Vyhledávání Menu

Začala oprava Svaté Hory


Jedno z hlavních poutních míst pražské arcidiecéze a současně národní kulturní památka Svatá Hora v Příbrami se začala opravovat. V důsledku toho bude až do konce roku 2015 pro návštěvníky a poutníky uzavřena. Bohoslužby se budou konat v kapli Exercičního domu na Svaté Hoře.


Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora byla na podzim minulého roku schválena Ministerstvem pro místní rozvoj dotace v celkové výši 191 193 830,15 Kč z Integrovaného operačního programu (162 514 755,62 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 28 679 074,53 Kč ze státního rozpočtu ČR) na projekt „Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu“. V rámci otevřené nadlimitní veřejné zakázky, která probíhala od 22. prosince 2014 do 12. května 2015, byla vybrána dodavatelská firma na stavební a restaurátorské práce - Starkon Jihlava CZ a.s.

Hlavním záměrem projektu je stavební a restaurátorská obnova a revitalizace národní kulturní památky Svatá Hora v Příbrami a její nové využití prostřednictvím rozšířených a nově vzniklých kulturních a vzdělávacích služeb. Projekt bude sloužit jako modelový projekt obnovy a využití obdobného typu památek. Použité přístupy a postupy budou aplikovatelné na obnovu a využití památek obdobného charakteru po celé České republice.

Nově rekonstruované prostory budou využity pro duchovní činnost, stálou výstavní expozici, budou uzpůsobeny pro pořádání krátkodobých tematicky zaměřených expozic a výstav. Dále budou sloužit k pořádání kulturních akcí pro široké spektrum návštěvníků i pro vzdělávací akce (žáci základních a středních škol apod.). Vznikne badatelské centrum zaměřené na barokní kulturu s hudebním archivem.

Svatá Hora u Příbrami je jedním z hlavních poutních míst pražské arcidiecéze. Ve svatohorské bazilice je oltář s lidovou gotickou soškou Panny Marie Svatohorské. Ta pochází z kaple hradu, který si zbudoval pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, když mu Příbram daroval roku 1348 Karel IV. Na Svatou Horu sošku přenesli po Třicetileté válce jezuité. Po roce 1648 byl tento cíl velkých poutí přestavěn pod vedením Carla Luraga a v roce 1732 se Svatá Hora stala místem velké barokní slavnosti - korunovace Panny Marie Svatohorské. Od roku 1861 byli duchovní správou tohoto místa pověřeni redemptoristé. 

(Aleš Pištora)

43555

Aleš Pištora 18. 05. 2015