Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Začal Svatováclavský rok

V úterý 22. ledna v 18 hodin sloužil kardinál Miloslav Vlk v přeplněné Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou, která zahájila Svatováclavský rok. Mezi významné letopočty našich dějin zakončených na osmičku, které neznamenaly pro české dějiny vždy příliš šťastné období, bylo zařazeno také výročí narození sv. Václava. Ačkoli historické datum narození českého knížete není známo a badatelé ho datují někdy mezi léta 907 až 909, kardinál Vlk volbu letošního roku vysvětluje tím, že je možné spojit začátek pozemského působení patrona české země s „osmičkovým“ výročím Karla IV., který celou svou politickou i náboženskou činností tuto křesťanskou tradici obnovoval a rozšiřoval.

Letos totiž uplyne 630 let od úmrtí císaře Karla IV., stavitele katedrály a otce Karlovy univerzity, jejíž založení bývá vedle založení Nového Města pražského také spojováno s rokem 1348. Právě Karel IV. byl tím, kdo svatováclavskou tradici prohloubil a kdo sv. Václava spojil s českou státností symbolizovanou od té doby svatováclavskou korunou. Proto, jak při mši řekl kardinál Vlk, není tato tradice „ jen záležitostí církve, ale i věcí národní. Takové slavení může přispět k prohloubení naší víry, k návratu ke kořenům víry i k přiblížení církve a společnosti.“

V rámci oslav se plánují, kromě každoroční svatováclavské pouti do Staré Boleslavi a oslav ve všech farnostech a diecézích, jichž je sv. Václav patronem, také kolokvia ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií či vědecké konference.  Připravuje se výstava korunovačních klenotů a další kulturní a duchovní události spojené s českým knížetem.

Svatý Václav zaujímá důležité místo v našich dějinách a tím také v otázce našeho vlastního sebeporozumění. Kardinál Vlk k tomu v homilii při dnešní mši řekl: „V jeho osobě panovníka bylo křesťanství od začátku úzce, nerozlučitelně spojeno se životem národa. Jinému velikému panovníkovi, hlubokému a zbožnému křesťanovi, císaři Karlu IV., největšímu Čechovi, byla tato světecká postava tak blízká, že kolem ní rozvinul tradici, svatováclavskou tradici, vyrůstající z kořenů křesťanské víry a  prolínající se celými našimi dějinami.“ Navzdory všem úvahám o významu Václavova pozemského působení se český kníže, svatořečený krátce po své smrti, stal symbolem jednoty českého národa. Jeho úsilí po smírném řešení sporů je pro nás, a především pro naše politiky, výzvou i dnes. Kardinál Vlk v této souvislosti ve svém kázání řekl: „V naší současnosti jsou náznaky vývoje nového vztahu mezi církví a společností, církví a státem a sv. Václav i Karel IV. mohou být ikonami, vzory, které budou v tom nejlepším slova smyslu posilovat tyto snahy. Svatováclavská tradice může v tomto procesu sehrát důležitou roli.“ (ap)

22. 01. 2008