Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Vzpomínka na Ivana Medka

Letošní sympozium chtějí jeho organizátoři zaměřit dvojím směrem. Dopolední část bude věnována připomínce Ivana Medka, mimořádné osobnosti české kultury, politiky, československého exilu i našeho sdružení. Mozaiku svědectví a postřehů v dopoledním bloku sestaví s moderátorkou Petruškou Šustrovou vdova po Ivanu Medkovi paní Helena Medková, pražský světicí biskup Václav Malý, který se s Ivanem Medkem dlouhá léta přátelil a v lednu tohoto roku ho na břevnovském hřbitově pohřbíval, a pan Jaroslav Vrbenský, politický vězeň 50. let a redaktor nakladatelství Vyšehrad. Posledně jmenovaný zaměří svou osobní vzpomínku na období před jeho odchodem do exilu, zejména na bytová setkání a semináře a na kulturní stránku osobnosti Ivana Medka.

Odpoledne bude věnováno palčivému problému současnosti: právu. Vládne u nás síla práva, nebo právo silnějšího? Zlepšuje se naše právní kultura, nebo jsme svědky jejího pozvolného úpadku? Co měla za následek kontinuita práva po roce 1989? Celý blok připravuje a bude moderovat Dr. Václav Peřich. Opus bonum ve spolupráci s Radou „Iustitia et Pax” při ČBK pozvalo k debatě několik vynikajících právníků: advokáta JUDr. Milana Hulíka, advokátku a vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity JUDr. Kateřinu Šimáčkovou a soudce a právního teoretika Mgr. et Mgr. Ing. Hynka Baňoucha.

Sympozium začíná tradičně mší svatou v 8.30 hodin v bazilice sv. Markéty, při níž budou vzpomenuti zesnulí členové a příznivci Opus bonum. Celebruje ji pražský světící biskup Mons. Václav Malý spolu s vyšehradským kanovníkem Antonem Ottem a převorem břevnovského kláštera Prokopem Siostrzonkem OSB.

Vlastní sympozium začne v 9.30 hodin v Tereziánském sále, oběd s tradičním přípitkem těsně po poledni v klášterním sklepení. Předpokládaný konec je v 16.00 hodin, kdy bude i čas na odpolední pohoštění a návštěvu hrobů Ivana Medka, Anastáze Opaska, Jana Patočky, Karla Kryla, Ivana Diviše a dalších. (www.opus-bonum.cz)

Bližší informace o registraci naleznete na www.opus-bonum.cz.

27. 09. 2010