Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Vzniká nový trapistický klášter

Hlavním celebrantem slavnosti posvěcení a položení základního kamene budoucího trapistického kláštera Naší Paní nad Vltavou, která začne v 10.00 hodin, bude apoštolský nuncius Mons. Diego Causero. Samotný obřad položení a požehnání základního kamene, který se odehraje v rámci mše svaté, povede generální vikář Mons. Michael Slavík. Tento den bude symbolicky zahájena stavba kláštera v blízkosti Slapské přehrady na klidném místě vhodném pro spiritualitu řádu trapistek, která by měla být dokončena do dvou let.

Na svátek Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 2008 přijede stavbu požehnat také kardinál Miloslav Vlk, který poličanskou komunitu dnes tvořenou Češkami, Italkami a jednou Maďarkou pozval z mateřského kláštera trapistek v italském Vitorchianu, půvabné vesnici, která stojí na vrcholcích pískovcových skalisek (na obrázku). Nový klášter, který budou obývat první trapistky v Čechách, se stane již sedmou fundací mateřského kláštera.

V Poličanech je prozatím v provozu dům pro hosty, který bude tvořit nedílnou součást kláštera. Je určen pro ty, kdo budou chtít nějaký čas strávit v tichu a modlitbách popřípadě spolu s řeholnicemi pracovat. Přijímání hostů totiž patří k tradici benediktinského mnišství.

V České republice již působí mužský řád trapistů. Svůj klášter si vybudovali v Novém Dvoře u Toužimi z téměř zbořeného statku. Již během stavby v roce 1999 začala mnišská komunita asi 15 řeholníků v tomto moderním klášteře působit.

Řád cisterciáků přísné observance (Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae, O.C.S.O.), jehož členové jsou nazýváni trapisté, vznikl v 17. století v rámci reformy cisterciáckého řádu ve Francii v klášteře La Trappe. Odtud také pochází jméno. Trapisté se vrátili k původní řeholi sv. Benedikta v duchu kláštera v Citeaux, která spočívá v jednoduchém životu v tichu modlitby a v manuální práci. Základ této spirituality vystihuje známé latinské heslo benediktýnů: „Ora et labora“ (modli se a pracuj). Řád trapistů působí v mnoha zemích, má 97 klášterů mužských a 72 ženských s celkovým počtem 2300 mnichů a 2000 sester.

Život trapistů má přísná pravidla. Vstává se velmi brzy ráno a rytmus života určuje slavení eucharistie, liturgie hodin, duchovní četba (lectio divina), osobní modlitby a na druhé straně také manuální práce. Každý trapistický klášter obhospodařuje určité pozemky, chová zvířata, pěstuje ovoce a zeleninu.

Na světě existuje celkem 1 788 řeholních institutů papežského práva a kromě nich existuje také 2 200 institutů diecézního práva nebo sdružení věřících, které mají v úmyslu stát se v budoucnu řeholním institutem. Celkem existuje 196 473 mužů žijících zasvěceným životem. Pokud jde o ženské řády, počet jejich členek mnohonásobně převyšuje počty členů mužských řeholí. Celkem tedy na světě existuje 836 091 žen žijících zasvěceným životem.

U nás je specifická situace, kdy je dnes po čtyřiceti letech obnovován život řeholních společenství. Aktivně u nás působí 28 řeholních společenství mužských (v 93 řeholních domech) a 71 ženských (ve 144 řeholních domech), asi 800 řeholníků a asi 1850 řeholnic. Protože je zde generační mezera, způsobená pronásledováním řeholních řádů během komunismu, existuje celkový mírný pokles počtu řeholníků a řeholnic. Je však zajímavé, že přísnější řády, tedy například právě trapisté, velmi přitahují mladou generaci. (ap)

01. 08. 2008