Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Začal hudební festival Svatováclavské slavnosti

„Návštěvníkům nabízíme program, který skutečně jinde neuslyší. V kombinaci se zajímavými lokalitami, kam lidé běžně nezavítají, vzniká prostor pro odpočinek, meditaci, zastavení v běhu všedního dne, přístupný všem,“ komentuje charakter celého festivalu jeho koordinátorka Blanka Karnetová a dodává: „Náš festival je mezigenerační. Dramaturgie zahrnuje projekty, které osloví kulturní ‚fajnšmekry‘ bez rozdílu věku.“ Záštitu nad tímto festivalem převzal pražský arcibiskup Dominik Duka OP.

V rámci oslav 800. výročí sv. Anežky České je na prvním místě třeba upozornit na koncert „Ad honorem st. Agnetis“, který proběhne v neděli 11. září od 19.30 hodin v kostele sv. Františka z Assisi. Díky muzikologické práci Roberta Huga, vedoucího barokního ansámblu Capella regia Praha, vznikl koncertní projekt sestavený ze skladeb italských a českých mistrů zkomponovaných v 17. století pro Řád křižovníků s červenou hvězdou spojující svůj vznik právě s Anežkou Přemyslovnou. Řád umožnil vstup do svých veřejnosti nepřístupných archivů a po staletích tak znovu bude možné objevit díla Gonelliho, Lottiho a dalších.

Další premiérový program je věnován skladatelům s Prahou historicky blízce spojených. Melodrama Ariadna na Naxu Jiřího Antonína Bendy, které tolik obdivoval Mozart, předvede v úterý 20. září od 19.30 hodin v barokní refektář kláštera sv. Jiljí stylově „Bendovský“ komorní orchestr Ensemble 18+ pod vedením Vojtěcha Spurného. Ariadnino drama doplní nejhlubší Mozartovo dílo o dramatu lidském – Requiem in d. Když se roku 1956 slavilo 200. výročí Mozartova narození, inspirovala Mozartova hudba i osud velkého českého básníka Jaroslava Seiferta k básnickému cyklu "Mozart v Praze".

Koncerty s varhanami v hlavních rolích jsou letos na programu dva. Kromě Fabia Ciofiniho ve čtvrtek 22. září v 19.30 hodin v Pražské Loretě, svůj vlastní ‚best of‘ představí ve středu 14. září od 19.30 hodin v kostele sv. Václava na Smíchově Aleš Bárta, český varhanní virtuoz s mezinárodním věhlasem, v rámci společného koncertu s dalším letošním jubilantem Miroslavem Kejmarem. Festival nabízí také exkurz na pomezí klasické hudby, staré hudby a world music. Zpěvy staré Persie zazní v úterý 13. září od 19.30 hodin v kostele sv. Jana Na prádle, písně sefardských komunit zazní v pondělí 26. září od 19.30 hodin ve Španělské synagoze a nejstarší estonské duchovní a lidové písně bude možné vyslechnout v neděli 2. října od 19.30 hodin v kostele sv. Šimona a Judy.

Kromě koncertů určených nejširší veřejnosti je nedílnou součástí festivalu řada liturgických akcí se zajímavým hudebním programem. V sobotu 10. září proběhne v klášteře v Hájku hlavní pouť ke svátku Narození Panny Marie. V 8.30 hodin začíná procesí z Hostivic - Starých Litovic doprovázené písněmi z barokních kancionálů. Arménská liturgie ve formě tradičního pataragu bude v neděli 11. září od 13.30 hodin v kostele sv. Jiljí příležitostí k poslechu vlivů orientální melodiky na křesťanskou hudbu. V rámci oslavy svátku sv. Ludmily v pátek 16. září mají návštěvníci od 18.00 hodin možnost navštívit baziliku sv. Jiří na Pražském hradě mimo turistický provoz při jediné bohoslužbě v roce na tomto místě.

Oslavy svátku sv. Václava vrcholí 28. září v 18.00 hodin mší svatou v největším a nejvýznamnějším pražském chrámu, katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Na místě korunovací českých králů a královen, uložení ostatků světců, panovníků, šlechticů a arcibiskupů si připomeneme odkaz patrona českého národa a výjimečné okamžiky našich dějin. Provedení mše Gratias agimus tibi z pera Jana Dismase Zelenky z roku 1730 se zhostí Pražský katedrální sbor a orchestr pod vedením Josefa Kšicy.

Významným projektem Společnosti pro duchovní hudbu, pořadatele Svatováclavských slavností, je probíhající skladatelská soutěž na téma hudby pro liturgii. Na její výsledky a veřejné provedení se mohou všichni těšit po skončení festivalu v měsíci říjnu. (Aleš Pištora)

06. 09. 2011