Vyhledávání Menu

Za náš listopad 1989 poděkuje i druhý muž Vatikánu

Ve dnech 13. – 16. listopadu 2014 přijíždí na pozvání kardinála Dominika Duky OP do České republiky kardinál Pietro Parolin, vatikánský státní sekretář. Kromě setkání s představiteli naší země bude 15. listopadu od 10.30 hodin sloužit v katedrále sv. Víta mši svatou jako poděkovaní sv. Anežce za návrat svobody před 25 lety.

„Navzdory všem snahám o zpochybňování událostí roku 1989 si církev to, co se před 25 lety odehrálo, připomene s vděčností. Za návrat svobody pro všechny občany naší země poděkujeme spolu s kardinálem Pietrem Parolinem, který jako zástupce papeže připomene, že svatořečení sv. Anežky České se stalo nedílnou součástí zápasu o svobodu u nás,“ říká kardinál Dominik Duka, na jehož pozvání kardinál Parolin do České republiky přijíždí.

Vrcholem návštěvy vatikánského státního sekretáře kardinála Pietra Parolina bude pontifikální mše svatá ke cti sv. Anežky České, kterou bude od 10.30 hodin slavit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. „Církev nechce toto výročí slavit ani mimo společnost, ani se stavět nad ni. Chce být jednou z institucí, které si tento slavný a radostný okamžik našich nedávných dějin připomínají,“ vysvětluje kardinál Duka.

Předprogram slova a písní o sv. Anežce začíná ve svatovítské katedrále již v 10.00 hodin (katedrála se otvírá v 9.30 hodin). Od 12.00 hodin následuje přátelské setkání na Hradčanském náměstí, kde bude připomenuta atmosféra listopadu 1989. Biskup Václav Malý přečte z balkonu Arcibiskupského paláce poselství kardinála Tomáška, které poprvé z úst biskupa Malého zaznělo na Václavském náměstí 21. listopadu 1989. Tehdejší pražský arcibiskup se v něm obrací ke „všemu lidu Československa“, aby ho vybídl k tomu, že „je třeba jednat“. „Právě teď jsme všichni povoláni k odpovědnosti za přítomnost i budoucnost nás a našich dětí. Jsme s vámi, přátelé, kteří voláte po spravedlnosti pro všechny,“ zaznělo v Tomáškově listopadovém poselství.

Pro mnoho lidí je pád komunismu u nás spjat se svatořečením Anežky České, k němuž došlo v listopadu roku 1989. Pouhých pět dní před tím, než na Národní třídě vypukla Sametová revoluce, připomněl v Římě během svatořečení kněz Tomáš Halík dávnou pověst, která říkala, že „až bude svatá Anežka svatořečena, bude v Čechách konečně dobře“. Kanonizace, kterou vedl tehdejší papež Jan Pavel II., se kromě kardinála Františka Tomáška účastnilo i několik tisíc československých poutníků. Pomoc sv. Anežky České krátce před svou smrtí připomněl také prezident Václav Havel, který ve svém vzkazu na kousku papíru napsal: „Milá Anežko, děkujeme Ti za ochrannou ruku, kterou jsi nad námi držela 25. listopadu 1989. Prosím, měj ruku i nadále připravenou, třeba ji ještě budeme potřebovat…“ (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 04. 11. 2014