Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

XVI. Dny Josefa Zvěřiny: Rok 1968 a 40 let poté

Česká křesťanská akademie, Katholische Akademie München a Konrad-Adenauer-Stiftung pořádají mezinárodní konferenci na téma „Rok 1968 a 40 let poté. Perspektivy pro církev a společnost v České republice a v Německu“. V souvislosti se 40. výročím „pražského jara“ v Československu a generační revolty v západním světě organizátoři nabízí při letošních Dnech Josefa Zvěřiny analýzu a reflexi vývoje v české a německé společnosti a církvi, a to ve třech tematických celcích:

1. Zhodnocení příčin, cílů a ztroskotání dramatického politického i společenského pohybu před 40 lety;

2. Vzájemné srovnání převratu v roce 1989 v Československu a bývalé NDR;

3. Církev a společnost po roce 1989 v České republice a v Německu.

Se svými příspěvky vystoupí významní čeští a němečtí odborníci Dr. Petr Pithart, 1. místopředseda Senátu P ČR, prof. Dr. Ingrid Gilcher-Holtey z univerzity v Bielefeldu, Mons. prof. Tomáš Halík z Univerzity Karlovy, Dr. Jiří Gruša, ředitel Diplomatické akademie ve Vídni a prezident Mezinárodního PEN klubu, Prof. Josef Pilvousek z univerzity v Erfurtu a další přednášející.

Dny Josefa Zvěřiny jsou jednou z profilujících akcí ČKA a jejím hlavním cílem je nabídnout otevřený a přátelský prostor pro vnitrocírkevní dialog. Teologové, biskupové, kněží a angažovaní laici si zde vyslechnou zajímavé referáty, nad kterými se následně rozvíjí diskuse.

Na konferenci je třeba se přihlásit. Přihlášky zašlete nejpozději do 13. října 2008 na adresu:  Česká  křesťanská  akademie - Vyšehradská 49,  128  00  Praha  2,  tel.:  224 917 210, 221 979 327, fax: 224 916 237, e-mail: cka.havlinova@omadeg.cz. Po obdržení přihlášky Vám pošleme podrobnější informace.

Program konference je zde (dokument MS Word)zde.

Více informací naleznete na stránkách ČKA.

10. 10. 2008