Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - září 2012

1. 9.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 10.00 hodin zúčastní Národních dožínek v Českých Budějovicích. Dožínky, které budou slavnostně zahájeny v Pivovarské zahradě, jsou součástí 39. ročníku Mezinárodního agrosalonu Země Živitelka. Více na www.apic-ak.cz.

2. – 9. 9.

V Praze se sejde mezinárodní skupina studentů a absolventů vysokých škol, která bude turistům nabízet bezplatné komentované prohlídky kostela Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu. Cílem projektu "Živé kameny" je zprostředkovat duchovní kontext sakrálních památek. Více na www.jesuit.cz.

3. 9.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v 8.00 hodin zúčastní slavnostního zahájení nového školního roku na Základní škole Kladská 1 na Praze 2. Více na www.kladska.cz.

4. 9.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se na Vítkově od 10.00 hodin zúčastní pohřbu generála Tomáše Sedláčka.

5. 9.

Od 19.00 hodin se v klášteře v Praze na Hradčanech (Loretánské nám. 6a) uskuteční další „Večer u kapucínů“. Téma je "Umění harmonie jako služba Bohu" a těšit se lze na koncert z děl Georga Philippa Telemanna při příležitosti 245 let od jeho úmrtí. Více na www.veceryukapucinu.cz.

6. 9.

Již dvacáté setkání bývalých příslušníků pomocných technických praporů se bude konat v Zaječově - Svaté Dobrotivé u Hořovic. Celý program již tradičně zahajuje mše svatá. Tu bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit od 9.30 hodin v kostele Panny Marie a sv. Benigny. Více na www.augustiniani.cz.

7. 9.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP otevře nové muzeum v Bílé Vodě, které bude kromě historie Bílé Vody od nejstaršího osídlení připomínat také násilnou internaci řádových sester v minulém století. Od 16.30 hodin bude pražský arcibiskup slavit mši svatou.

8. 9.

V 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha přijmou jáhenské svěcení Vojtěch Smolka a Jan Primus, kteří tak učiní další krok na své cestě ke kněžství.

V secesním kostele sv. Václava v areálu Psychiatrické léčebně Bohnice zazní v rámci "Dnů Evropského kulturního dědictví" od 15.00 hodin koncert vokálních a varhanních děl mistrů klasicistní a romantické duchovní hudby. Od 13.00 do 18.00 hodin bude kostel zpřístupněn.

9. 9.

Během nešpor v kostele Všech svatých na Pražském hradě bude v 18.00 hodin pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou OP instalován nový probošt Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském P. prof. Petr Piťha.

13. 9.

V rámci kulturního charitativního festivalu „Dobříšské záření“ 2012 pořádají farnost Dobříš, Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dobříši od 19.30 hodin setkání s ministrem školství prof. Petrem Fialou. Téma zní „Moudrost nejsou žádné čáry a vzdělání není nikdy dost“. Více na www.farnostdobris.cz.

V roce 1782 se narodil Václav Michal Pešina z Čechorodu, katolický kněz, národní buditel, spisovatel a redaktor, který byl v roce 1832 jmenován kanovníkem a kazatelem v katedrále sv. Víta. Jeho zásluhou bylo započato s obnovou tohoto chrámu.

14. 9.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 19.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavit mši svatou pro řád sv. Lazara.

Na svátek Povýšení sv. Kříže se bude od 18.00 hodin konat bohoslužba slova s duchovní hudbou v kostele sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně. Při tomto meditativním zastavení s tématem Stabat Mater zazní kromě gregoriánského chorálu a výběru z duchovní poezie též skladby autorů jako P. Hindemith, A. Pärt, G. B. Pergolesi nebo W. A. Mozart. Bohoslužbu povede dr. Vojtěch Eliáš, prezident Arcidiecézní charity Praha. Více na www.stnicholas.cz.

15. 9.

Od 17.00 hodin se v secesním kostele sv. Václava v areálu Psychiatrické léčebně Bohnice v rámci "Dnů Evropského kulturního dědictví" uskuteční koncert Japonských hudebníků. Na programu budou klasické i současné japonské, korejské a české instrumentální skladby. Od 13.00 do 18.00 hodin bude kostel zpřístupněn.

15. – 16. 9.

Biskup Václav Malý se zúčastní oslav 100. výročí posvěcení kostela sv. Václava v rumunském Banátu.

16. 9.

Na svátek sv. Ludmily bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP od 18.00 hodin slavit mši svatou v bazilice sv. Jiří.

Ve 14.00 hodin vyrazí od kostela sv. Matěje v Dejvicích mariánská pouť přes Šárecké údolí do Lysolaj ke kapličce Panny Marie Bolestné v Houslích, kde se v 16.00 hodin uskuteční poutní mše svatá u příležitosti svátku Panny Marie. Od 17.00 hodin vystoupí Víťa Marčík s pohádkou o Sněhurce. Více na www.teatr.cz.

Farnosti berounského vikariátu a Sdružení sv. Ludmily na Tetíně srdečně zvou na starobylé poutní místo Tetín na pouť ke cti sv. Ludmily. Poutní mše svatá, kterou bude celebrovat biskup Karel Herbst, začíná v 11.15 hodin. Od 15.00 hodin začíná v kostele sv. Ludmily koncert „Mše D dur – Lužanská“ od A. Dvořáka.

18. 9.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v německém Konnersreuthu zúčastní oslav 50. výročí úmrtí Therese Neumannové, jejíž proces blahořečení byl zahájen v roce 2005. Od 19.00 hodin bude hlavním celebrantem mše svaté na náměstí Theresy Neumannové. Více na www.therese-neumann.de.

Suverénní řád maltézských rytířů a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1 pořádají od 18.00 hodin koncert duchovní hudby v řádovém kostele Panny Marie pod řetězem. Dvanáct motet F. X. Brixiho Corona stelarum duodecim Beatae Mariae Virginis provede pod vedením Romana Michálka Spolek pro vokální a komorní hudbu Fenix a barokní instrumentální soubor.

19. 9.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP převezme na francouzském velvyslanectví v Praze v 18.00 hodin nejvyšší státní vyznamenání Francie – Řád čestné legie.

20. 9.

Po mši svaté, kterou bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP celebrovat od 18.30 hodin v kostele sv. Jiljí, bude v dominikánském klášteře následovat diskusní večer k 50. výročí úmrtí P. Silvestra Braito OP.

24. a 25. 9.

Provincie bratří františkánů pořádá ve spolupráci s KTF UK odbornou konferenci „Čtrnáct pražských mučedníků v kontextu sklonku vlády Rudolfa II.“ Konference bude mít teologickou, historickou a uměnovědnou část – 24. 9. proběhne v refektáři františkánského kláštery panelová diskuse, 25. 9. vlastní konference v prostorách KTF UK (Thákurova 6). Více na www.pragamartyres.eu.

25. 9. – 25. 11.

Provincie bratří františkánů uspořádala v ambitu kláštery obnovenou výstavu „Čtrnáct pražských mučedníků“. Výstava přinese zásadní informace o historické události, ale také zprostředkuje prožitek toho, co se na masopustní úterý 1611 v Praze a zejména v konventu u Panny Marie Sněžné odehrálo. Více na www.pragamartyres.eu.

V roce 1962 zemřel ThDr. Silvestr Maria Josef Braito, katolický kněz-dominikán, teolog a spisovatel. V letech 1930–1950 byl profesorem estetiky a mystiky na dominikánském řádovém učilišti v Olomouci. Za komunistického režimu v březnu 1950 zatčen a vězněn do roku 1960. Založil a vydával revue „Na hlubinu“ a „Výhledy“. Redigoval homiletický časopis „Katolický kazatel“. Podílel se na českém překladu „Summy theologické“.

26. 9.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná v kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech ve 14.30 hodin medailky pro vojáky, kteří působí v misích Armády České republiky. Více na www.army.cz.

27. 9.

V předvečer svátku sv. Václava se v okamžik převozu relikvií sv. Václava z Prahy do Staré Boleslavi uskuteční od 18.00 hodin ve všech farnostech v zemi „modlitební most za český národ“, který bude provázet vyzvánění zvonů. Relikvie budou v basilice sv. Václava uvítány v 19.50 hodin. Od 20.00 hodin začíná slavnostní svatováclavský koncert a nešpory.

Od 17.00 hodin začíná na Václavském náměstí pod sochou sv. Václava Svatováclavské duchovní zastavení.

28. 9.

Slavnostní koncelebrovaná mše svatá ke cti sv. Václava, kterou vrcholí Národní svatováclavská pouť do Staré Boleslavi, začíná v 10.00 hodin na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. Hlavním celebrantem tentokrát bude olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Po celý den bude ve všech chrámech ve Staré Boleslavi probíhat duchovní a kulturní program. Od 12.00 hodin začíná hudební a divadelní programy na koncertních pódiích. Slavnostní den bude zakončen průvodem ve 20.00 hodin. Více na www.staraboleslav.com.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha budou oslavy národního světce vrcholit mší svatou od 18.00 hodin, kterou bude celebrovat biskup Karel Herbst. Při bohoslužbě zazní Messe solennelle cis moll, op. 16 od L. Vierneho.

29. 9.

Na Budči v rotundě sv. Petra a Pavla bude od 10.30 hodin celebrována slavností mše svatá ke cti sv. Václava. Od 12.00 hodin začíná prohlídka areálu s odborným výkladem.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 10.00 hodin v kostele sv. Karla Boromejského přítomen skládání doživotních slibů sester boromejek.

30. 9.

V 10.30 hodin v kostele sv. Václava ve Vršovicích budou na trvalé jáhny vysvěceni Pavel Švarc a Jan Rückl.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 11.15 hodin slavit poutní mši svatou ve smíchovském kostele sv. Gabriela. Více na www.farnostsmichov.cz.

Při bohoslužbách proběhne ve farnostech pražské arcidiecéze Svatováclavská sbírka na církevní školství. V loňském roce bylo vybráno 610 497,80 Kč a prostředky byly rozděleny církevním školám a školským zařízením působícím v arcidiecézi.

30. 08. 2012