Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - září 2010

1. 9.

Kardinál Miloslav Vlk se od 11.00 hodin na hradě Křivoklát zúčastní prezentace pamětní stříbrné mince k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny.

V prostorách kapucínského kláštera v Praze na Hradčanech (Loretánské nám.) proběhne od 19.00 hodin přednáška na téma "Barokní a romantické skvosty na českých kůrech". Přednášku o dvou odlišných pojetích varhan spojenou s hudebními ukázkami přednese Radek Rejšek. Více na vecery.kapucini.cz.

2. 9.

Kardinál Miloslav Vlk bude v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích od 17.00 hodin slavit mši svatou u příležitosti 20. výročí založení tamního biskupského gymnázia.

V roce 1990 byla otevřena první Základní církevní škola sester voršilek v Ostrovní ulici v Praze.

3. 9.

V chodovské farnosti oslaví výročí posvěcení kostela sv. Františka z Assisi. Slavnostní bohoslužbu bude sloužit P. Antonín Klaret Dąbrowski, OFM v 18.00 hodin. Po mši svaté bude následovat setkání farníků.

4. 9.

Arcibiskup Dominik Duka se zúčastní „muklovské pouti“ na Svatý Hostýn, kterou každoročně pořádá Konfederace politických vězňů ČR. Mši svatou bude v bazilice Panny Marie Hostýnské sloužit od 10.00 hodin. Po ukončení mše proběhne slavnostní setkání u památníku politických vězňů.

Od 17.00 hodin bude kardinál Miloslav Vlk slavit poutní mši svatou v Lomci u Vodňan.

5. 9.

Arcibiskup Dominik Duka se od 10.00 hodin zúčastní legendární letecké air show „Czech International Air Fest“, která se odehraje na letišti v Hradci králové. Nad leteckým dnem převzal pražský arcibiskup spolu s předsedou senátu PČR Přemyslem Sobotkou, náčelníkem generálního štábu AČR Vlastimilem Pickem a primátorem Hradce Králové Otakarem Divíškem patronaci. Více na www.airshow.cz.

Od 14.00 hodin se pražský arcibiskup zúčastní Mezinárodní výstavy „Koně v akci“ v Pardubicích. Arcibiskup Duka požehná koním a jejich chovatelům. Biskup Josef Kajnek požehná zvon pro 120. ročník Velké pardubické. Více na www.pardubice-racecourse.cz.

Kardinál Miloslav Vlk bude ve Vranově u Brna od 11.15 hodin slavit mši svatou v rámci jubilejních zářijových poutí k Matce Boží Vranovské u příležitosti 770. výročí zjevení Panny Marie.

6. 9.

Pražský arcibiskup Dominik Duka navštíví gymnázium Voděradská v Praze – Strašnicích. Od 9.00 hodin bude slavit spolu se studenty a vyučujícími mši svatou.

„Hic sunt (domini) canes“ je název výstavy věnované devíti stoletím historie a života kapituly a dominikánského kláštera u sv. Jiljí na Starém Městě pražském. Výstava bude pro veřejnost otevřena od 6. září 2010 denně od 9 do 18 hodin. Výstavu zahájí pražský arcibiskup Dominik Duka OP. Více na www.vystava-dominikani.cz.

7. 9.

Pražský arcibiskup Dominik Duka zahájí v 11.15 hodin spolu s děkanem Katolické teologické fakulty UK Prokopem Brožem katechetickou konferenci. Tu od 7. – 9. září 2010 v prostorách Katolické teologické fakulty UK pořádá Katechetická sekce České biskupské konference a Katolická teologická fakulta UK. Věnovat se bude tématu Boží slovo v katechezi. Více na adks.apha.cz.

Ve 14.30 hodin se arcibiskup Duka v Husově domě v Jungmannově ulici setká se synodní radou Českobratrské církve evangelické.

Arcibiskup Dominik Duka se od 17.00 hodin v Národní technické knihovně v Dejvicích setká se studenty a občany Prahy 6. Tradiční setkání s osobnostmi organizuje Městská část Praha 6.

Slavnostní mši svatou v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně ke cti Panny Marie de Foy bude od 18.00 hodin sloužit provinciál českých jezuitů P. František Hylmar SJ. Za řízení Miloše Boka při ní zazní Missa brevis Es dur a další menší díla pro dětský sbor a varhany.

8. 9.

Pražský arcibiskup Dominik Duka převezme na pražském arcibiskupství reprezentační vydání Jeruzalémské Bible. Český překlad práce Jeruzalémské biblické školy dominikánů inicioval a po celou dobu koordinoval právě Dominik Duka.

9. 9.

Od 19.00 hodin pořádá Společnost pro duchovní hudbu a Královská kolegiátní kapitula za podpory MČ Prahy 2 v kapitulní bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě druhý koncert cyklu věnovaného dílu a osobnosti Bedřicha Antonína Wiedermanna. Sborová díla B. A. Wiedermanna a O. A. Tichého provede Bach-collegium Praha, varhanní skladby uvede titulární varhaník kapitulní baziliky sv. Petra a Pavla Josef Lecian.

10. - 11. 9.

Arcibiskup Dominik Duka se na pozvání kardinála Stanislawa Dziwisze zúčastní mezinárodní konference „Církev a sjednocená Evropa“, kterou pořádá Institut Jana Pavla II. v Krakově.

10. – 28. 9.

Římskokatolická farnost Dobříš spolu se Sborem Českobratrské církve evangelické

v Dobříši připravila tradiční kulturní charitativní festival „Dobříšské záření 2010“. Na programu jsou koncerty, besedy, soutěže pro děti. Výtěžek z festivalu bude věnován Farní Charitě ve Starém Kníně, která poskytuje sociální pomoc lidem v tísni a provozuje azylový dům pro matky s dětmi.

11. 9.

V 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze přijmou vzkládáním rukou a modlitbou biskupa Karla Herbsta jáhenské svěcení dva bohoslovci pražské arcidiecéze: PhDr. Radim Cigánek a Martin Sklenář.

12. 9.

Arcibiskup Dominik Duka při mši svaté v kostele sv. Gotharda požehná v 9.30 hodin základní kámen farního centra v Českém Brodě.

Večer v 18.00 hodin převezme pražský arcibiskup Dominik Duka čestné občanství města Polná. Mši svatou bude slavit v chrámu Nanebevzetí Panny Marie.

15. 9.

Arcibiskup Dominik Duka se zúčastní celorepublikového setkání Konfederace politických vězňů ČR, které se koná v Praze na Žofíně. Arcibiskup Duka je členem Konfederace politických vězňů.

16. 9.

Na svátek sv. Ludmily bude pražský arcibiskup Dominik Duka od 16.30 hodin slavit mši svatou v kostele sv. Ludmily na Královských Vinohradech.

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě pořádá od 9.00 hodin ve Vratislavově sále Nového děkanství seminář na téma „Přínos Vyšehradské kapituly pro český státní a kulturní život“. Se svými příspěvky vystoupí prof. Vlnas, prof. Hledíková, doc. Šebek a další. Více na www.kkvys.cz.

Památce kněží a bohoslovců, kteří byli nasazeni v letech 1949 – 1955 v době komunistické totality do pomocných technických praporů, bude v 10.00 hodin instalována pamětní deska na budově Katolické teologické fakulty UK. Desku slavnostně požehná rektor Arcibiskupského semináře Mons. ThLic. Artur Matuszek. Letos v září to bude 60 let, co první bohoslovci a kněží byli do „pétépáckých“ táborů nasazeni.

Oslava památky svaté Ludmily v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě začíná v 17.00 hodin. Při nešporách zazní gregoriánské chorály v podání Scholy Egidiana a Cantio. V 18.00 hodin pak bude biskup Václav Malý slavit mši svatou s hudebním doprovodem Pražského katedrálního sboru, který pod taktovkou Josefa Kšici provede Missu quatuor vocum Domenica Scarlattiho.

Papežská legace pro Svatyni Svaté Chýše v Loretu a bratři kapucíni zvou na koncert Loretánského varhanního festivalu, který se koná od 19.30 hodin. Na původní barokní varhany zahraje vatikánský varhaník Gianluca Libertucci.

17. 9.

Od 19.00 hodin se v Arcibiskupském paláci na Hradčanech koná komorní koncert souboru „Ad libitum“ na podporu Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Účinkují členové Vlahova kvarteta Praha a klavíristka Helena Suchárová Weiser. Záštitu poskytl arcibiskup Dominik Duka, který pronese úvodní slovo. Více na www.asociacehospicu.cz.

18. 9.

Před Arcibiskupským palácem na Hradčanech požehná arcibiskup Dominik Duka v 11.30 hodin policejnímu klubu motorkářů Blue Knights, který sdružuje policisty z mnoha zemí Evropy vykonávající službu na motocyklech.

Farnosti berounského vikariátu pořádají pouť ke sv. Ludmile na Tetín. V 10.00 hodin začíná slavnostní mše svatá v kostele sv. Ludmily. Přednášku o sv. Ludmile přednese prof. Jan Royt a zazní také koncert smyčcového kvarteta.

V roce 1350 císař Karel IV. vydal zakládací listinu a položil základní kámen kláštera lateránských augustiniánů s kostelem zasvěceným Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karlu Velikému na Novém Městě pražském.

18. – 19. 9.

Poradní odbor pro otázky životního prostředí při Synodní radě Českobratrské církve evangelické, Ekologická sekce České křesťanské akademie a Česká křesťanská environmentální síť vyhlásily již třetí ročník akce s názvem „Do kostela na kole“, jejímž cílem je propagovat cyklistickou dopravu.

19. 9.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se v Münsteru zúčastní beatifikace P. Gerharda Hirschfeldera. Kaplan Hirschfelder, který byl vysvěcen ve Vratislavi, jež v roce 1932 spadala do pražské arcidiecéze, se ve svých kázáních nesmířil s nacistickou diktaturou. Byl uvězněn a zemřel v koncentračním táboře Dachau.

Kardinál Miloslav Vlk se v Londýně zúčastní blahořečení kardinála Johna Henryho Newmana. Jednoho z největších teologů 19. století prohlásí za blahoslaveného během své pastorační návštěvy Velké Británie papež Benedikt XVI. Mše svatá se bude konat v Cofton Park, nedaleko hřbitova Birminghamského oratoria.

20. 9.

Kardinál Miloslav Vlk předá na půdě Katolické teologické fakulty UK Řád sv. Řehoře Velikého prof. Zdeňce Hledíkové.

21. 9.

Pomocný biskup pražský Mons. Václav Malý oslaví své 60. narozeniny.

23. 9.

V 9.30 hodin se pražský arcibiskup Dominik Duka v Arcibiskupském paláci setká s představenými mužských řeholí v Praze.

V 17.00 hodin požehná pražský arcibiskup Dominik Duka zvon kostela sv. Václava v Žabonosech. Předrománský kostel v otonském stylu v současné době probíhá celkovou rekonstrukcí.

V Komunitním centru Matka Terezy v Praze na Hájích zazní od 18.00 hodin „Svatováclavský koncert“ v podání Hudby Hradní stráže a Policie ČR.

25. 9.

Od 10.30 hodin bude pražský arcibiskup Dominik Duka slavit mši svatou v Budči. Po mši bude následovat diskuze s věřícími.

26. 9.

Kardinál Miloslav Vlk bude slavit mši svatou u příležitosti výročí posvěcení kostela Povýšení svatého Kříže ve Strání u Uherského Hradiště.

Od 18.30 hodin se v kostele sv. Ignáce na Novém Městě v Praze koná literárně-hudební pořad s četbou Starého zákona a knihy Tóbiáš. Uměleckého přednesu se ujali Jan Kačer, Josef Pejchal, Filip Sychra aj. Varhanní improvizace: Vladimír Roubal.

V roce 1650 byl na Staroměstském náměstí v Praze vztyčen Mariánský sloup a 30. září byla na jeho vrcholku umístěna socha Panny Marie.

27. 9.

Arcibiskup Dominik Duka odhalí ve 14.00 hodin pamětní desku svatováclavského sloupu na předpolí Karlova mostu na Malé Straně. Akce je součástí oslav svátku sv. Václava.

Od 17.00 hodin začíná na Václavském náměstí „Svatováclavské duchovní zastavení“, které je předznamenáním svatováclavských oslav ve Staré Boleslavi. Všechny přítomné osloví také pražský arcibiskup Dominik Duka.

Ve 21.00 hodin se shromáždí poutníci „Pražské pěší pouti do Staré Boleslavi“ v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích, aby po modlitbě nešpor společně vyrazili na svatováclavské oslavy do Staré Boleslavi. Z organizačních důvodů je nutné se na pouť přihlásit do 23. 9. 2010 na e-mailové adrese: farnostkyje@centrum.cz nebo na telefonním čísle: 739 203 254.

27. - 28. 9.

Proběhne Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi a v Praze. Více na www.staraboleslav.com.

28. 9.

Od 18.00 hodin bude pražský arcibiskup Dominik Duka slavit mši svatou také v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Během mše svaté bude znít mše Jana Dismase Zelenky.

Od 19.00 hodin proběhne v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí ekumenické setkání, kterého se zúčastní také biskup Václav Malý.

Arcibiskup Dominik Duka se od 20.00 hodin zúčastní obnovené premiéry prvorepublikového filmu sv. Václav, který bude za doprovodu České filharmonie promítán v Rudolfinu.

30. 9. – 3. 10.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se v Záhřebu zúčastní plenárního zasedání předsedů evropských biskupských konferencí. (Aleš Pištora)
31. 08. 2010