Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Vzpomínka na 630. výročí úmrtí císaře Karla IV.

Jako již tradičně organizuje občanské sdružení Karel IV. připomenutí památky úmrtí našeho předního panovníka. V královské kryptě katedrály nejprve zúčastnění uctí památku „Otce vlasti“ modlitbou. Po ní bude následovat mše svatá v Chórové kapli katedrály celebrovaná P. Ondřejem Pávkem.

Vedle 630. výročí úmrtí císaře Karla IV. jsme si letos připomněli také 660 let od založení Karlovy univerzity, jejíž vznik bývá, podobně jako datum založení Nového Města pražského, spojován s rokem 1348. Císaře Karla IV., autora václavské legendy "Historia nova de sancto Wenceslao", si pražská arcidiecéze a celá církev v naší zemi připomíná také v souvislosti se Svatováclavským rokem. Karel IV. byl totiž tím, kdo prohloubil v tehdejší době vznikající svatováclavskou tradici a kdo sv. Václava spojil s českou státností symbolizovanou od té doby svatováclavskou korunou.

Do roku oslav 1100. výročí narození sv. Václava jsme vstoupili mší svatou 22. ledna 2008 ve Svatováclavské kapli pražské katedrály. Součástí oslav bylo kromě každoroční svatováclavské pouti do Staré Boleslavi také velmi vydařené kolokvium „Svatý Václav a jeho kult“ pořádané ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK. Celý rok vyvrcholí výstavou „Svatý Václav – ochránce České země“, kterou Arcibiskupství pražské pořádá spolu s Národní galerií. (ap)

26. 11. 2008