Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Z kázání nového pražského arcibiskupa Dominika Duky

Ve svém nástupním kázání v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze zdůraznil nový český primas zakotvení civilizace a naší národní kultury v Bibli, v příchodu svatých  Cyrila a Metoděje – tvůrců slovanské abecedy  – , ale také v sepětí se starozákonními židovskými kořeny. Upozornil, že Naše kultura, civilizace, ale i politické dějiny byly tvořeny společným úsilím Čechů, našich krajanů německého jazyka a Židů. Na jejich úsilí, ne na jejich sporech, stojí sláva minulosti a kouzlo přítomné Prahy“

V zamyšlení o zdrojích víry v Boha připomenul, že ve víře nejde o fantazii, vášeň či ideologii, ale o svobodnou rozumnou reflexi každého člověka. To znamená, že evangelium je určeno pro všechny.

Na adresu katedrály, do níž vstupuje jako ten, kdo v ní usedá na stolec svatého Vojtěcha, překvapivě vyzvedl význam katedrály jako symbolu české státnosti, jako místo setkávání národa s Bohem, tedy nikoliv jen jako výlučné vlastnictví církve samotné. Jako vstřícné gesto v dlouholetých sporech o katedrálu lze chápat jeho výrok, že Je naším úkolem dnes, i v této zemi, změnit dějiny vítězů a poražených na dějiny tvůrců a stavitelů“.V odkazu na své předchůdce, kterými byli  např. svatý  Vojtěch, Arnošt z Pardubic, kardinál Beran či kardinál Tomášek, připomenul právě slavný výrok posledně jmenovaného z roku 1989, že „ církev je na straně národa“. 

Ve svém kázání, které je určitým programem, také neopomenul důležitý aspekt vztahu k lidem, občanům, k sociálnímu cítění: V království Ježíše Krista není místo pro útlak a ponižování člověka. Řekneme-li:  'Bůh!' , ozve se:  'Člověk.' Marně bych usiloval o věci celospolečenského zájmu, kdybych neměl péči o kteréhokoli ze svých bratří a sester . Obracím se tedy na vás a prosím o pomoc. Jedině spolu s  vámi mohu dostát těmto požadavkům.“

V závěru kázání poděkoval i svému předchůdci kardinálu Miloslavu Vlkovi za vybudování dobrých základů, na kterých ve své práci může stavět. Uvedl, že se zvláště těší na jubileum svaté Anežky České, jejíž 800. výročí narození bude příští rok připomínáno, a na přípravu na rok 2013, který přinese vzpomínku na příchod národních patronů svatých Cyrila a Metoděje. (ap)

10. 04. 2010