.  

Na piaristické koleji na náměstí ve Slaném požehná kardinál Miloslav Vlk v 16.00 hodin pamětní desku k 350. výročí příchodu piaristů. V bývalé slánské kolejní kapli piaristů Zasnoubení Panny Marie bude pražský arcibiskup sloužit mši svatou.
 
13. 9.

V katedrále sv. Víta proběhne od 10.00 hodin jáhenské svěcení MUDr. Jiřího Kordy.

14. 9.

Kardinál Vlk se zúčastní oslav 650 let města Karlovy Vary. Od 11.00 hodin bude sloužit mši svatou v kostele sv. Máří Magdalény.

14. 9.

Roku 1998 papež Jan Pavel II. vydal encykliku FIDES ET RATIO.

15. – 17. 9.

V tyto dny proběhne na Svatém Hostýně III. vědecká katechetická konference, které se zúčastní také biskup Karel Herbst SDB.

15. - 23. 9.

Kardinál Vlk se zúčastní ekumenického setkání biskupů v Libanonu.

15. – 28. 9.

Dne 15. září hudbou Antonia Vivaldiho začíná 17. ročník mezinárodního festivalu duchovní hudby „Svatováclavské slavnosti“. Vedle primátora Prahy Pavla Béma převzal nad festivalem záštitu také kardinál Miloslav Vlk. Posláním festivalu je představovat publiku duchovní hudbu v celé její pestrosti a kráse ve vysoké interpretační kvalitě.

16. 9.

Mší svatou od 18.00 hodin se v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě oslaví svátek sv. Ludmily. Při mši zazní Missa in honorem Sti Alexii Otto Alberta Tichého.

18. 9.

Roku 1378 papež Urban VI. jmenoval pražského arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi prvním českým kardinálem.

21. 9.

Ekumenická neděle

Do kostela na kole. Smyslem této celorepublikové ekumenické akce je zdůraznění ekologických pozitiv cyklistické dopravy.

21. 9.

Roku 1348 bula papeže Klementa VI. potvrdila zakládací akt kláštera slovanských benediktinů na Novém Městě pražském, který provedl pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic.

24. 9.

V 19.30 začíná varhanní koncert „Svatý Václave“, kostel sv. Ludmily (Náměstí Míru, Praha) – účinkuje Pavel Černý.

Program Národní svatováclavské pouti 2008

26. září

STARÁ BOLESLAV

V 9.00 mše sv. v kryptě baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi.

V 18.00 hodin bude v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi sloužena Mše svatá ke cti sv. Kosmy a Damiána

Od 20.00 hodin začne za účasti kardinála Vlka Slavnostní svatováclavský koncert a nešpory - Gregoriánský chorál a svatováclavské čtení.

PRAHA

V 17.00 hodin proběhne na Václavském náměstí v Praze pod sochou sv. Václava svatováclavské duchovní zastavení.

27. září

STARÁ BOLESLAV

Od 6.30 modlitba se čtením následovaná od 7.00 latinskou mší svatou v bazilice sv. Václava a 7.45 ranní chvály

V 8.00, 9.00 a 16.30 mše sv. v kryptě byziliky.

V 10.00 hodin začíná Sváteční bohoslužba Národní svatováclavské pouti na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi, kterou vrcholí oslavy svátku sv. Václava.

Od 12.00 hodin následují na Mariánském náměstí po bohoslužbě hudební a divadelní programy na koncertních pódiích

Ve 12.00 hodin začíná v bazilice Panny Marie duchovní program s uctíváním Palladia.

V 14:00 hodin začíná koncert – G. Verdi: Requiem (orchestr a sbor Pražských madrigalistů, sólisté ND a dirigent Jan Chalupecký) na letní scéně Houštka.

Ve 14.30 bude prohlídka baziliky ve Staré Boleslavi s výkladem.

V 17.00 Dva svatováclavské koncerty – Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Stará Boleslav – Pražský smíšený sbor, Hudba Hradní stráže a Policie ČR

Od 20.00 hodin ohňový průvod sv. Václava a ohňostroj

Od 23.00 různá hudební vystoupení.

28. září

STARÁ BOLESLAV

V 18.00 mše sv. v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi.

PRAHA

V 8.00 a 11.00 mše svatá v pražské katedrále.

V 9.30 hodin začíná na svátek sv. Václava v katedrále sv. Víta slavnostní koncelebrovaná mše svatá, které předsedá kardinál Miloslav Vlk.

Ve 14.00 hodin proběhne požehnání Svatováclavské vinice, kterou podle legendy založil nad Starými zámeckými schody již sv. Václav.

V 16.00 hodin oslava pokračuje na III. hradním nádvoří před katedrálou kulturně - duchovním svatováclavským programem, který pořádá Magistrát hlavního města Prahy.

V 17.00 hodin navazují na oslavy svatováclavské České zpívané nešpory

V 18.00 Koncert v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha- Zelenka, Koželuh - Pražský katedrální sbor diriguje Josef Kšica

V 19.30 Antonín Dvořák, Requiem op. 89 – Chrám sv. Mikuláse na Malé Straně, Pražský filharmonický sbor, Karlovarský symfonický orchestr diriguje Miriam Němcová

Od 20.00 hodin poté následuje 10. jubilejní svatováclavský večer v Senátu Parlamentu České republiky.

29. 9.

Kardinál Vlk slavnostně otevře a posvětí Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech. Slavnostní otevření začne v 11.00 hodin. (ap)

27. 08. 2008