Vyhledávání Menu

Začal týden modliteb za povolání


V pondělí 11. dubna 2016 začal týden modliteb za duchovní povolání, který vyvrcholí nedělí Dobrého pastýře 17. dubna. Papež František napsal u této příležitosti poselství, ve kterém přibližuje vztah mezi povoláním a církví. Odpovědní za pastoraci povolání v ČR nabízejí také modlitby i úvahy na celý týden.


59542

Foto: www.cirkev.cz


Světový den modliteb za povolání si církev připomíná každoročně v neděli Dobrého pastýře (4. velikonoční, letos 17. dubna). Celý předcházející týden je však věnovaný modlitbám za to, aby „Pán poslal dělníky na svou žeň“.

Pastorace povolání v ČR nabízí brožuru s modlitbami a úvahami na téma povolání. Zájemci zde naleznou například zamyšlení českých a moravských biskupů, různé formy společných i soukromých modliteb nebo tematické úvahy o povolání. Doporučuje se používat je nejen během týdne modliteb, ale i při dalších modlitebních setkáních. Brožura je volně ke stažení na stránce www.hledampovolani.cz.

K letošnímu již 53. Světovému dni modliteb za povolání napsal poselství také papež František. Věnuje se v něm vztahu povolání a církve. „Jak jen bych si přál, aby během mimořádného Svatého roku milosrdenství mohli všichni pokřtění zakusit radost z toho, že patří do církve, a aby mohli znovu objevit, že křesťanské povolání, stejně jako všechna zvláštní povolání, se rodí v lůně Božího lidu a jsou dary Božího milosrdenství. Církev je domem milosrdenství a ‚půdou‘, kde povolání raší, roste a přináší plody,“ píše papež.

Kandidáti různých povolání potřebují lépe poznávat církevní společenství. František proto doporučuje prožít nějakou apoštolskou zkušenost společně s dalšími členy společenství: „Spolu s dobrým katechetou hlásat křesťanskou zvěst; společně s nějakou řeholní komunitou vyzkoušet evangelizaci periférií; sdílením života v klauzuře objevit poklad kontemplace; v kontaktu s misionáři lépe poznávat misii ad gentes; s diecézními kněžími hlouběji poznávat pastoraci ve farnosti a v diecézi.“

Papež také zdůrazňuje úlohu kněží, neboť „pastýřská péče o povolání je základní součástí jejich pastýřské služby. Kněží doprovázejí ty, kdo hledají své povolání, jakož i ty, kteří již dali svůj život službě Bohu a společenství.“ Všechny věřící František vybízí, aby na sebe vzali zodpovědnost v péči o povolání a o jejich rozpoznávání. (www.cirkev.cz)

Celý text poselství papeže Františka

Aleš Pištora 12. 04. 2016