Vyhledávání Menu

Workshopy evropského setkání mladých jsou otevřeny všem

Všichni obyvatelé Prahy a jejího okolí bez ohledu na věk se mohou zúčastnit všech částí programu, aniž by potřebovali vstupenku nebo se museli předem hlásit. Workshopy s biblickou a duchovní tematikou, tematikou sociální angažovanosti, Evropy, hudby, umění, dějin Prahy apod. se budou konat na různých místech v Praze.

Všechny workshopy začínají odpoledne. Většina workshopů, které proběhnou 30. prosince, se bude opakovat i 31. prosince. Rozděleny jsou do několika tematických okruhů: spiritualita, církev, solidarita/společnost a umění a víra. K mladým věřícím promluví kromě dalších také Tomáš Halík, Jiří Grygar, biskupem Františkem Radkovským či ekonomem Tomášem Sedláčkem. Společně s mladými křesťany se dotknou takových témat jako ticho a modlitba, setkávání a dialog s jinými náboženstvími, věda a víra, otázky ekumenismu, Jan Hus a veliké husovské výročí, solidarita s menšinami, doprovázení umírajících, politika a křesťan, Bůh v moderním umění a další témata.

Samotné setkání Taizé začne 29. prosince 2014 v dopoledních hodinách, konec je naplánovaný na 2. ledna 2015 ráno. Součástí programu budou mimo jiné workshopy věnované mezilidské solidaritě a umění. „Myslím, že bratři se budou snažit zprostředkovat lidem kontakt, zkušenost nebo alespoň informaci o tom, co umění a spiritualita, umění a sakrální prostor, umění a víra tady v Čechách znamená. Všimli si například Bohuslava Reynka a dalších autorů, které my teprve objevujeme, ale oni tuto hloubku spirituality a opravdovost umění potkali již dříve,“ komentoval umělecké workshopy Matěj Forman, který se na jejich přípravě podílí.

Bratři z Taizé také požádali obyvatele Prahy a okolí, aby ubytovali ve svých domovech účastníky setkání. Podle Matěje Formana takto mohou vzniknout dlouholetá přátelství, jak uvedl při vzpomínce na setkání Taizé v roce 1990: „Dodneška potkávám lidi, které jsem poznal na této akci. Jsou to lidi, kteří bydlí nedaleko a otevřeli dveře nějakým cizincům. Pro mě je toto setkání zdrojem přátelství, která trvají zde nebo za hranicemi,“ dodal. Podle pořadatelů se budou účastníci celý den účastnit programu, potřebují pouze místo na zemi a jednoduchou snídani. „Vřelé přijetí je důležitější než fyzické pohodlí,“ dodávají. Informace o ubytování lze nalézt na stránkách setkání.

Komunita Taizé je křesťanské ekumenické společenství sídlí ve vesnici Taizé v Burgundsku. Dnes čítá komunita stovku bratří z různých zemí i církví a je vyhledávaným místem ze strany mladých lidí. Více na www.taizepraha.cz. (www.taizepraha.cz)

Aleš Pištora 20. 12. 2014