Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - září 2011

1. 9.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se od 19.30 hodin zúčastní v budově bývalého Federálního shromáždění společenského večeru Českých center. Více na www.czechcentres.cz.

1. – 30. 9.

V refektáři Domova sv. Karla Boromejského bude k 15. výročí založení tohoto zařízení otevřena výstava mapující jeho historii, současnost i vizi do budoucnosti. Více na www.domovrepy.cz.

3. 9.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se od 10.30 hodin zúčastní letecké air show Czech International Air Fest, která se odehraje na letišti v Hradci Králové. Arcibiskup Duka, který opět usedne do jednoho ze strojů, převzal nad CIAF záštitu. Více na www.airshow.cz.

Arcibiskup Dominik Duka OP bude od 16.30 hodin celebrovat mši svatou v kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech při příležitosti 20. výročí založení Křesťanského domova mládeže. Více na www.kdm.cz.

3. 9. – 2. 10.

Jubilejní 20. ročník mezinárodního festivalu duchovního umění Svatováclavské slavnosti nabídne řadu inspirativních setkání s uměním. Náplň festivalu se dramaturgicky dělí dvou částí: koncerty (v průběhu přibližně celého měsíce září) a akce liturgického charakteru, obohacené o kvalitní hudební program. Více na www.svatovaclavske.cz.

4. 9.

Biskup Václav Malý vysvětí při mši svaté od 10.00 hodin kostel sv. Bartoloměje ve Smolnici.

Od 14.00 hodin bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP slavit mši svatou v Hospici Dobrého pastýře v Čerčanech. Více na www.centrum-cercany.cz.

V 18.00 hodin povede pražský arcibiskup Dominik Duka OP nešpory s uvedením nových kanovníků Vyšehradské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v bazilice sv. Petra a Pavla. Více na www.kkvys.cz.

5. 9.

Roku 1561 byl pražským arcibiskupem jmenován Antonín Brus z Mohelnice, což bylo slavnostně oznámeno královským mandátem 12. ledna 1562. Rok nato, 26. září 1562, bylo Ferdinandem I. po 140 letech sedisvakance formálně obnoveno pražské arcibiskupství.

7. 9.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 9.30 hodin sloužit mši svatou pro příslušníky PTP v Zaječově u Hořovic na místě někdejšího tábora. Setká se rovněž s místním starostou.

8. 9.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP pronese úvodní slovo ke koncertu 16. Mezinárodního varhanního festivalu, který začíná od 19.00 hodin v bazilice sv. Jakuba Staršího v Praze na Starém Městě. Více na www.auditeorganum.cz.

Řád Menších bratří františkánů pořádá od 19.30 hodin v kostele Panny Marie Sněžné v Praze na Jungmannově náměstí v Praze benefiční koncert k poctě Antonína Dvořáka u příležitosti 170. výročí jeho narození. Zazní autorovy Biblické písně, Preludia a fugy pro varhany – z juvenilií a duchovní slovo P. Antonína Klareta Dabrowskiho O. F. M.

10. 9.

Od 10.30 hodin bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP slavit poutní mši svatou ve františkánském klášteře v Hájku. Od 13.15 proběhne beseda s arcibiskupem Dukou.

11. 9.

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude od 9.00 hodin slavit poutní mši svatou v kostele Povýšení sv. Kříže ve Vinoři. Navštíví také zámecký areál Ctěnice, kde se nachází stálá expozice kočárů ze sbírek Arcibiskupství pražského.

13. 9.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP jakožto předseda rady ČBK pro duchovní službu v armádě vyšle v kostele ve Voticích dva nové vojenské kaplany do duchovní služby v armádě.

14. 9.

V 16.00 hodin bude jmenovanému 48. velmistru a generálu Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou P. Josefu Šedivému O. Cr. udělena pražským arcibiskupem Dominikem Dukou v kostele sv. Františka z Assisi na Praze 1 opatská benedikce. Více na www.krizovnici.eu.

15. 9.

V 17.00 hodin zahájí pražský arcibiskup Dominik Duka OP na Staroměstském náměstí charitativní koncert na podporu Somálska, který pořádá Magistrát hl. m. Prahy.

V den památky P. Marie Bolestné bude v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře mše svatá v 17.00 hodin. Při mši zazní Stabat Mater Franze Schuberta v podání Komorního smíšeného sboru dr. Vl. Vepřeka, Svatohorského chrámového sboru a Příbramské filharmonie. Více na http://svata-hora.cz.

Od 18.30 hodin se uskuteční koncert s názvem „Pocta A. Dvořákovi“ ke 170. výročí narození tohoto skladatele v refektáři Domova sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích. Účinkují protagonisté Státní opery Praha - Daniela Radosa (soprán) a Adolf Melichar (klavír). Více na  www.domovrepy.cz.

V rámci mezinárodního festivalu klasické hudby oslavujícího nejznámějšího českého skladatele Antonína Dvořáka bude od 20.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha provedeno Dvořákovo Requiem, op. 89 pro sóla, sbor a orchestr na text latinské smuteční mše. Maria Kobielska (soprán), Denisa Hamarová (alt), Tomáš Černý (tenor), Jan Martiník (bas), Pražský filharmonický sbor – Lukáš Vasilek (sbormistr). Českou filharmonii řídí Ion Marin. Více na www.dvorakovapraha.cz.

15. – 21. 9.

Biskup Václav Malý jako předseda rady Iustitia et Pax podnikne cestu na Kubu. Při svých cestách je veden snahou poznat život a podmínky křesťanů v různých zemích světa.

16. 9.

Na svátek sv. Ludmily bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP od 18.00 hodin slavit mši svatou v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě.

17. 9.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 10.00 hodin slavit mši svatou v kostele sv. Kříže v Jihlavě.

Pouť ke cti svaté Ludmily u příležitosti 1090. výročí její mučednické smrti se koná od 10.00 hodin v Tetíně. Hlavním celebrantem vikariátní poutní mše svaté bude generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Michael Slavík. Více na www.ludmila-tetin.cz.

U příležitosti Dnů evropského dědictví bude v rámci širšího programu věnovaného památkám Dolních Chaber, veřejnost upozorněna na unikátní původně románský kostel Stětí sv. Jana Křtitele. Zajímavosti a význam kostela zájemcům přiblíží mj. přednášky prof. Jana Royta (10:00–12:00) či archeologů PhDr. Michala Trymla a PhDr. Zdeňka Dragouna (13:00–17:00). Více na www.osop-chabry.cz.

18. 9.

Od 11.00 hodin se na Tetíně koná řeckokatolická poutní bohoslužba. Následovat bude občerstvení, prohlídka Tetína s průvodcem a přednáška historika umění prof. Jana Royta. Více na www.ludmila-tetin.cz.

Od 14.00 hodin se v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši koná mše svatá při příležitosti 10. výročí otevření Pastoračního centra sv. Tomáše. Hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP. Po mši následuje přátelské setkání v Pastoračním centru.

19. – 26. 9.

Arcibiskup Dominik Duka OP bude od 19. do 26. září pobývat v USA. Hlavním cílem jeho cesty je oslava 170. výročí narození Antonína Dvořáka. V bazilice National Shrine of the Immaculate Conception ve Washingtonu bude 25. září hlavním celebrantem a kazatelem při mši sv., která bude součástí Dvořákova festivalu (Mutual Inspirations Festival 2011 - Antonín Dvořák). Arcibiskup Duka navštíví rovněž hrob sv. Jana Nepomuka Neumanna ve Philadelphii v rámci jeho jubilea. Setká se tam s nově jmenovaným arcibiskupem Charlesem Chaputem. Více na www.mutualinspirations.org.

20. 9.

V Den Charity v 10.00 hodin budou v kostele sv. Tomáše v Praze na Malé Straně oceněni vybraní pracovníci charit ze všech českých a moravských diecézí. V pražské arcidiecézi budou zároveň pro veřejnost otevřeny charitní domy pro matky s dětmi, nemocné a bezdomovce. Více na www.praha.charita.cz.

22. 9.

V roce 1871 se narodil kněz, spisovatel a literární kritik Karel Dostál-Lutinov.

V roce 1901 byl slavnostně vysvěcen pseudorománský kostel sv. Prokopa v Praze – Braníku.

23. 9.

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče pořádá od 19.00 hodin v Arcibiskupském paláci benefiční koncert pro hospice. Záštitu poskytl arcibiskup pražský Dominik Duka OP. Koncert tradičně otevírá kampaň ke Světovému dni hospiců a paliativní péče, který se letos koná v sobotu 8. října. Více na www.asociacehospicu.cz.

24. 9.

Od 10.30 hodin se v rotundě sv. Petra a Pavla na Budči uskuteční slavností mše ke cti sv. Václava. Ve 12.00 hodin bude následovat prohlídka areálu s odborným výkladem. Více na www.staraboleslav.com.

25. – 28. 9.

Ve dnech 25. – 28. září 2011 přijede do pražské arcidiecéze poutní Vlak Jana Pavla II. Totus tuus – Celý tvůj. Vlak požehnal předloni Svatý otec Benedikt XVI. a v Polsku přepravuje cestující mezi Krakovem a Wadowicemi, rodištěm Jana Pavla II. Vlak „Totus tuus“ je putující expozicí života a odkazu prvního slovanského papeže bl. Jana Pavla II., kterou si věřící mohou prohlédnout v pondělí 26. 9. a v úterý 27. 9. na hlavním nádraží v Praze a ve středu 28. 9. na nádraží ve Staré Boleslavi vždy od 9.00 do 17.00 hodin. Více na www.staraboleslav.com.

27. 9.

V 9.30 hodin přijme pražský arcibiskup Dominik Duka OP v Arcibiskupském paláci náčelníky vojenských policií armád Severoatlantické aliance.

Od 14.00 hodin proběhne v Mladotově domě na Pražském hradě představení nové knihy o katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Spolu s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou OP knihu představí prezident republiky Václav Klaus.

V 17.00 hodin začíná na Václavském náměstí pod sochou sv. Václava v Praze program komponovaného pásma s názvem „Svatováclavské duchovní zastavení“. Akce je součástí Národní svatováclavské pouti 2011. Více na www.staraboleslav.com.

V předvečer hlavní oslavy svátku národního patrona sv. Václava se v 19.00 hodin slavnostně rozezvučí zvony ve farnostech pražské arcidiecéze, aby nás přivedly k zastavení a ke společnému modlitebnímu mostu v hodinu, kdy bude na poutní místo do Staré Boleslavi opět po roce převážena relikvie sv. Václava. Více na www.staraboleslav.com.

V 19.50 přivítá pražský arcibiskup Dominik Duka OP v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi relikvii sv. Václava, která bude tak jako obvykle přivezena v prezidentském voze v doprovodu motocyklové jednotky Hradní stráže. Od 20.00 hodin poté následuje slavnostní svatováclavský koncert s nešporami. Více na www.staraboleslav.com.

28. 9.

V den slavnosti sv. Václava začíná program v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v 7.00 hodin mší svatou u hrobu národního patrona. V 9.30 následuje další mše svatá a v 17.00 české zpívané nešpory ze slavnosti sv. Václava. Mši svatou v 18.00 hodin bude celebrovat biskup Václav Malý. Při mši svaté zazní Missa Gratias agimus Tibi od Jana Dismase Zelenky. Více na www.staraboleslav.com.

Slavnostní koncelebrovaná mše svatá ke cti sv. Václava, kterou vyvrcholí Národní svatováclavská pouť do Staré Boleslavi, začíná v 10.00 hodin na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. Hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka OP. Více na www.staraboleslav.com.

Od 12.00 následuje na Mariánském náměstí hudební a divadelní program. Od 13.30 proběhne v bazilice Panny Marie modlitba za národ u Palladia země české. Chrámový koncert Far Musica s Václavem Hudečkem začíná v bazilice Panny Marie od 17.00 hodin. Národní svatováclavská pouť bude již tradičně zakončena ve 20.00 hodin ohňovým průvodem sv. Václava a ohňostrojem. Více na www.staraboleslav.com.

Roku 1971 zemřel Bohuslav Reynek, katolický básník, grafik a překladatel.

29. 9.

Mše svatá „Veni Sancte“, při níž studenti, vyučující i příznivci Katolické teologické fakulty UK budou prosit o Boží požehnání v akademickém roce 2011/2012, bude slavena od 9.00 hodin v kostele Matky Boží před Týnem na Staroměstském náměstí v Praze.

Roku 1771 byl slavnostně vysvěcen nový farní kostel sv. Matěje v Praze – Dejvicích.

30. 9. – 2. 10.

O víkendu se uskuteční setkání pro účastníky letošních Světových dnů mládeže v Madridu. Smyslem je ohlédnout se za prožitými událostmi a znovu si zpřítomnit duchovní impulzy, které tato událost každému účastníkovi přinesla. Je to také příležitost setkat se opět s ostatními účastníky, prohloubit vztahy a samozřejmě se i dobře bavit. Více na www.praha.signaly.cz.

30. 08. 2011