Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Vzpomínková bohoslužba za Jana Palacha

Bohoslužba se koná v rámci připomínky 40. výročí sebeupálení a smrti Jana Palacha, kterou pořádá Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Národní muzeum a Studentská rada FF UK. Kromě bohoslužby za Jana Palacha připravili organizátoři také seminář „Jan Palach“, výstavu „Jan Palach ´69“ a knihu o Janu Palachovi obsahující také filozofické, teologické a umělecké reflexe jeho činu.


Program akcí k 40. výročí sebeupálení a smrti Jana Palacha:

15. leden 2009
1) SEMINÁŘ „JAN PALACH“
Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 131 (hlavní aula)

9:00–9:30 – Zahájení semináře
9:30–10:00 – Promítání filmu Les (1969, rež. Ivan Balaďa, 12 min)
10:00–11:45 – Panel: Lidské pochodně
Vilém Prečan: Pražské jaro a občanská společnost
Łukasz Kamiński: Sebeupalování jako politický protest
Petr Blažek: „Pochodeň č. 1“ – Jan Palach
Jiří Suk: Zbývá už jen ticho. Oběť Jana Palacha a československá společnost v lednu 1969

13:00–13:30 – Promítání filmů  Deset bodů (1969, rež. Milan Maryška, 22 min)
                                             Studenti VŠE v SSSR (1967, Jiří Bystřičan, 5 min)
13:30–15:00 – Panelová diskuse: Studentské hnutí a Jan Palach
hosté: Štěpán Bittner, Hubert Bystřičan, Jana Kohnová, Zdeněk Pinc, Jaroslav Suk, Jiřina Šiklová, Miroslav Tyl
Moderátorka: Petruška Šustrová
15:30–17:00 – Panelová diskuse: Smysl oběti
Diskuse o filozofických a teologických interpretacích činu Jana Palacha
Hosté: Tomáš Halík, Martin C. Putna, Miloš Rejchrt, Jakub S. Trojan
Moderátor: Pavel Ryjáček

16. leden 2009
Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1, Přednášková síň
Filmy o živých pochodních
09:00–10:15 – Slyšte můj křik (1991, rež. Maciej Drygas, 46 min)
Dokumentární film o polském předchůdci Jana Palacha Ryszardu Siwcovi, který se upálil 8. září 1968 na protest proti polské účasti na okupaci Československa.
Diskuse: Petr Blažek, Maciej Drygas, Łukasz Kamiński
10:15–11:30 – Filmy o Janu Palachovi
                  Tryzna (1969, rež. Peter Mihálik, Vlado Kubenko, Dušan Trančík, 26 min)
                  Jan 69 (1969, rež. Stanislav Milota, 8 min)
                  Ticho (1969, rež. Milan Peer, hudba: Bohdan Mikolášek, 8 min)
Diskuse: Jaromír Kallista, Jan Kolář, Bohdan Mikolášek, Stanislav Milota, Milan Peer, Dušan Trančík
moderátor: Petr Koura

13:00–14:15 – Pamětní setkání
Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1, Panteon
hosté: Tomáš Halík, Jaroslav Suk, Jiřina Šiklová, Jaroslav Šerých, Olbram Zoubek
Jakým způsobem zasáhl Jan Palach a jeho čin do života těchto osobností?
moderátor: Jan Šícha

14:30 hod. – Pietní akt před Národním muzeem
Vzpomínka u pomníku Jana Palacha a Jana Zajíce před budovou Národního muzea se odehraje ve stejný čas, kdy se Jan Palach před čtyřiceti lety zapálil.

2) VZPOMÍNKOVÁ BOHOSLUŽBA ZA JANA PALACHA A NAVAZUJÍCÍ PRŮVOD
16. leden 2009, 18:00, Kostel Nejsvětějšího Salvátora, Křižovnické nám. 2, Praha 1
Celebruje prof. Tomáš Halík. Na bohoslužbu naváže průvod se svíčkami k pamětní desce Jana Palacha na budově Filozofické fakulty UK.

3) VÝSTAVA JAN PALACH '69
16. 1.–14. 2. 2009
Křížová chodba Karolina (Univerzita Karlova), Ovocný trh 3, Praha 1
Otevřeno denně 10–18 hod.
Organizátoři: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Národní muzeum
Výstava přiblíží jednu z nejvýznamnějších událostí roku 1969, sebeupálení Jana Palacha. Připomene nejenom osobnost Jana Palacha a všech ostatních, kteří svojí smrtí demonstrovali nesouhlas s politickým vývojem, ale ukáže i dobu, která je důležitá pro pochopení Palachova činu. Na výstavě bude představena řada unikátních fotografií a dokumentů, které dosud nebyly publikovány. Vernisáž výstavy se odehraje 15. ledna 2009 od 18:00 v Křížové chodbě Karolina (vstup na zvláštní pozvánky).

4) kniha JAN PALACH '69
Sborník Jan Palach '69 (P. Blažek, P. Eichler, J. Jareš a kol.) přináší nejen vůbec první historický popis Palachova příběhu a jeho radikálního protestu, ale přibližuje také jeho teologickou, filozofickou i uměleckou reflexi. Součástí knihy je rozsáhlá edice archivních dokumentů a filmový DVD disk. Publikaci vydávají společně Filozofická fakulta UK, Ústav pro studium totalitních režimů ČR a nakladatelství TOGGA. Křest knihy se odehraje během vernisáže výstavy.

Převzato z www.salvator.farnost.cz.

12. 01. 2009