Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Vznikla Ekumenická komise pro Husovo jubileum v roce 2015

Na základě výzvy papeže Jana Pavla II. byla koncem devadesátých let minulého století kardinálem Vlkem ustavena komise, jejíž práce byla završena sympoziem na Papežské lateránské univerzitě v Římě. Na tomto setkání vystoupil také papež Jan Pavel II. Uznal „morální odvahu“ Husovu a přiznal mu přední místo mezi „reformátory církve“. Vyjádřil také „hlubokou lítost“ nad Husovou smrtí a nad tím, jakou ránu způsobila v duši českého národa. Papež Jan Pavel II. poukázal na to, že osoba, která byla kdysi předmětem sváru, může být předmětem dialogu a prostředkem lepšího rozpoznání toho, co věřící různých konfesí spojuje.

V roce 2015 uplyne 600 let od upálení Mistra Jana Husa. Jak ve svém dopise členům nové komise píše biskup František Radkovský, delegát ČBK pro ekumenismus, „celá práce první komise upadla na veřejnosti v zapomnění a osobnost Husova dál dělí náš národ“. Podle biskupa Radkovského spočívá důvod této situace pravděpodobně v tom, že „v naší společnosti přetrvává pohled na Mistra Jana Husa, který má svůj původ v 19. století v době odporu proti Rakousko-Uherskému státu a jeho ´spojenci´, katolické církvi. Hus se stal jedním z inspirativních symbolů tohoto odporu a tedy i výrazným symbolem náboženské polarizace. Tento pohled přetrvával i během první Československé republiky. S pozměněným obsahem ho jako symbolu zneužili komunisté.“

Tyto úvahy vedly k tomu, že Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v ČR se rozhodly společně otevřít projekt komise s tématem „Mistr Jan Hus a jeho ´druhý život´“ a s cílem zhodnocení a objektivní pojmenování obrazu, který se o českém reformátoru vytvořil v minulosti s těžištěm v 19. až 21. století. Do projektu byly zapojeny důležité vědecké instituce, především teologické fakulty a Akademii věd ČR. Členy komise, která má připravit důstojnou oslavu významného výročí, jsou mimo jiné také pražský arcibiskup Dominik Duka OP, kardinál Miloslav Vlk, historik prof. Petr Čornej, děkani teologických fakult a další osobnosti akademického a církevního života.

Na tiskové konferenci o činnosti komise pohovoří členové komise: Mons. Prof. Dr. Tomáš Halík – prezident České křesťanské akademie, Mons. František Radkovský – delegát ČBK pro ekumenismus, Mgr. Joel Ruml – předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta – patriarcha Církve československé husitské, prof. ThDr. Jan Lášek – děkan Husitské teologické fakulty UK. Tisková konference se koná 27. června 2011 od 10.30 hodin v zasedací místnosti České biskupské konference, Thákurova 3, Praha 6, ve 2. patře budovy. (Aleš Pištora, Sandra Silná)

21. 06. 2011