Vyhledávání Menu

Výzva českých a moravských biskupů ke sbírce \"svatopetrský haléř\"

Výzva českých a moravských biskupů ke sbírce „svatopetrský haléř“

(Přečtěte na konci bohoslužeb v neděli 10. února 2008, datum platný pro Arcidiecézi pražskou)
 

Drazí bratři a sestry,

příští týden, v neděli 17. února, se uskuteční pravidelná sbírka nazvaná „Svatopetrský haléř“.

Prostředky získané v rámci sbírky „Svatopetrský haléř“ jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živel­ných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Svůj dar věnujeme s vědomím křehkosti naší vlastní existence a s přáním preventivně poskytnout pomoc těm, kteří ji budou potřebovat.

V roce 2007 se při ní v České republice vybralo 12 a ¾ milionu korun. Svatý otec v děkovném dopise velmi ocenil toto gesto naší účasti na jeho pastoračním úsilí a všem dárcům uděluje apoštolské požehnání.

Za tuto štědrost vám patří dík nejen od Svatého otce, ale i od nás, biskupů.

Vaši čeští a moravští biskupové

 

Výzva českých a moravských biskupů ke sbírce „svatopetrský haléř“ (dokument MS Word)Výzva českých a moravských biskupů ke sbírce „svatopetrský haléř“ 53.5 KB

21. 08. 2013