Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Začal festival Mene Tekel

Biskup Václav Malý také spolu s ostatními významnými osobnostmi převzal nad tímto festivalem záštitu. Organizátoři připravili sedm dní k oživení paměti a (s)vědomí české společnosti, představeny budou svědectví bývalých politických vězňů, umělecká reflexe doby totality v českém filmu, objektivní pohled historiků, filmové a televizní dokumenty, knihy s příběhy živoucích legend, verše žalářovaných mužů a žen, rozsudky, dopisy, osobní věci vězněných, pohled dětí na druhou polovinu dvacátého století a promluví zahraniční osobnosti zabývající se otázkami totality.

V rámci festivalu byl také připraven výstavní projekt „Politickému teroru navzdory“ v Křížové chodbě Karolina. Potrvá od 23. února do 6. března 2010 denně od 10:00 do 18:00 hodin, včetně doprovodných programů a promítání filmových dokumentů. Součástí projektu jsou výstava „Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948-1960“ a výstava „Josef kardinál Beran“.

První prezentace analytickým historickým způsobem přibližuje jednak hlavní rysy proticírkevního boje komunistického státu, mocenské nástroje i konkrétní metody, užívané k likvidaci církevního, respektive duchovního života společnosti, jednak způsoby, jak církev těmto tlakům čelila. Připomíná nejen osudy významných osobností, arcibiskupů a biskupů, ale i méně známá fakta ze života jednotlivých kněží, řeholníků, řádových sester a laiků. Výstavu připravil tým složený z archivářů, historiků a výtvarníků pod vedením PaedDr. Vladimíry Vaníčkové a pod záštitou kardinála Miloslava Vlka.

Autorkou druhé výstavy je Stanislava Vodičková, která o kardinálu Beranovi nedávno vydala rozsáhlou publikaci. Garanty výstavy jsou Mons. Jaroslav Škarvada, sekretář kardinála Berana, a Mons. Pavel Kučera. Poutavá výstava přibližuje slovem a obrazem životní pouť této významné osobnosti dvacátého století. Beranův osud je zachycen na unikátních dobových fotografiích, které může veřejnost vidět poprvé až na této výstavě a v nedávno publikované knize „Uzavírám vás do svého srdce“.

Festival bude v neděli 28. února 2010 od 14:00 hodin završen ekumenickou bohoslužbou za popravené, umučené a zemřelé politické vězně v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Bohoslužbu budou sloužit titulární biskup marcelliánský a světící biskup pražský Václav Malý a místopředseda Ekumenické rady církví ČR ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve v ČR. Hudební program regenschori katedrály MgA. Josef Kšica, spoluúčinkuje pěvecký sbor ČVUT, sbormistr Jan Steyer.

Festival pořádá občanské sdružení Umění bez bariér, hl. m. Praha, Konfederace politických vězňů ČR, Ústav pro studium totalitních režimů. Název festivalu pochází z nápisu „Mené, mené, tekel, ú-parsín“ napsaného na stěně královského paláce krále Belšesara. Jak můžeme číst u proroka Daniela v 5. kapitole, byla tato věta varováním pro pyšného krále, syna mocného Nabúkadnesara, který se podle Danielových slov (kniha Daniel 5,24) povýšil nad Pána nebes. „Proto bylo od něho posláno zápěstí ruky a napsáno toto písmo. Toto pak je písmo, které bylo napsáno: »Mené, mené, tekel ú-parsín«. Toto je výklad těch slov: Mené - Bůh sečetl tvé kralování a ukončil je. Tekel - byl jsi zvážen na vahách a shledán lehký. Peres - tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům. Belšasar hned poručil, aby Daniela oblékli do purpuru, na krk mu dali zlatý řetěz a rozhlásili o něm, že má v království moc jako třetí. Ještě té noci byl kaldejský král Belšasar zabit.“

Více informací o bohatém programu tohoto festivalu naleznete na stránkách http://www.menetekel.cz. (ap)

23. 02. 2010