Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - září 2009

1.9.

Kardinál Miloslav Vlk zahájil nový školní rok mší svatou Veni Sancte (Přijď Duchu svatý) v kostele sv. Voršily na Národní třídě v Praze.

V kapli Arcibiskupství pražského byla mší svatou k Duchu svatému slavnostně zahájena činnost Metropolitní soudu.

2.9.

Od 10:00 hodin slavil kardinál Miloslav Vlk mši svatou se studenty Střední hotelové školy v Praze Jinonicích, kde přesně před rokem otevřel první kapli v necírkevní škole.

4.9

V kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech se koná adorace za nová povolání ke kněžskému i k zasvěcenému životu, za rodiny a za věrnost všech. Mši svatou bude od 15:30 hodin celebrovat kardinál Miloslav Vlk.

5.9.

Poutní mši svatou bude slavit kardinál Miloslav Vlk od 10:30 hodin v Hájku u Červeného Újezda.

Od 17:00 hodin bude kardinál Vlk slavit poutní mši v obci Lomec.

Domov sv. Karla Boromejského pořádá od 16:00 hodin na Letním pódiu „Slavnost v Zahradě“. V rámci hudebního odpoledne pro celou rodinu bude možné shlédnout také výstavu či zúčastnit se malování pro děti.

6. – 14.9.

Kardinál Miloslav Vlk se zúčastní ekumenického setkání biskupů v cisterciáckém klášteře Helfta u Eisleben v Německu.

8.9.

Římskokatolická farnost Praha - Bohnice pořádá od 19:30 hodin v rámci cyklu pravidelných koncertů v kostele sv. Petra a Pavla v Praze 8 – Bohnicích varhanní koncert v podání Jany Havlíčkové.

10.9.

V rámci Mezinárodního varhanního festivalu „Varhany“ ve spolupráci s Mezinárodním festivalem Free Organ World – Pražské varhany se od 19:30 hodin v kostele sv. Kateřiny v Praze pořádá koncert „Česká varhanní škola 19.–20. století“. Na varhany Em. Štěpána Petra z r. 1886 hraje Pavel Černý.

10. – 28.9.

Ve dnech 10. - 28.9. se uskuteční další ročník kulturního charitativního festivalu Dobříšské záření, který pořádá Římskokatolická farnost Dobříš a Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dobříši za podpory města Dobříš, MK ČR a Ing. Jerome Colloredo-Mannsfelda. Součástí programu bude mimo jiné také koncert skupiny Oboroh či Jablkoň.

11. 9.

Pomocný pražský biskup Václav Malý se zúčastní letošního setkání Forum 2000, jehož tématem je „Demokracie a svoboda v multipolárním světě“. Konference se koná od 11. do 13. září v Praze.

14.9.

Občanské sdružení pro opravu varhan v kostele sv. Ludmily v Praze pořádá od 19:00 hodin benefiční komponovaný večer pod záštitou starostky Městské části Prahy 2 paní Jany Černochové. Během večera bude Viktor Preiss číst z korespondence z let 1893-1916, která se dochovala v archivu ludmilské fary.

19.9.

Kardinál Miloslav Vlk posvětí v 10:00 hodin novou kapli v Kamenných Žehrovicích.

Kardinál Miloslav Vlk požehná v 15:00 hodin nové náměstí v Dolních Břežanech.

Komunitní centrum sv. Prokopa, Vokální soubor GESHEM a Městská část Praha 13 pořádají společně festival afro-amerických spirituálů Spiritual fest 2009. První blok programu začíná ve 14:00 hodin a končí v 17:00 hodin. V rámci druhé části, která je od 18:00 do 22:00 hodin, vystoupí mimo jiné také Svatopluk Karásek.

Farnosti berounského vikariátu pořádají pouť ke sv. Ludmile na Tetín. Program pouti začíná v 9:00 hodin příležitostí ke svátosti smíření v kostele sv. Kateřiny. V 10:00 hodin celebruje P. Josef Pecinovský a kněží berounského vikariátu slavnostní mši svatou v kostele sv. Ludmily.

19. – 20.9.

Na Levém Hradci se konají Slavnosti sv. Ludmily. Program zahájí v sobotu 19. 9. vigilie v 19:00 hodin, po ní následuje adorace. V neděli 20. 9. začíná slavnostní mše svatá v 10:00 hodin, následovat bude doprovodný program.

26.9.

Poutní slavnost ke sv. Václavu se koná v sobotu 26.9. kostel sv. Petra a Pavla na Budči. Slavnostní bohoslužba začíná v 10:30 hodin.

26. – 28.9.

Do České republiky přijede Svatý otec Benedikt XVI. Navštíví Prahu, Brno a Starou Boleslav.

Komunita Chemin Neuf otevře 26.–28. 9. svůj klášter pro všechny mladé, kteří se chtějí setkat se Svatým otcem ve Staré Boleslavi a prožít celodenní duchovní přípravu ve společné chvále a modlitbě. Víkend tvoří celek a začíná již v sobotu v 9:00.

27.9.

Splendor, společnost pro divadlo, hudbu a film, uvede od 19:30 v kostele sv. Václava na Smíchově v premiéře „Píseň o svatém Václavu“.  Účinkují: G. Filippi, A. Strejček, F. Kreuzmann, S. Schuller a sbory Cantores Pragenses a Sbor sv. Cecílie.

Svatováclavská sbírka na církevní školství se bude konat v neděli 27. září 2009 při všech bohoslužbách.

Roku 1094 posvětil pražský biskup Kosmas hlavní oltář v ještě nedostavěném chrámu sv. Víta na Pražském hradě.

28.9.

Roku 1929 u příležitosti oslav 1000. výročí mučednické smrti sv. Václava byla uspořádána ve Vladislavském sále a přilehlých komnatách Pražského hradu monumentální Svatováclavská výstava.

29.9.

Mší svatou Veni Sancte, kterou bude od 11:00 hodin slavit v kostele Panny Marie před Týnem kardinál Miloslav Vlk, bude slavnostně zahájen akademický rok Katolické teologické fakulty.

Kardinál Miloslav Vlk se od 19:30 hodin zúčastní podzimního koncertu na zahájení akademického roku ČVUT.

30.9.

Od 19:00 hodin se kardinál Miloslav Vlk v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zúčastní Svatováclavského večera, na němž jsou každoročně předávány Svatováclavské medaile. (ap)
02. 09. 2009