Vyhledávání Menu

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě zve na slavnostní bohoslužbu věnovanou památce zesnulých, kterou bude v sobotu 2. listopadu 2013 od 17.00 hodin v bazilice sv. apoštolů Petra a Pavla sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Po skončení bohoslužby půjdou věřící s rozžatými svícemi na Vyšehradský hřbitov, kde bude před Slavínem následovat požehnání hřbitova. Společnou modlitbu mezi hroby významných osobností moderních českých dějin povede děkan kapituly Mons. Tomáš Holub. Právě Vyšehrad spjatý s počátky české státnosti i křesťanské víry je vhodným místem pro hlubší zamyšlení nad posledními věcmi člověka. Modlitba za zemřelé má na tomto místě dlouhou tradici.

Památka všech věrných zemřelých či lidově „dušičky“ je dnem, kdy se církev modlí za zemřelé. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Jako památku ji zavedl roku 998 clunyjský opat Odilo († 1048). Ve 13. století se tento zvyk rozšířil v západní církvi a papež Benedikt XV. jej v roce 1915 potvrdil pro celou církev. Doba památky zesnulých, kdy si připomínáme ty, kdo již nejsou mezi námi, je příležitostí položit si otázku po smyslu vlastního života. Vzpomínáme na naše blízké a v duchu se ptáme, jaké svědectví nám zanechali.

Také na dalších místech naší arcidiecéze bude probíhat vzpomínka na zemřelé. Např. v chrámu Matky Boží před Týnem zazní při bohoslužbě od 16.00 hodin Mozartovo Requiem v podání sboru Notre Dame a Piccolo Coro s doprovodem orchestru Piccola Orchestra pod vedením Marka Valáška. Soprán: Bronislava Tomanová, alt: Klára Balášová, tenor: Václav Cikánek, bas: Martin Strouhal. Více na www.tyn.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 01. 11. 2013