Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Z redakční rady revue Salve

V přátelské, přesto však intenzivní prací prosycené atmosféře, rámované důstojnou a krásnou liturgií mnišské komunity, se rodila nová čísla časopisu (s tématy jako utrpení Boha, sv. Kateřina Sienská, kánon Starého zákona, světlo), diskutovalo se o budoucích tématech (reflexe II. vatikánského koncilu, otázka inspirace, význam katedrály), ale i o smyslu celé práce, o rozvíjení kvalit českého katolického prostředí.

Při setkání s opatem kláštera v Novém Dvoře, dom Samuelem, padala závažná slova o budoucnosti křesťanství a vůbec náboženství v Evropě, o nutnosti správného chápání morálky jakožto nikoli restriktivního systému kontroly, ale zásadní vnitřní síly člověka, vedoucí ho k plnosti jeho lidství, které je dnes podstatným způsobem ohrožené. Úvahy o globálních náboženských problémech se spojovaly s otázkami společenskými a politickými – vždyť ve stejné době probíhalo první kolo českých prezidentských voleb! – a vstupovaly tak i do promýšlení budoucích čísel časopisu. Radost ze společenství duchovního, pracovního i lidského stojí již dlouho v základech vydávání Salve, a lednová víkendová setkání k tomu značnou mírou přispívají.

Salve – revue pro teologii, duchovní život a kulturu je významný český odborný časopis, zaštiťovaný českou dominikánskou provincií. Jeho dlouholetým šéfredaktorem je od roku 1997 Dominik Duka OP. Salve se snaží nabídnout pro lidi přemýšlející o víře, teologii a kultuře pestrou šíři současného živého křesťanského myšlení nejen českého, ale s přesahy do anglosaského, románského a polského myšlenkového světa. Vychází čtyřikrát ročně od roku 1991. Vydává ji nakladatelství Krystal OP. Více na http://salve.op.cz. (Martin Bedřich)

15. 01. 2013