Vyhledávání Menu

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě zve na slavnostní bohoslužbu věnovanou památce zesnulých, která se koná v neděli 2. listopadu 2014 od 17.00 hodin v bazilice sv. Petra a Pavla a na Vyšehradském hřbitově. Mši svatou bude sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP a společnou modlitbu na hřbitově povede děkan kapituly Mons. Tomáš Holub.

Mše svaté za věrné zemřelé budou probíhat také na jiných místech pražské arcidiecéze. Např. v chrámu Matky Boží před Týnem zazní při mši svaté za Všechny věrné zemřelé 2. listopadu od 11.00 hodin Requiem W. A. Mozarta v provedení sboru Notre Dame a ansámblu Piccolo Coro a Piccola Orchestra.

Bohoslužba na vyšehradském Slavíně má dlouhou tradici. Pod širým nebem půjde i tentokrát průvod s rozžatými svíčkami, aby se, obklopen hroby významných osobností moderních českých dějin, společně pomodlil za zemřelé. Společnou modlitbu na hřbitově povede děkan kapituly Mons. Tomáš Holub. Vyšehrad spjatý s počátky české státnosti i křesťanské víry je také vhodným místem pro hlubší zamyšlení.

Památka všech věrných zemřelých či lidově „dušičky“ je dnem, kdy se církev modlí za zemřelé. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Jako památku ji zavedl roku 998 clunyjský opat Odilo († 1048). Ve 13. století se tento zvyk rozšířil v západní církvi a papež Benedikt XV. jej v roce 1915 potvrdil pro celou církev. Doba památky zesnulých, kdy si připomínáme ty, co již nejsou mezi námi, je příležitostí položit si otázku po smyslu vlastního života. Vzpomínáme na naše blízké a v duchu se ptáme, jaké svědectví nám zanechali. Více na www.kkvys.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 31. 10. 2014